מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

חוק חופש המידע

מנכ"ל העירייה – פיליפ אזרד- הממונה על חוק חופש המידע,

כתובת:בית התמר
טלפון: 086367389

דוא"ל: yahel-o@eilat.muni.il

על פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.

"קבלת מידע" פירושו – לרבות עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
בהוראות חוק זה (סעיף 18 לחוק), נקבעו אגרות לקבלת מידע. סכום האגרות משתנה מעת לעת עקב שינויי מדד ומתפרסם בקובץ תקנות מטעם משרד המשפטים.
לקבלת פרטים נוספים: www.knesset.gov.il.

אגרות בקשה במסגרת חוק חופש המידע:

אגרת בקשה – 22 ש"ח

אגרת טיפול 33 ש"ח

אגרת הפקה

א. לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק 0.22 ש"ח

ב. לתקליטור מחשב שנמסר 2.78 ש"ח

סכום בסיסי לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה 167 ש"ח

 

דוח חוק חופש המידע 2018

דוח חוק חופש המידע 2019

דוח חוק חופש המידע 2020

דוח חוק חופש המידע 2021

דוח חוק חופש המידע  2022

דוח חוק חופש המידע 2023

תקנות חופש המידע – אגרות

*  במקרה חירום ניתן לפנות למוקד העירוני מס' 106 מכל טלפון 24 שעות ביממה.

טופס בקשה לקבלת מידע