מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מכרז חיצוני מס' 10/2021 מנהל/ת מחלקת בינוי מוסדות ציבור מינהל הנדסה -סגור

מכרז חיצוני מס' 10/2021  מנהל/ת מחלקת בינוי מוסדות ציבור מינהל הנדסה

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

 

כפיפות -מהנדס העיר או מי מטעמו

תיאור התפקיד – הגדרות מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה:

השתתפות בצוותי תכנון פרוגרמה למוסדות ציבור.

ליווי אגף התכנון בתהליכי תכנון מוסדות ציבור מתכנון מוקדם ועד מכרז לרבות תהליכי ייזום וקדם התכנון, תהליכי תכנון מוקדם,

ליווי תהליכי תכנון סטטוטורי ורישוי במסגרת הקמת מוסדות ציבור.

פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה:

ניהול תאום תשתיות בהקמת מוסדות ציבור.

תיאור התפקיד – תכנון וליווי הכנת מכרזים לקראת ביצוע.

בקרת תהליכי בניה של מוסדות ציבור המנוהלים ע"י גורמי חוץ לרבות ניהול ופיקוח על הביצוע, ניהול תהליך המסירה לאחריות העירייה וריכוז תהליך בקרת איכות.

ניהול פרויקטים המבוצעים ע"י מינהל ההנדסה בתחום מוסדות ציבור לרבות ניהול והפעלת הצוות המקצועי בפרויקט, ניהול שוטף של ההתקשרויות המקצועיות הנדרשות לביצוע המשימות, בקרת חשבונות מתכננים, קבלנים וספקים, ניהול ובקרת התשומות במסגרת הפרויקט: ייזום, תכנון, ביצוע, מסירה, בדק.

ניהול צוות העובדים במחלקה, תכנית העבודה, חלוקת משימות, בקרה על ביצוע

ומשימות נוספות כפי שיקבעו מעת לעת ע"י מהנדס העיר.

 

השכלה -בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת בניין, אדריכלות או תכנון ערים. או הנדסאי רשום או טכנאי רשום בתחומי בניין/ אדריכלות. יתרון להנדסת בניין.

ניסיון מקצועי ודרישות נוספות

ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של ארבע שנים לפחות בתחום העיסוק, ידע ובקיאות בתחום ליווי פרויקטים של בינוי ופיתוח.

להנדסאי רשום – חמש שנות ניסיון כאמור, טכנאי רשום – שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

שליטה מלאה  בתוכנות office

ידע בשימוש בתוכנת AutoCAD – יתרון

ידע בשימוש בתוכנת GIS מבית ESRI – יתרון

ידע בשימוש בתוכנת MS-project – יתרון

מגורים באזור אילת – חובה.

רישיון נהיגה בתוקף – חובה.

 

 

היקף משרה -מלאה. על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות בהתאם לצורך. התפקיד כולל סיורי שטח תכופים באתרי עבודה ופגישות תיאום ונסיעות מעת לעת לפגישות עבודה מחוץ לעיר.

תנאי שכר -בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.מתח הדרגות לתפקיד המוצע 38 עד 42+ בדרוג הנדסאים/מהנדסים (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי. או חוזה בכירים ( 30%-40% נגזרת שכר בכירים) בכפוף לאישור משרד הפנים.

 

תחילת העסקה – ספטמבר 2021

ייצוג הולם- וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.

מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד. מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.

תחילת עבודה בכפוף לאישור משטרת ישראל (מועמדים לתפקידי פיקוח ידרשו לחתום על אישור לפניית היועמ"ש לעירייה- בהתאם לפקודת העיריות- למשטרה בדבר אי קיום עבר פלילי).

מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.

על המעוניינים להשתתף במכרז לשלוח את הבקשה וצרופותיה לכתובת מייל c.v@eilat.muni.il

מועד אחרון להגשת הבקשה 1.7.2021 בשעה 12:00.

הבקשה צריכה לכלול את כל המסמכים המפורטים בקובץ "הנחיות למכרז".

לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאורה בטלפון 08-6367135.

הנחיות הגשת מועמדות למכרז

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

אולי יעניין אותך גם