מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מתקני משחקים

ס.מנהל המחלקה: דב קקון

טלפון : 08-6367537

פקס: 08-6367539

בתחום העיר מצויים כ-130מתקני משחקים ושעשועים מסוגים שונים. במוסדות החינוך ישנם כ-60 מתקנים נוספים. מתקני השעשועים, בהיותם מוקד לפעילות פיזית, עלולים לסכן את המשתמשים, ואכן אירעו בעבר תאונות ואסונות במגרשי משחקים. הגורם האחראי בעירייה על מתקני המשחקים בגנים אלה, על התקנתם, על בדיקתם ועל תחזוקתם הוא מחלקת מתקני משחקים.

על פי הוראות התקן יש לבצע לכל מתקן משחקים לילדים בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים אפשריים. את הבדיקה יבצע בעל המתקן או האחראי לו. כמו כן נדרש בתקן כי כל מתקן ייבדק לפחות פעם בשנה בבדיקה תקופתית על ידי מעבדה מאושרת.

מתקני משחקים חשובים לבריאותו הגופנית והנפשית של הילד. הם מפתחים את התפיסה שלו, את כושרו האינטלקטואלי, את הקואורדינציה שלו ואת כושרו הגופני, נוסף על היותם מוקד לשעשועים ומשחק. כדי שהמתקן ימלא את ייעודו עליו להיות מעניין, מגרה את החושים אך בראש ובראשונה – בטוח.

לשם שמירת בטיחותם של הילדים הכין מכון התקנים תקן מיוחד: ת"י 1498- מתקני משחקים (להלן: התקן). התקן מבוסס על התקנים הקיימים בעולם ושר התעשייה והמסחר הכריז עליו בשנת 1994 לפי חוק התקנים התשי"ג-1953 כתקן ישראלי רשמי שדרישותיו מחייבות על פי החוק.
התקן מפורט וכולל חמישה חלקים המתייחסים לתכנונם, להתקנתם, לתחזוקתם ולבדיקתם של מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים המונעים באמצעות גוף האדם ואינם מחוברים למקור אנרגיה חיצונית כלשהו. עדכונים אחרונים לתקן פורסמו בשנת 2000.
על פי הוראות התקן (חלק 4 סעיף 4) יש לבצע לכל מתקן משחקים לילדים בדיקות תקינות שוטפות המחולקות לשתי רמות:

בדיקה חודשית  

בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים אפשריים. את הבדיקה יבצעו בעלי המתקן או האחראים לו ותכלול את הפרטים האלה:

 

בדיקה תקופתית

כל מתקן ייבדק לפחות פעם ב-12 חודשים בבדיקה תקופתית על ידי מעבדה מאושרת. לפי התקן, מעבדה כזו היא מכון התקנים וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 12(א) בחוק התקנים התשי"ג-1953 לבדוק את התאמת המתקנים לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.