מעבר לאזור תוכן
חדשות ועדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ – בימים א-שבת  0900-1700  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוסיקלית תפעל במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים : 20:30 , 21:30.

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

כרטיס תושב אילת בקליק

תושבים יקרים, על רקע ההנחיות הנוגעות לנגיף הקורונה, לא תתקיים קבלת קהל.
באפשרותכם לחדש תושב באילת כאן באתר העירייה.

 

לטופס חידוש או הפקה של כרטיס תושב אילת לחץ כאן! 

 שימו לב! בקשות לחידוש/הפקה של כרטיס תושב אשר יוגשו החל מיום 25.9.20 ועד 11.10.20 יופקו עד כשבועיים לאחר מכן מתום תקופת החגים וזאת בשל יצאת האגף לחופשה מרוכזת.

עלות הנפקת הכרטיס – 25 ₪ | אגף ההכנסות מרכז סיטי סנטר ק.ב | קבלת קהל : בימים א', ב', ד', ה' – בין השעות 13:00 – 08:00.  ביום ג' – בין השעות 12:00 – 08:00, 18:30 – 16:30.   

טלפון לבירורים: 08-6367127 בין השעות 08:00 -13:00

 

קריטריונים:  

 

רשאי לקבל כרטיס תושב אילת, מי שכתובתו בתעודת הזהות הנה – אילת.

רשאי לקבל כרטיס תושב אילת, מי שכתובתו בתעודת הזהות הנה – אילת.

 

תושבים שטרם מלאו להם שלושה חודשים מיום שינוי הכתובת בתעודת הזהות ויגישו את המסמכים הרשומים מטה יהיו זכאים לקבלת תעודת תושב: 

 

זוג נשוי:

אישור העסקה של אחד מבני הזוג, 3 תלושי שכר ו/או חוזה העסקה ו/או חוזה שכירות לשנה ו/או חוזה רכישה.

 

חייל/ת:

משוחרר/ת העובד/ת בעבודה מועדפת, יציג אישור העסקה ותעודת שחרור עד שנתיים מיום השחרור (במקרה של חברת כוח אדם יש להצטייד באישור נוסף של המלון).

 

מורים/גננות:

של משרד החינוך ו/או עירייה – עם הצגת אישור מאגף החינוך.

 

סטודנטים חדשים:

עם הצגת אישור לימודים ממוסד מוכר באילת.

 

רווק/ה ו/או גרוש/ה ו/או הורה עצמאי:

אישור לימודים של הילדים ו/או הצגת 3 תלושי שכר אחרונים ואישור העסקה ו/או חוזה שכירות לשנה מאושר ע"י הגבייה ו/או חוזה העסקה לשנה ו/או אישור הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי אילת, מעל שלושה חודשים.

 

 

נער/ה:

שאינו מתגורר באילת אך אחד מהוריו תושב אילת יהיה זכאי לקבל כרטיס תושב עד שימלאו לו 18 שנה.

 

מחזיקי דרכון זר:

בעלי נכס עם הצגת חוזה קנייה+תשלום ארנונה.

 

סטודנטים הלומדים מחוץ לאילת:

תושבי המקום מעל 5 שנים – עם הצגת אישור לימודים, יקבלו כרטיס ל- 5 שנים בהתאם להחלטת מועצת העיר.

 

תוקף כרטיס תושב:

עבור תושב חדש עד 5 שנים באילת, יהיה הכרטיס תקף לשנה עד תאריך יום ההולדת. עבור תושב מעל 5 שנים יהיה הכרטיס תקף לשנתיים עד תאריך יום ההולדת. עבור מייסדי וותיקי אילת המתגוררים באילת משנת 1964 – 1953, יהיה הכרטיס תקף ל – 10 שנים. עבור פנסיונר גיל המחזיק כרטיס "אזרח ותיק" ומתגורר באילת מעל 5 שנים יהיה הכרטיס תקף ל- 5 שנים. ניתן להנפיק כרטיס תושב אילת החל מגיל 12.