מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

לעיריית אילת דרושים ודרושות עובדים סוציאליים לעבודה באגף לשירותים חברתיים מינהל שח"ק – סגור

פרטי משרה

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

כפיפות – מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי מטעמה

תקופת ניסיון – שנתיים

תיאור התפקיד – טיפול במשפחות במטרה לקדם את מצבן האישי, המשפחתי והחברתי.

העבודה כוללת טיפול בנושאים מגוונים: הורות, ילדים בסיכון, אלימות במשפחה, מצבי משבר ומצוקה, מיצוי זכויות ועוד.

פיתוח וקיום קשר עם גופים שונים לקידום מצבן של המשפחות באמצעות ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ולשירותים.

ייזום ופיתוח תוכנית ושירותים לקידום אוכלוסיית היעד.

תנאי סף  -תואר ראשון בעבודה סוציאלית. תואר שני יתרון.

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים – חובה. ניסיון קודם – יתרון

היקף משרה -מלאה. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.

מגורים באזור אילת – חובה.

תנאי שכר –       בהתאם להסכם עובדים סוציאליים בשלטון המקומי.

*5 תקנים פנויים

 

  • ייצוג הולם- וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם של שני המינים, ולמתן עדיפות לקבוצות אשר זכאיות לייצוג הולם- בכפוף להצגת אישורים מתאימים.
  • מבחני מיון- העירייה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני מיון או הערכה בהתאם לאופי ודרישות התפקיד.
  • מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים בהתאם להצגת אישורים רפואיים מתאימים.
  • מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
  • מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת בחינה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
  • המעוניינים יפנו בכתב ויצרפו (קורות חיים מפורטים עם פרטי התקשרות, צילום ת.ז כולל ספח, רשיון נהיגה ותעודות) למייל  c.v@eilat.muni.il
  • מועד אחרון להגשת מועמדות 14.7.2024 בשעה 12:00

רק פניות מתאימות יקבלו מענה. פניה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.