מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

בהתאם לסעיף 10.3 בנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז מפורטים להלן התקשרויות העירייה:

 

2019: שירותי ייעוץ לפיתוח פארק תעסוקה בתחום החקלאות, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

התקבלו רק שתי הצעות, נערך סבב נוסף.

תכנית פיתוח עסקי ומשיכת חברות לגיוון מקורות התעסוקה .

לא התקבלו הצעות, נערך סבב נוסף.

שירותי ייעוץ לפיתוח פארק תעסוקה בתחום החקלאות, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

קבוץ קטורה 285 ₪ לשעת עבודה.

תכנית פיתוח עסקי ומשיכת חברות לגיוון מקורות התעסוקה

סמקאי אסטרטגיה בע"מ 315,000 ₪.

 

2020:  הפקת ושיווק כנס העסקים ה-4 של אילת.

מרקטינג אילת 23,000 ₪.

תכנון מוביל נגישות מבני חינוך וציבור באילת לשנת 2020.

לא נבחר זוכה, נערך סבב נוסף.

תכנון מוביל נגישות מבני חינוך וציבור באילת לשנת 2020.

פאדיה סבאג חורי 104,000 ₪.

הכנת תכנית פעולה לפיתוח היכולת לעצמאות אנרגטית חלקית או מלאה של אזור אילת-אילות

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ 487,890 ₪

שירותי ייעוץ תחבורתי לרשות תמרור מקומית.

ברלב ינון בע"מ תכנון וייעוץ בהנדסה אזרחית 300 ₪ לשעת עבודה.

תכנון חלופות למערכות מיזוג אוויר במוסדות חינוך באילת.

א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ שלב א' -102,000 ₪, שלב ב' 56,000 ₪.

 

2021:  תוכנית אסטרטגית כלכלית לבחינת משמעויות הפיכת העיר אילת לאזור סחר חופשי מלא

סומך חייקין kpmg 122,000 ₪.

הכנת מכרז לתחזוקה של מערכות מיגון, אבטחה והתראה במוסדות עיריית אילת.

א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ 44,000 ₪.

שירותי ייעוץ בתחום הביטוח עבור עיריית אילת.

קוניאק שטרן 44,928 ₪.

 

החלטת ועדת התקשרויות – יועץ ביטוח

החלטת ועדת התקשרויות – בנושא יועצים

פרוטוקול ועדת התקשרויות – ייישום תכנית העבודה האסטרטגית לגיוון מקורות התעסוקה באילת – החלטה.

יישום תכנית העבודה האסטרטגית לגיוון מקורות התעסוקה באילת – החלטה – קובץ חתום


פרוטוקולים התקשרויות עם יועצים בנושאים משפטיים

פרוטוקולים התקשרויות לשנת 2023

 • בהשתתפות: פיליפ אזרד, מנכ"ל

  עו"ד דפנה ישראלי, יועמ"ש

  אסי בן חמו, גזבר

   

  נושא: מאגר היועצים של עיריית אילת.

   

   

  מאגר היועצים של העירייה נפתח לאחרונה לרישום יועצים חדשים בינואר – פברואר 2022.

   

  יש התעניינות מצד יועצים חדשים להגיש בקשות להירשם למאגר.

   

  התקבלה בקשה לפתוח תחום חדש: יועץ בתחום החדשנות, דרישות הסף כפי שפורטו על ידי מנהלת האגף

  לפיתוח כלכלי.

   

   

  החלטה:

  להביא מראש לידיעת מנהלי אגפים בעירייה על כוונה לפתוח המאגר לרישום.

  לפתוח המאגר להגשת בקשות להירשם ולפתוח תחום חדשנות ותחומים נוספים ככל שיידרשו,

  דרישות הסף כפי שיפורטו על ידי מנהלי האגפים.

   

 • בהשתתפות: פיליפ אזרד, מנכ"ל

  עו"ד דפנה ישראלי, יועמ"ש

  אסי בן חמו, גזבר

   

  נושא: בקשה להצעות מחיר בנוהל התקשרות עם יועצים – תכנית לשמירה על השטחים הפתוחים ושטחי טבע עירוני.

   

   

  מסמכי ב.ל.מ. הופצו ליועצים בתחומים רלוונטיים מתוך מאגר היועצים של עיריית אילת בתאריך 10/11/2022

   

  • פרו-שיא הנדסה בניה ותשתית בעמ (מס' יועץ 276)
  • אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ (מס' יועץ 50)
  • א. אפשטיין ובניו (1995) בעמ (מס' יועץ 445)
  • צורנמל טורנר אדריכלות נוף בע"מ (מס' יועץ 117)
  • רחל וינר אדריכלות ונוף בע"מ (מס' יועץ 882)
  • פז כלכלה והנדסה (מס' יועץ 219)

   

   

  עד למועד הקבוע (22/11/2022) לא התקבלו שאלות הבהרה.

   

  עד למועד הקבוע (04/12/2022) לא התקבלו הצעות.

   

  החלטה: לצאת לפרסום מכרז פומבי.

   

 • י"ט אדר תשפ"ג

  12 מארס 2023

   

   

  פרוטוקול ועדת התקשרויות עם יועצים

   

  מיום א' תאריך 12 מארס 2023 שעה 13:00

   

   

  בהשתתפות: פיליפ אזרד, מנכ"ל

  עו"ד דפנה ישראלי, יועמ"ש

  אסי בן חמו, גזבר

   

   

   

  נושא: מאגר היועצים של עיריית אילת

   

   

   

  חברי הוועדה קבלו סקירה על הוספת תחומים חדשים לבקשת מנהלים, פתיחת המאגר לרישום בקשות

  חדשות להצטרפות, הליך בדיקת הבקשות כולל הצגת בקשות רנדומאליות מהמאגר.

   

   

  הוועדה מחליטה:

  להוסיף היועצים החדשים העומדים בדרישות הסף לרשימת היועצים המאושרים של עיריית אילת.

  לערוך מעקב לנרשמים החייבים בהשלמת מסמכים ולעדכן בהתאם.

  להפיץ רשימת היועצים המאושרים למנהלי אגפים וראשי מינהלים ולפרסמה באתר העירייה.

   

   

   

פרוטוקולים התקשרויות לשנת 2021

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום רביעי כ"ב טבת תשפ"א

  ‏‏06 ינואר 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ד' 6 בינואר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 78370-12-20 טל לייזרוביץ נגד עיריית אילת

   

  ביום 04/01/2021 התקבלה העתירה המנהלית שבנדון שעניינה חוק חופש המידע. מדובר בעותר הנוהג לפנות באופן תדיר לבקשות לפי חוק חופש המידע ובעבר אף הגיש עתירה בתחום זה.

  יש להעביר לקבלת הצעות שכר טרחה לטיפול בתיק.

   

  הוחלט: לפנות לקבלת הצעות למשרד נתן מאיר, שביט בר און, גדעון פישר.

  יש לקבל הצעה בסכום גלובלי לטיפול כולל בתיק זה.

   

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום חמישי א' שבט תשפ"א

  ‏‏14 ינואר 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 14 בינואר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר- באמצעות שיחת טלפון

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 78370-12-20 טל ליזרוביץ נגד עיריית אילת

   

  גזבר העירייה השתתף בוועדה באמצעות הטלפון שכן לא חש בטוב.

  נשלחו הצעות לשלושה משרדים, הוגשה רק הצעה אחת של משרד גדעון פישר למרות תזכורות שנשלחו למשרדים אליהם נעשתה הפניה.

  בשל סד הזמנים המחייב הגשת תגובה לבית המשפט וכן נוכח העובדה כי משרד זה כבר טיפל בעתירה קודמת של עותר זה בתחום חוק חופש המידע, סבורה הועדה כי ניתן למסור לו ביצוע העבודה.

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 • יום רביעי ז' שבט תשפ"א

  ‏‏20 ינואר 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 19 בינואר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: מגרש 40 ב' באילת

   

  הואיל והעירייה נמצאת לפני פרסום מכרז גביה ועד לפרסום כאמור נדרש המשך טיפול במגרש זה לפיכך מבקשת הועדה לקבל הצעת מחיר שעתית ממשרד בן יעקב אשר טיפל בגביה במגרש זה בשנים האחרונות.

  ההתקשרות תהיה לתקופה מוגבלת עד לסיום ההליך המכרזי בנושא הגבייה.

   

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 • יום רביעי כ"א שבט תשפ"א

  ‏‏03 פברואר 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ד' 3 בפברואר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: טיפול וליווי במגרש 40 ב' באילת

   

  הועדה עיינה בהצעת המחיר שהוגשה ממשרד בן יעקב.

  הועדה מאשרת את הצעת שכר הטרחה לטיפול וליווי במגרש 40 ב' וזאת עד לתוצאות הליכי המכרז שנמצא בהכנה.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

 • יום חמישי כ' אדר תשפ"א

  ‏‏‏04 מרץ 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 4 במרס 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: אי/ 1009/0221 מאגר קל יזום ופיתוח בע"מ נגד הועדה המקומית אילת ואח'

   

  מדובר בערר בגין הפרה לכאורה של הסכם פשרה שקיבל תוקף של החלטה בוועדת ערר לפני מספר שנים. הואיל ובהליך הערר הקודם לרבות הדיונים שהתקיימו בהסכם הפשרה ייצג את הוועדה המקומית עו"ד אבשלום אשואל יהיה זה נכון מקצועית למסור לו את התיק לטיפול.

   

   

  הוחלט: לאור האמור לעיל הוחלט למסור לעו"ד אשואל הטיפול בערר.

  יש לקבל הצעת שכ"ט לטיפול בתיק זה.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום רביעי כ"ה ניסן תשפ"א

  ‏‏07 אפריל 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ד' 7 באפריל 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 61183-03-21 שמעון נמר נגד עיריית אילת ואח'

   

  לאור סרוב משרד הפנים לאשר מכירת חנות מתחת לגשר במרינה העירונית הוגשה עתירה כנגד משרד הפנים ועיריית אילת.

  עו"ד חיים בן יעקב טיפל בהליכי המכירה ואישור החוזה לרבות בשיח מול משרד הפנים ולכן נכון מקצועית להעביר אליו את הטיפול בעניין זה.

   

   

  הוחלט: יש לקבל הצעת שכר טרחה ממשרד עו"ד בן יעקב.

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

 • יום שני ל' ניסן תשפ"א

  ‏‏‏12 אפריל 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ב' 12 באפריל 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 61183-03-21 שמעון נמר נגד עיריית אילת ואח'

   

  בהמשך לדיון מיום 7/4/21 התקבלה הצעת שכ"ט ממשרד בן יעקב, שוימר, דולב על סך 17,000 ₪ בתוספת מע"מ (שהעתקה מצ"ב).

   

  החלטה: הועדה מאשרת את ההצעה ומוסרת הטיפול בתיק למשרד זה.

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 • יום רביעי כ"ג אייר תשפ"א

  ‏‏‏05 מאי 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ד' 5 במאי 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: בג"ץ 3072/21 החברה להגנת הטבע ( ק.צ.א.א) ואח' נגד עיריית אילת ואח'

   

  ביום 4/5/21 התקבלה העתירה שבנדון באמצעות המייל. המצאה רשמית טרם נעשתה. הואיל ונשכרו שירותיו של משרד שביט בר און לטיפול וליווי בנושא התקשרות של ק.צ.א.א עם איחוד האמירויות והעתירה קשורה לעניין זה, יהיה זה נכון להעביר הטיפול גם בעניין זה למשרד שביט בר און.

   

  הוחלט: הוועדה מוסרת את הטיפול בבג"צ למשרד שביט בר און.

  יש לקבל הצעת שכ"ט גלובלית לטיפול בעתירה.

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום שני י"ז אב תשפ"א

  ‏‏‏26 יולי 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ב' 26 ביולי 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 44184-07-21 משה חזן נגד עיריית אילת

   

  התקבלה עתירה של מר משה חזן בגין אי קבלת דוכן במגרש 40. הואיל ומשרד בן יעקב, שווימר דולב מטפלים מזה תקופה ארוכה במגרש 40, לרבות בהליכים משפטיים שונים יהיה זה נכון להעביר גם ענין זה לטיפולם.

   

   

  הוחלט: הועדה מבקשת לקבל ממשרד בן יעקב, שוימר דולב הצעת שכ"ט לטיפול  כולל בעתירה. יוחזר לדיון לאחר קבלת ההצעה.

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום שלישי י"ח אב תשפ"א

  ‏‏‏27 יולי 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 27 ליולי 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 44184-07-21 משה חזן נגד עיריית אילת

   

  ביום 27/07/21 התקבלה הצעת שכר טרחה ממשרד בן יעקב שויימר דולב.

   

   

  הוחלט: הועדה מאשרת את הצעת שכר הטרחה ומוסרת הטיפול בעתירה למשרד זה.

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 • יום חמישי כ"ז אב תשפ"א

  ‏‏05 אוגוסט 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 5 באוגוסט 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: בחינת אפשרות לרכישת מבנים לבית עירייה

   

  בימים אלו התברר כי קיים חשש לניגוד עניינים לפיכך החלטת הועדה מיום 04/03/2021 מבוטלת.

  יובהר כי הזמנה לא הוצאה ולא נעשתה שום פעולה בנושא זה.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

 • יום שלשי ו' חשון תשפ"ב

  ‏‏‏12 אוקטובר 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 12 באוקטובר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: הסבת הסכמים ו/או התקשרויות פרטניות עם משרד שביט בר און- תדמור לוי

   

   

  בהמשך להחלטת וועדת התקשרויות מיום 05/08/2021 בה הוחלט לאשר הסבת ההסכמים למתן שירותים משפטיים שמספרם 6/18, 7/18, 15/20 בתנאים שנקבעו הוועדה מבקשת להוסיף כי ההסבה תחול גם על כל התקשרות פרטנית שנעשית עם משרד שביט בר און שההליך בגינה עדיין תלוי ועומד.

   

   

   

   

   

  הוחלט:

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום ראשון ד' חשון תשפ"ב

  ‏‏‏‏‏10 אוקטובר 2021

   

   

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 7 באוקטובר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 65630-08-21 חברת פאנג'ויה פסטיבלים בע"מ נגד עיריית אילת ואח'

   

  ביום 30/08/21 בשעה 18:36 בערב התקבלה העתירה שבנדון. במסגרת ההודעה על הגשת העתירה נמסר כי מועד הדיון נקבע ליום 31/08/21 בשעה 13:00 בצהריים דבר אשר חייב העברת העתירה לטיפול באופן מיידי. לאור ניסיונו הרב של משרד שביט בר און (תדמור לוי בהווה) בעתירות מנהליות ובכלל הועבר  הטיפול לעו"ד עפר בר און.

  העתירה הסתיימה בדיון שהתקיים ביום 31/08/2021.

  למען הסדר הטוב הועדה מעלה על הכתב את ההסכמה הטלפונית שניתנה בזמן אמת.

   

   

  הוחלט: לאשרר ההחלטה בשכ"ט התואם לשכ"ט בעתירות מנהליות קודמות כפי שטופלו ע"י המשרד בשנה זו.

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

 • יום ראשון ד' חשון תשפ"ב

  ‏‏‏10 אוקטובר 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום 7 באוקטובר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: נוהל הצעות מחיר צורך בחירת יועץ ביטוח

   

   

  נבחנו ההצעות שהוגשו, יש לכאורה עמידה בתנאי סף יש להשלים אסמכתאות ולקבוע ראיונות בזום.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום שני י"ח כסלו תשפ"ב

  ‏‏‏22 נובמבר 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ב' 22 בנובמבר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 9697-11-21 שלומי אילת ואח' נגד עיריית אילת והוועדה המקומית לתו"ב

   

  כתוצאה מהצורך הדחוף לטיפול בתיק, אישרו חברי הועדה העברת הטיפול בעתירה למשרד תדמור לוי (עו"ד עפר בר און). הועדה סבורה כי ניתן להעביר הטיפול עפ"י הסכם המסגרת בתכנון ובניה לאור אופי העתירה.

   

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום חמישי ה' טבת תשפ"ב

  ‏‏‏09 דצמבר 2021

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 9 בדצמבר 2021

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: הודעת ערעור תיק 8999-12-21 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות

  נגד עיריית אילת ואח'

   

  בהמשך לטיפול בתיק התביעה שנדון בבית הדין האזורי לעבודה הוגש ערעור לבית הדין הארצי.

  המשרד שטיפל בערכאה הראשונה הגיש הצעת שכ"ט בסך של 25,000 ₪+ מע"מ.

  הועדה סבורה כי יהיה זה נכון שהמשרד שטיפל בערכאה הראשונה יטפל גם בהליך הערעור.

   

   

  החלטה: הועדה מחליטה למסור הטיפול בתיק בשכר הטרחה המוצע כאמור לעיל.

   

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

פרוטוקולים התקשרויות לשנת 2020

 • ‏כ"ו טבת תש"פ

  ‏23 ינואר 2020

   

   

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 23 בינואר 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

  הנדון: עת"מ 34822-01-20  אמל חימי נגד עירית אילת

   

  ביום 16/01/2020 התקבל מייל מעו"ד חיים בן יעקב בו הודיע כי נמסרה למשרדו העתירה שבנדון לרבות בקשה לצו ארעי וצו ביניים. בהתאם להחלטת בית המשפט נדרש להגיב תוך חמישה ימים.

   

  משרד עו"ד בן יעקב, שווימר, דולב וקרת מטפל במגרש 40 באופן שוטף מזה מספר שנים ובעל היכרות עם התהליכים הנוגעים לטיפול במפעילים במגרש זה. כנראה שזו אף הסיבה שהעתירה הומצאה למשרדו באופן ישיר.

   

  הועברה הצעת שכר טרחה בסך של 12,750 ₪ + מע"מ לטיפול כולל בעתירה.

   

  הוחלט: הועדה סבורה כי בנסיבות העניין, אין כל יכולת או מקום לביצוע התמחרות, בשים לב גם לסד הזמנים בהם נדרשת תגובה, ויש למסור ביצוע העבודה למשרד זה בהתאם להצעתו.

   

 • פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 27 בפברואר 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: בקשת רשות ערעור- תיק 13749-12-19 רינה תמרי נגד עיריית אילת

   

  הועדה סבורה כי לאור אופיו של ההליך, העובדה כי מדובר בפסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות וכי סיכוי הבקשה לרשות ערעור נמוכים, ניתן להסתפק בקבלת הצעת מחיר ממשרד בן יעקב שווימר דולב לצורך טיפול בהליך זה אשר צפוי להיות קצר וללא מורכבויות משפטיות.

   

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 • יום ראשון כ"ו אדר תש"פ

  ‏22 מרץ 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום א' 22 במרץ 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: פתיחת הליכים כנגד חברת דגל תקשורת

  מכרז שילוט חוצות טופל בעבר על ידי החברה הכלכלית לאילת בע"מ. הטיפול בנושא הועבר בעת האחרונה חזרה לעיריית אילת. חברת דגל תקשורת חייבת לעיריית אילת חובות בגין דמי הזיכיון, חובות בגין אגרות שילוט וחובות בגין הוצאות חשמל. העירייה תפעל בדרך של גביה מנהלית לגביית החובות בגין אגרות השילוט ואת שאר החובות על פי ההסכם מפברואר 2016, תעביר לגבייה באמצעות הליכים משפטיים. לצורך כך ביקשה העירייה הצעת שכר טרחה ממשרד שביט בר און, המספק שירותים משפטיים לעירייה במסגרת תחומים שונים באופן שוטף ואשר טיפל בעבר בהליכים מסוג זה והינו בעל מומחיות מיוחדת. לאור האמור לעיל ונוכח היקף ההתקשרות (שאינו מגיע כדי סכום מכרז) לא נעשתה פניה למשרדים נוספים.

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏יום ראשון ד' בניסן תש"פ

  ‏‏‏‏‏‏‏‏29 במרס 2020

   

   

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום א' 29 במרס 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: בקשת רשות ערעור- תיק 13749-12-19 רינה תמרי נגד עיריית אילת

   

   

   

  הועדה מאשרת את הצעת שכר הטרחה המצורפת של משרד בן יעקב, שווימר דולב ושות' .

   

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום חמישי כ"ז אייר תש"ף

  21 מאי 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 21 במאי 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: החלטת המועצה הארצית בעניין גריעתו של שדה התעופה דב מתמ"א/15

   

  משרד מיתר ליקורניק ליווה ומלווה את עיריית אילת בשנים האחרונות בנושאים שונים הנוגעים לשדה דב. העניין שבנדון הינו נושא נוסף בהקשר זה ומהווה המשך טיפול. הוגשה הצעת שכ"ט לצורך טיפול בנושא, העתקה מצ"ב.

  ההצעה כוללת הן את ההליכים עד להגשת העתירה וכן טיפול בעתירה במידה ויהיה צורך בהגשתה.

   

   

  הוחלט: הועדה מאשרת את הצעת שכר הטרחה אולם מגבילה אותה רק לטיפול בהליכים הנדרשים עד להגשת עתירה ככל שיהיה צורך. במידה ויידרש להגיש עתירה לבג"צ תועבר הצעת שכר טרחה בנפרד.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

 • יום חמישי כ"ז אייר תש"ף

  ‏21 מאי 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 21 במאי 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

  הנדון: ייצוג עיריית אילת בהליכי הפקעה בשכונת המאפייה

   

  ע"פ תכנית 17/110/03/2 נדרשת עיריית אילת להפקיע שטחים שונים בשכונת המאפייה. הליך ההפקעה לווה בשנים האחרונות ע"י עו"ד משה רז כהן לרבות ליווי מח' הנכסים של עיריית אילת. לצורך קידום ההליכים וסיומם נעשתה פניה לעו"ד משה רז כהן לשם קבלת הצעת שכר טרחה (מצ"ב).

  עיון בהצעה העלה צורך לקבל הבהרה בדבר תוכן והיקף השירות בגין הסעיף הראשון הנוגע לשכר הטרחה.

  בשיחה טלפונית הבהיר עו"ד משה רז כהן כי השירות שיינתן כולל מפגשים עם כלל הגורמים המקצועיים, משלוח מכתבים לבעלי הזכויות ומפגשים עם כל מי שיבקש להיפגש בעקבות מכתבים אלה ומתן מענה בהתאם.

   

   

  הוחלט: למסור ביצוע העבודה לעו"ד משה רז כהן בהתאם להצעתו וע"פי הבהרתו.

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום שני כ"ג סיון תש"ף

  ‏‏‏15 יוני 2020

   

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום א' 14 ביוני 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: תובענה ייצוגית בעניין פרסום הנגשת גנים- מוהנד חטיב נ עיריית אילת

   

  בהתאם להמלצת המרכז לשלטון מקומי מיום 7/5/20 מחליטה הועדה לקבל ההמלצה ולהצטרף לייצוג המשותף המוצע ע"י עו"ד עפר שפיר, לצורך טיפול בתובענה.

  ההעתק ההצעה מצ"ב

   

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

 • יום שלישי ח' תמוז תש"ף

  ‏‏30 יוני 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 30 ביוני 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: ת"צ 36481-06-20 ברוך כץ נגד עיריית אילת, עין נטפים ואח'

   

  נבדקה האפשרות כי יינתן ייעוץ משותף לעירייה ולתאגיד באמצעות ב"כ התאגיד אולם משיקולים של ניהול התיק סבר ב"כ התאגיד כי מוטב שיינתן ייצוג נפרד.

  לפיכך תתבצע פניה לקבלת הצעות לטיפול בתיק.

   

   

  הוחלט:  תתבצע פניה למשרדים, שביט בר און, עפר שפיר, בן ארי פיש סבן ושות.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 • ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום חמישי י"ז תמוז תש"ף

  ‏‏‏09 יולי 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 9 ביולי 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: ת"צ 36481-06-20 ברוך כץ נגד עיריית אילת, עין נטפים ואח'

   

  הוגשו שלוש הצעות משרד שביט בר און, משרד עפר שפיר ומשרד בן ארי פיש סבן ושות'.

   

  הוחלט:  למסור ביצוע העבודה למציע הזול ביותר משרד בן ארי פיש סבן ושות'.

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 • יום שלישי כ"ט תמוז תש"ף

  ‏‏21 יולי 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ב' 21 ביולי 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 44245-07-20 פארק הקרח אילת נגד עיריית אילת ואח'

  ישיבה טלפונית

   

  בשעה 12:30 לערך הגיעה עתירה מנהלית ובקשה למתן צו ביניים של פארק הקרח ומבקשים נוספים בנושא סגירת מתקני שעשוע ברחבי העיר לאור חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות) התש"ף- 2020. למיטב הידיעה הדיון קבוע ליום א' הקרוב 26/07/2020 ותגובה יש להגיש עד 23/07/2020 לפיכך ובשל סד הזמנים התקיימה ישיבה טלפונית זו.

   

   

   

   

  הוחלט: לפנות לשלושה משרדים לשם קבלת הצעת שכר טרחה לטיפול בעתירה. הפנייה תעשה למשרד, שביט בר און, מיתר ליקוורניק, עפר שפיר. בשל סד הזמנים על ההצעות להתקבל עד מחר 22/07/2020 בשעה 16:00.

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

 • יום שלישי י"ד אב תש"פ

  ‏‏‏‏04 אוגוסט 2020

   

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 4 באוגוסט 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

  הנדון: ייצוג עיריית אילת בת.א. 69833-07-20 שי עם כראל החזקות בע"מ נגד עיריית אילת

   

  מדובר בתביעה אזרחית שעניינה מגרשים/חלקות שבבעלות עיריית אילת המצויים במקרקעין במתחם מבוא אילת. עו"ד משה רז כהן המלווה את מח' הנכסים ואת הועדה המקומית בנושא הפקעות בשכונת המאפיה הנמצאת בסמוך מלווה גם נושא זה עוד טרם הגשת התביעה.

   

   

  הוחלט:

  בנסיבות מיוחדות אלה סבורה הועדה כי יהיה זה נכון למסור ביצוע העבודה לעו"ד משה רז כהן המטפל בנושא זה. הועדה נסמכה בין היתר על הסבריה ונימוקיה של היועצת המשפטית אשר סברה כי יהיה זה נכון משפטית למסור ביצוע העבודה לעורך הדין הבקיא בפרטי העניין.

   

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום חמישי ט"ז אב תש"ף

  ‏‏06 אוגוסט 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 6 באוגוסט 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: ת.צ 41479-07-20 קרן לייפר נגד עיריית אילת

   

   

  מדובר בבקשה לתובענה ייצוגית בנוגע לאי אכיפת איסור עישון במסגרת פסטיבל הבירה בשנת 2019.

  הואיל והפסטיבל אינו מופק ע"י העירייה תשקל האפשרות לשלוח גם הודעות לצדדים שלישים.

   

   

   

  הוחלט:

  לבקש הצעות שכר טרחה מעפר שפיר, שביט בר און ומיתר ליקוורניק.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

 • יום חמישי כ"ג אב תש"ף

  ‏‏‏13 אוגוסט 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ה' 13 באוגוסט 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: ת.צ 41479-07-20 קרן לייפר נגד עיריית אילת

   

  התקבלו 3 הצעות, בחינת ההצעות מראה כי קיימת שונות באופן שלא מאפשר להשוות ביניהן. לפיכך יש לפנות שנית למציעים ולבקש הצעת שכר טרחה לטיפול כולל לרבות דיונים ובקשות שונות (כבקשה למחיקה לדחות על הסף) בבקשה לאישור תובענה ייצוגית וסעיף נוסף לטיפול מלא (לרבות דיונים) בתובענה לאחר אישור התובענה הייצוגית.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

 • ‏יום שלישי כ"ח אב תש"ף

  ‏18 אוגוסט 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 18 באוגוסט 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: ת.צ 41479-07-20 קרן לייפר נגד עיריית אילת

   

  בהמשך לישיבה שהתקיימה ביום 13/8/20 נעשתה פניה חוזרת למציעים לצורך קבלת הצעות שניתן להשוות ביניהן. נתקבלו שלוש הצעות.

   

   

  הוחלט:

  למסור הטיפול בתביעה למציע הזול ביותר עפר שפיר ושות' עורכי דין.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום שלישי ט"ו כסלו תשפ"א

  ‏‏‏01 דצמבר 2020

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 1 בדצמבר 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: ת.צ. 56629-11-20 איציק ארביב נגד עיריית אילת

   

  התקבלו שלוש הצעות משרד שביט בר און, נתן מאיר ועפר שפיר.

  הועדה מחליטה למסור הטיפול בתיק למציע הזול ביותר,

  משרד עפר שפיר.

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום רביעי ח' אב תש"ף

  ‏‏29 יולי 2020

   

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום א' 29 ביולי 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: ייצוג עיריית אילת בעתירה מנהלית 39709-07-20 עורכי דין לקידום מנהל תקין נגד עיריית אילת

   

  נשלחו שלוש הזמנות להציע הצעות לטיפול בתיק. הוגשו שתי הצעות של משרד עו"ד רשף חן וכן משרד שביט בר-און.

  ההצעה הזולה היא של משרד שביט בר-און.

   

   

   

  הוחלט: למסור ביצוע העבודה למשרד שביט בר-און.

   

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית

   

   

   

 •  

  ‏‏‏‏‏‏‏‏‏יום שלישי כ"ט תמוז תש"ף

  ‏‏21 יולי 2020

   

  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ב' 21 ביולי 2020

   

   

  נוכחים:         פיליפ אזרד – מנכ"ל

  אסי בן חמו- גזבר

  דפנה  ישראלי –  יועצת משפטית

   

   

   

   

  הנדון: עת"מ 39709-07-20 עורכי דין לקידום מנהל תקין נגד עיריית אילת

   

  הוגשה עתירה בנושא חוק חופש המידע- התקשרויות משפטיות עם עורכי דין. עיון בתכתובות שבידיי העירייה מעלה כי ניתנה תשובה ראשונית לרבות הפניה לאתר האינטרנט של העירייה בה מפורסמות החלטות ועדת התקשרויות. כמו כן עולה כי מניין הימים טרם חלף מאז הפניה הנוספת. למרות זאת הוגשה עתירה מנהלית .

   

   

   

  הוחלט: לפנות לשלושה משרדים לשם קבלת הצעות שכר טרחה לטיפול בעתירה. הפנייה    תעשה למשרד, שביט בר און, מיתר ליקוורניק, רשף חן.

   

   

   

   

   

  ________________          ________________                ___________________

  מנכ"ל                                    גזבר                                       יועצת משפטית