מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

הודעה לנהגי רכב כבד: תיאסר חניה לילית של רכב כבד מהשעה 19:00 בערב ועד 7:00 בבוקר למחרת, בכל ימות השנה, איסור החניה חל על רכב כבד מעל 6 טון כולל משאיות, אוטובוסים, כלי צמ"ה ונגררים. לרשות הנהגים עומדים חניונים בתשלום בחניוני מבואות אילת.

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון חורף – בימים א-ה  08:30-16:00  ערבי חג , שבתות וחגים – 16:00 -09:00

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

טופס הרשמה למעומדות מזכיר קלפי

  סמנ/י -

  מבקש/ת להגיש את מועמדותי לתפקיד מזכיר ועדת קלפי באילת

  הריני לאשר בזה שידוע לי,

   1. שהליך המיון לתפקיד מזכיר ועדת קלפי כולל: ריאיון, למידה עצמית באמצעות לומדה ממוחשבת באתר האינטרנט של משרד הפנים ומעבר בחינה בסופה בציון 80, הדפסת והבאת האישור על הציון למנהל/ת הבחירות של הרשות המקומית, השתתפות בהדרכה עמידה בבחינת הסמכה בתום ההדרכה. כמו כן, ידוע לי שהריאיון וההדרכה צפויים להיערך במקומות שונים.
   2. שמנהל/ת  הבחירות איננו מתחייב  להעסיק את כל מי שהגיש מועמדות, מילא את הטופס הזה ועבר את תהליך המיון וידוע לי כי שיבוצי הסופי לתפקיד, באם אתקבל, יהיה בהתאם לצרכי מנהל/ת  הבחירות.
   3. שזכאי לשכר רק מי ששובץ לתפקיד וביצע אותו בפועל. 
  • ידוע לי כי השכר מגלם בחובו כל הוצאה שאוציא למטרת ביצוע התפקיד, לרבות הוצאות נסיעה והוצאות שימוש בסלולארי, ולא ישולם לי שכר נוסף מעבר לשכר המזכיר/ה. מנהל/ת  הבחירות אינו מספק/ת כלכלה והיסעים ביום הבחירות. בהתאם ידוע לי כי אם אתקבל לתפקיד, הרי שעלי לדאוג באופן עצמאי לכלכלה (ובכלל זה אוכל ושתייה) עבורי ביום הבחירות וכן להסעה שלי לפני הבחירות לקבלת החומר, במועד אל מקום הקלפי ביום הבחירות וממקום הקלפי אל מרכז קליטת החומר בתום הליך ספירת הקולות.
   1. מזכיר ועדת קלפי אינו יכול לעזוב את הקלפי עד תום הליך ספירת הקולות ולאחר מכן עליו להעביר את חומר הבחירות אל מרכז קליטת החומר וללוות את קליטתו עד לסיום התהליך, והמדובר בעבודה שעלולה להימשך מעל ל-20 שעות. 
  • תנאי לשיבוץ כמזכיר ועדת קלפי הוא חתימה על הצהרת מועמד לתפקיד.

  מצהיר בזאת בחתימתי על נכונות ההצהרות הבאות:

  הצהרת מועמד לתפקיד מזכיר ועדת קלפי
  • תוכן ההצהרה
   חתימת המצהיר
  • לא הייתי חבר במפלגה כלשהי ב-5 השנים האחרונות
  • אני לא פעיל באף רשימה המתמודדת לבחירות לרשויות המקומיות
  • לא נטלתי חלק בפעילות מטעם מפלגה כלשהי ב-5 השנים האחרונות
  • לא נטלתי חלק בפעילות מטעם רשימה מקומית כלשהי ב-5 השנים האחרונות
  • אני לא חתום כתומך או מגיש של אחת הרשימות המתמודדות למועצה
  • אני לא חתום כתומך או מגיש של אחד המתמודדים לראשות הרשות המקומית
  • אני לא עובד הרשות המקומית
  • אין לי קרבת משפחה למנהל/ת הבחירות ברשות המקומית; לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ
  • אין לי קרבת משפחה לחבר מועצה ברשות המקומית, או מועמד בבחירות לרשות המקומית או נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או מי שהביעה כוונה להיות אחד מאלה; לעניין זה, "קרוב משפחה" הוא בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה – לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ

  אולי יעניין אותך גם