מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מבנה ארגוני

 • ראש עירייה

  סגן ומ"מ ראש העיר

  ע.ראש העיר | לשכת ראש העיר | סגן ומ"מ ראש העיר| סגרן ראש העיר | משנה לראש העיר |משנה לראש העיר

  מנכ"ל העירייה 

  אגף לפיתוח כלכלי | מינהלת שכונות וותיקות | יועצת משפטית | מבקר העירייה | דוברות והסברה

  מינהלים

  מינהל כספים | מינהל משאבי אנוש | מינהל הנדסה ותשתיות | מינהל תפו"ח | מינהל שירות לתושב | מינהל שח"ק

 • מנכ"ל העירייה

  ומומונה על חוק חופש המידע

  מזכירות העירייה | לשכת מנכ"ל | עוזר מנכ"ל

  אגף ביטחון וחירום | אגף הספורט | אגף האירועים | האגף לפיתוח כלכלי וייזמות

  מחלקת חשמל וממונה אנרגיה | מחלקת מכרזים חוזים והתקשרויות

 • גזבר העירייה

  הנהלת חשבונות | ועדת ערר בארנונה | ביטוחים | לשכת גזבר | רכזת תכנון ובקרה

  אגף כספים ופיתוח | אגף שכר | אגף רכש ולוגיסטיקה | אגף הכנסות | אגף תקציבים | אגף כספים במינהל שח"ק

 • ראש מינהל משאבי אנוש ומינהלה

  מחלקת הדרכה ורווחת העובד | לשכת ראש מינהל | עוזר לפיתוח ארגוני תיאום ובקרה

  אגף ארגון שיטות ומערכות מידע | אגף משאבי אנוש | אגף מינהלה

 • מהנדס העיר וראש מינהל הנדסה

  לשכת מהנדס העיר

  אגף אסטרטגיה בקרה ומינהל | אגף בינוי תשתיות | אגף תכנון | אגף רישוי ופיקוח בנייה

 • ראש מינהל תפו"ח

  לשכת ראש המינהל

  אגף שירות וטרינרי | אגף תברואה ורישוי עסקים | אגף תיירות ואכיפה | אגף איכות הסביבה

   

 • ראש המינהל 

  לשכת ראש המינהל

  אגף שירותים עירוניים | אגף תוזוקה

  פניות הציבור | מוקד עירוני | מחלקת גינון | מתקני משחקים

 • המשנה למנכ"ל וראש המינהל 

  לשכת המשנה וראש המנהל

  רשת המתנס"ים | אקדמיה וקהילה | אגף שירותים חברתיים | אגף חינוך | אגף צעירים ופיתוח ההון האנושי

  מחלקת תכנית חינוכית למניעת אלימות | מחלקת כ"א בהוראה | מחלקת קליטת עליה | תכנית 360 | מחלקת נוער | מחלקת בריאות עירונית