מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

גם השנה מדורגים בתי הספר התיכוניים באילת בין בתי הספר המצוינים בארץ במסגרת דירוג דיפרנציאלי של משרד החינוך. אולפנת בני עקיבא "תהילת ישראל" – בית חינוך תורני לבנות, דורגה השנה בדירוג 1. בתי הספר "גולדווטר" ו"רבין" ממוקמים בדירוג 3. המורים בבתי הספר המדורגים בין 1-4, יזכו במענק אישי שנע בין 3,450 ₪ לבין 9,197 ₪, בהתאם לדירוג שקיבל המוסד החינוכי בו הם מלמדים וזאת כתגמול על הישגי בית הספר. 

מאז החל משרד החינוך בדירוג החטיבות העליונות, זוכים בתי הספר התיכוניים באילת להיכלל ברציפות בדירוג המתגמל את המורים בבית הספר. בחירת בתי הספר התקבלה גם השנה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי שביצעו מוסדות החינוך באותם מדדים בהשוואה לשנה  הקודמת. בין היתר נמדדו בתי הספר בהיבטים של מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל או לשירות לאומי/אזרחי, שיעור זכאות לבגרות, שיעור המצטיינים בבגרויות ומידת שיפור נתוני הבחינות. השנה כאמור דורגה אולפנת הבנות בדירוג 1 ועלתה מדירוג 4 בשנה שעברה. בתי הספר "גולדווטר" ו"רבין" דורגו בדירוג 3. בית ספר "בגין" לא דורג השנה במקומות הראשונים אולם שומר על דירוג גבוה כבר כמה שנים ברציפות.

התגמול הדיפרנציאלי למורים ניתן כאמור על ידי משרד החינוך במסגרת רפורמת עוז לתמורה המיושמת בחטיבות העליונות, במסגרתה מקבלים המורים תגמול בזכות הישגי בית הספר. בשנת הלימודים תשפ"ג נכללו 852 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף של משרד החינוך, מתוכן 338 חטיבות זכו בתגמול ובהן כאמור בתי הספר התיכוניים באילת.

ד"ר דרורי גניאל – ראש מינהל שח"ק בעירייה ברך את הנהלות בתי הספר והצוותים ואמר: "ההצלחה היא נחלת המתמידים. עיריית אילת משקיעה מחשבה רבה ותקציבים גדולים לקידום ההישגים ואנו גאים בהישגים אלו".