מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מגבירים אכיפה כנגד עבירות רעש

חדשות
06.06.2023

עיריית אילת מעלה הילוך כנגד וילות עסקיות רועשות המפרות את השקט בשכונות ומגבירה את האכיפה. לצד הליכים משפטיים כנגד וילות עסקיות הפועלות בניגוד לחוק התכנון והבניה, הורה ראש העירייה – אלי לנקרי, להגביר את האכיפה כנגד וילות עסקיות רועשות. במסגרת זו ישלבו כוחות המשטרה, הפיקוח והשיטור העירוני וכן מחלקת הפיקוח על הבניה במינהל הנדסה בעירייה, ויבצעו אכיפה יזומה. בין העונשים הטלת קנסות, החרמת ציוד הגברה, ניתוק תשתיות והוצאת צווים מנהליים להפסקת שימוש/סגירה.

בימים אלה נשלחים מכתבי אזהרה לבעלי וילות הידועות כווילות עסקיות רועשות בהן התריעה הוועדה המקומית בפני בעלי הנכס והמשתמשים, כי מדיניות הוועדה המקומית והעירייה הינה אפס סבלנות כלפי וילות עסקיות הגורמות למטרדים קשים המפרים את שלוותם של תושבי השכונות. במכתב עליו חתום ראש העירייה כיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה, מודגש כי בהתאם לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965 חל איסור על שימוש בנכס בניגוד לייעוד החל על המקרקעין שהינו מגורים. השימוש האסור מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך. על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – תכנון ובנייה), התשע"ח-2018, ניתן להטיל קנס מנהלי קצוב בגין עבודה ושימוש אסורים במקרקעין: לאדם פרטי עד 30,000 ₪ בגין עבירת שימוש אסור ועד 300,000 ₪ בגין עבירת עבודה אסורה. לתאגיד מגיע הקנס עד 600,000 ₪ בגין שימוש אסור ו/או עבודה אסורה. בנוסף ניתן להטיל קנס עד 1,400 ₪ ליום בגין עבירה נמשכת של שימוש אסור. ככל ולא יופסק השימוש האסור לאלתר, תפעל הוועדה המקומית בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין לרבות ניתוק תשתיות (מים וחשמל) לנכס בהתאם לקבוע בסעיף 157א (ו) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965.

ראוי לציין, כי הודות לאכיפה בלתי מתפשרת כנגד וילות עסקיות, קטן מספרן, אולם עדיין ישנן כאלה המפרות את השקט בשכונות, על כן כאמור יתבצעו בהתאם להנחיית ראש העירייה, סיורים תכופים יזומים ויינתנו קנסות בהתאם כולל החרמת ציוד הגברה ועד ניתוק תשתיות.

אולי יעניין אותך גם