מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

התראה נוספת לחברת קצא"א בעקבות מפגעי ריח וזיהום אוויר

חדשות
19.12.2021

בעקבות מפגעי ריח וזיהום אוויר חוזרים ונשנים, שיגר ראש עיריית אילת – אלי לנקרי מכתב נוסף למנכ"ל קצא"א בו הוא מציין, כי זוהי התראה אחרונה לפני נקיטה בצעדי אכיפה מינהליים. במקביל דורש ראש העירייה מהמשרד להגנת הסביבה לנקוט בצעדי אכיפה כנגד גרימת המטרדים החוזרת ונשנית לתושבי העיר ממתקני חברת קצא"א.

חודש לאחר מפגע ריח וזיהום אוויר שנגרם כתוצאה מתקלה במכשיר שריפת אדי הדלק של חברת קצא"א ואשר גרם לתלונות רבות מצד תושבי העיר, שב ראש העירייה ומתריע בפני החברה, כי לא ייתן ידו לחשיפה של התושבים והתיירים בעיר אילת למפגעים סביבתיים ובריאותיים בלתי נסבלים, זאת לאחר שני אירועים נוספים של מטרדי ריח וזיהום אוויר שאירעו בחודש האחרון.

במכתבו האחרון, ציין ראש העירייה בפני מנכ"ל קצא"א: "התנהלותכם על רקע המקרים האחרונים מעלה ספק גדול באשר למוכנותה התפעולית של חברת קצא"א ליישום הסכם שעתיד להוביל עשרות מכליות נפט בשנה למפרץ אילת ולהגביר משמעותית את תדירות וכמויות אירועי פריקת הנפט במסוף" ציין ראש העירייה והדגיש, כי הדבר בוודאי נכון שעה שהחברה מבקשת להגביר באופן דרמטי את פעילות שינוע הנפט במפרץ אילת, אולם לא מסוגלים כבר עתה, בהיקפי השינוע הנוכחיים, לספק פתרון מתקבל על הדעת לתקריות הזיהום הסביבתי החוזרות ונשנות ואף אינם משתפים פעולה עם הרשויות הרלוונטיות ובראשן עיריית אילת.

במכתבו דרש ראש העירייה תשובות לגבי אופי התקלות ולגבי ממצאי הניטורים ככל שבוצעו כאלה. עוד דרש ראש העירייה לדעת האם התקלות תועדו כנדרש בהוראות סעיפים ז(2)-(3) לתנאים הסביבתיים לרישיון העסק וכן האם דווחו לכל הגורמים הרלוונטיים במשרד להגנת הסביבה. את כל אלה וכן פירוט הצעדים שבכוונת החברה לנקוט כדי למנוע התרחשות חוזרת של האירועים הנ"ל לו יאושר ההסכם להגדלת שינוע הנפט דרך נמל אילת על ידי הממשלה, ביקש ראש העירייה להציג לו בפגישה שקבע מראש לחודש הבא ואליה הזמין את נציגי החברה.

ראש העירייה הדגיש, כי זוהי פנייתו האחרונה בעניין זה וכי התעלמות מפניות העירייה ואי-הצגת הסברים מספקים ופעולות מניחות את הדעת למניעת הישנות אירועי הזיהום האחרונים, תוביל לנקיטה בצעדי אכיפה מכוח חוק רישוי עסקים והסמכות המוענקת לרשות הרישוי המקומית מכוחו, לרבות הליכים לביטול או הקפאת רישיון העסק ו/או הוצאת צו הפסקה מינהלי לפעילות במכלול קצא"א.

אולי יעניין אותך גם