מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מינהל משאבי אנוש בעיריית אילת עוסק בניהל המשאב האנושי בעיריית אילת

המינהל עוסק במתן מכלול המענים הפנים ארגוניים
לכלל העובדים ולמנהלים ובתוך כך מספק כלים ויכולות למתן שירות מיטבי לתושב.

צוות המנהלים במינהל משאבי אנוש מחויב לדרך פורייה של פיתוח ההון האנושי
וחיזוק השירות הפנים ארגוני.
האחריות הכוללת על ההון האנושי בעירייה, מחייבת שותפות תכנונית בביצוע מדיניות הנהלת
העירייה, ניהול מבנה ארגוני מותאם, מתן מענה לראשי מינהלים הכולל תכלול משימות, ליווי
והדרכת מנהלים, אחריות כוללת לנושאי גיוס ומיון דרך מכרזים פנימיים וחיצוניים. ניוד
עובדים ושיבוצם, ליווי תהליכי משמעת, ליווי תהליכי הערכת עובדים, כתיבת נהלים, אישורם
מול ההנהלה והטמעתם.

בתוך המינהל פועלים" אגף משאבי אנוש | אגף מינהלה | אגף או"ש ומערכות מידע | מחלקת הדרכה ורווחת העובד

 

 • בלטינסקי ליאורה- ראש מינהל משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367135
  ריקה מור יוסף -מנהלת אגף משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367134
  יוסי מלול -מנהל אגף מינהלה בית העירייה הישן   086367186
  יוסי אבו -מנהל מחלקת בטיחות וגהות בית העירייה הישן   086367599
  אבינועם נהרי -מנהל אגף או"ש ומערכות מידע בית העירייה הישן   086367500
  שרה אטיאס- מנהלת מחלקת נוכחות בית התמר קומה א'  086367134
  אסת נתן-מנהלת לשכת ראש מינהל משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367135
  שירן בן חמו – רכזת משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367133
  אורית חגג – רכזת משאבי אנוש בית התמר קומה א'  086367295
 • גוף ציבורי גדול, המעסיק 100 עובדים ומעלה, חייב לקבוע יעד לייצוג הולם בין עובדיו של 5% אנשים עם מוגבלות משמעותית ("יעד הייצוג"). יעד הייצוג מתייחס לאנשים עם מוגבלות משמעותית. גופים ציבוריים רלוונטיים כוללים, בין השאר, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים, המעסיקים 100 עובדים ומעלה.

  שיעור ייצוג העובדים עם מוגבלות משמעותית ומידת העמידה ביעד הייצוג בעיריית אילת עומד על:

  5% לפחות – כלומר, עמידה מלאה ביעד.

   

 • ראשי מנהלים:

  7 גברים | 4 נשים

  מנהלי/ות אגפים:

  15 גברים | 10 נשים

  ס.מנהלי/ות אגפים:

  7 גברים | 5 נשים

  מנהלי/ות מחלקות ומנהלי/ות לשכה וצווערים/ות:

  22 גברים | 44 נשים