מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני מס' 34/2022  מנהל/ת מחלקת תשתיות ציבוריות במינהל ההנדסה – סגור

פרטי משרה

מכרז חיצוני מס' 34/2022  מנהל/ת מחלקת תשתיות ציבוריות במינהל ההנדסה

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בשלון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך

כפיפות -מהנדס העיר או מי מטעמו

תקופת  ניסיון –  שנתיים

תיאור התפקיד

ליווי תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח ציבורי (שמבוצע ע"י מינהל ההנדסה, תאגידים עירוניים או גורמי חוץ). ניהול עובדים וגורמי חוץ על פי הנחיות מהנדס העיר.

ביצוע נוהל תיאום תשתיות טרום ביצוע של תשתיות פיזיות בעיר מול כל הגורמים המבצעים, עד למתן אישור תחילת עבודות. עבודה ישירה מול הגורמים ומול קבלני הביצוע מטעמם.

קבלת פרויקטים בתחום התשתיות והמרחב הציבורי שנמסרים לרשות המקומית – ניהול תהליך המסירה אל מול גורמי עירייה וגורמי חוץ וניהול תהליך בקרת איכות.

ניהול התהליך לאישור הסדרי תנועה זמניים הנדרשים עבור עבודות במרחב הציבורי, מול גורמי ההנדסה, מול המשטרה ומול רשות התמרור המקומית.

פיקוח ובקרה על עבודות קבלניות המבוצעות עבור העירייה בהתאם להנחיות מהנדס העיר או מי מטעמו.

מערך הניקוז העירוני – ניהול מערך קבלני התשתית באירועי חירום ושיטפונות כחלק מצוותי החירום העירוניים, ניהול הפעילות המונעת השנתית.

ייצוג מינהל ההנדסה בוועדות עירוניות רלוונטיות בהתאם למינוי ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו.

חברות בצוות מינהל ההנדסה – במכלול הנדסה בחירום.

ניהול קשר שוטף מול כל גורמי התשתיות ומול מקורות מידע נוספים ועדכון שוטף במידע תשתיות.

ניהול מידע תשתיות במערכות המידע הקיימות.

מיחשוב הידע במחלקה ויצירת בסיס לעבודה דיגיטלית.

שיתוף פעולה עם יחידות התכנון והרישוי במינהל ההנדסה בנושאים משיקים של תשתיות ופיתוח במרחב הציבורי כגון: אישורי איכלוס, ליווי מחלקת הרישוי בבדיקת היתרי בניה בממשק למרחב הציבורי, עבודה מול אדריכל העיר ועוד.

קבלת קהל לפי צורך וביצוע כל מטלה המנותבת על ידי הממונה מעבר למטלות השוטפות בהתאם לצרכים המשתנים.

תנאי סף

השכלה – תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת בניין, אדריכלות או תכנון ערים. או הנדסאי או טכנאי רשום בתחום הבניין. יתרון לתואר בהנדסת בניין.

ניסיון מקצועי ודרישות נוספות -ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של ארבע שנים לפחות בתחום העיסוק, ידע ובקיאות בתחום ליווי פרויקטים של בינוי ופיתוח, כולל בקריאת תכניות, ידע ובקיאות בקריאת תב"עות. להנדסאי רשום- חמש שנות ניסיון כאמור, טכנאי רשום- שש שנות ניסיון.

שליטה מלאה  בתוכנות office ,  ידע וניסיון בשימוש בתוכנת AutoCAD, ידע וניסיון בשימוש בתוכנת בינארית, ידע בשימוש בתכנות GIS מבית ESRI – יתרון, ידע בשימוש בתכנת MS-project – יתרון.

מגורים באזור אילת – חובה, רישיון נהיגה בתוקף – חובה.

היקף  משרה –    מלאה. על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות בהתאם לצורך. התפקיד כולל סיורי שטח תכופים באתרי עבודה. התפקיד עשוי לכלול נסיעות מעת לעת לפגישות עבודה מחוץ לעיר.

תנאי שכר –         בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

מתח הדרגות לתפקיד המוצע 38 עד 42+ בדירוג הנדסאים (כולל ד.אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי. או חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

 • ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
 • מבחני מיון – העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
 • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
 • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 • להשתתפות במכרז יש לשלוח את הבקשה וצרופותיה כולל כל המסמכים המפורטים ב"הנחיות למכרז" למייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 7/11/2022 בשעה 12:00.

 

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

 

הנחיות למכרז:

 

הגשת מועמדות למשרה המוכרזת תכלול את הפרטים הבאים:

 

 1. 1. מספר המכרז, תואר המשרה ומקום העבודה – כפי שפורסם על ידי הרשות המקומית;
 2. 2. שמו ושם משפחתו של המועמד.
 3. 3. מספר הזהות של המועמד/מספר הדרכון של המועמד (בהיעדר תעודת זהות).
 4. 4. אסמכתאות וצרופות- קורות החיים אינם מהווים אסמכתא לעמידה בתנאי הסף. יש לצרף לפנייה את המסמכים הבאים:
 • אישור לימודים/ אישור על קבלת תעודת תואר ראשון (אם נדרש בתנאי הסף).
 • אישורי העסקה מפורטים עם תאריכי העסקה מלאים, תעודות ומסמכים המאמתים את הניסיון התעסוקתי של המועמד/ת ממקומות עבודה קודמים, חתומים ע"י גורם רשמי.
 • אישורים נוספים- בהתאם לתנאי הסף המצוינים במכרז.
 • פירוט ניסיון תעסוקתי רלוונטי של המועמד ותעודות ומסמכים המאמתים זאת וכן פירוט הניסיון הניהולי של המועמד, אם נדרש.
 1. 5. כתובת המגורים בישראל של המועמד או דרכי התקשרות נוספות, כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.
 2. 6. פירוט של כישורים נוספים הנדרשים במסגרת תנאי הסף או עדיפות למשרה, כגון ידיעת שפות ורישיונות מקצועיים.
 3. 7. מידע בדבר הצורך של מועמד עם מוגבלות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש ביד המועמד.
 4. 8. מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד – עולה חדש ( במועד המיון טרם מלאו 10 שנים למגוריו בארץ) יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה העברית אינה דרישה מהותית במכרז.