מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

חברי המועצה והסגנים החדשים חתמו על אמנה

חדשות
12.09.2021

לאחר קיום בחירות מיוחדות לראשות העיר אילת בהן נבחר – אלי לנקרי, מי ששימש ב-18 השנים האחרונות כסגן וממלא מקום ראש העירייה, אישרה מועצת העיר אילת בישיבה מספר 47/14 (1120) מיום 1.9.21, מינוי סגנים וסמכויות בהתאם לסעיפים 15,17 בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה  1975, במסגרת זו אושר מינויו של מתן בארי כסגן וממלא מקום ראש העירייה בשכר, באצילת סמכויות בתחומי צעירים, תיירות ואקדמיה, סטס דינקין אושר כסגן ראש העירייה בשכר באצילת סמכויות בתחומי שירותים עירוניים ותחבורה, עו"ד סימה נמיר אושרה כסגנית ראש העיר ללא שכר ואחראית על תחומי הנדסה. עוד אושרו המינויים של יהודה מורדי כמשנה לראש העירייה ואחראי לבחינת נושא הקזינו וחן בן אפרים אושר גם הוא כמשנה לראש העירייה עם אצילת סמכויות ברישוי עסקים. במעמד אישור המינויים החדשים, חתמו כלל חברי המועצה שנכחו בישיבה על אמנה המהווה קוד אתי לפעילות המועצה, בה הם מתחייבים לנהוג במוסריות וערכיות בפעילותם הציבורית ולשמש דוגמא.

כחודש לאחר שנבחר אלי לנקרי, בבחירות מיוחדות (10.8.21) לתפקיד ראש עיריית אילת ולאחר ששבה מועצת העיר מפגרת הקיץ, אושר כאמור מינוי סגנים ומשנה לראש העיר. כל המינויים אושרו פה אחד. במעמד זה הוביל ראש העירייה הנכנס אמנת קוד אתי עליה חתמו חברי מועצת העיר, בה הם מתחייבים כנבחרי ציבור לפעול, לנהוג ולשמש דוגמא להתנהגות אזרחית נאותה ולבצע את שליחותם במועצה ומחוצה לה באופן המכבד את מעמדם ותפקידם. כלל חברי המועצה אשר נכחו בישיבה חתמו על האמנה הכוללת 10 סעיפי ליבה המהווים קוד אתי לפעילות חברי המועצה.

במסגרת האמנה התחייבו חברי המועצה, לשמש דוגמה אישית בכל אורחותיהם ולנהוג בתפקידיהם הרשמיים ובחייהם הפומביים על פי אמות מידה גבוהות ביותר של יושרה אישית, ארגונית וייצוגית. עוד התחייבו למלא את שליחותם תוך שמירה על שפה מכבדת ונאותה ועל שיח שאין בו משום פגיעה והסתה. לנהוג בצורה מכובדת תוך מתן כבוד לזולת וביקורת עניינית בלבד במהלך ישיבות המועצה ובכלל, ולהוקיע כל ניסיון להפריע למהלך התקין של ישיבות המועצה. עוד התחייבו לנהוג בכבוד כלפי כל תושבי אילת ולהתייחס בכובד ראש לצורכיהם המשתנים. לפעול במסגרת סמכותם בהגינות, תוך שמירה על שלטון החוק והימנעות מניצול מעמדם הציבורי. לפעול באחריות ובאמינות, מתוך מחויבות לטובת כלל הציבור. לחתור לקידום איכות ומצוינות בדגש על מתן שירות מקצועי ואפקטיבי. לעודד שקיפות של ישיבות המועצה ובכלל זה פרסום וצילום ישיר של הישיבות. לפעול לחשיפה וגילוי נאות של ניגודי עניינים ועל פסילת השתתפות בקבלת החלטות או בביצוען באותם הנושאים. להקפיד על ההפרדה המתחייבת בין תפקידם כדרג הפוליטי המתווה מדיניות ומוביל חקיקה מקומית, לבין תפקידי הדרג המקצועי – ביצועי.

אולי יעניין אותך גם