מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

ביום ראשון 14.4.2024 ייצאו מצילי הים להשתלמות שנתית. אי לכך, סוכות ההצלה לא תהיינה מאוישות ולא יינתנו שירותי הצלה בחופים המוכרזים. המצילים ישובו לעבודה סדירה ביום שני 15.4.2024

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הנחיות לבעלי עסקים – נגיף הקורונה

דואגים לעסקים💰

על מנת לסייע לבעלי העסקים ולו במעט בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות ובהתאם לתיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) בשל משבר הקורונה, תעניק העירייה לבתי עסק הזכאים לכך, הנחה מארנונה בשיעור 100% לחודשים מרץ, אפריל ומאי 2020. לעסקים ששילמו את תשלומי הארנונה לחודשים מרץ – אפריל יבוצע החזר כספי.

ההנחה תינתן לבתי העסק הזכאים לכך על ידי אגף ההכנסות ללא צורך בהגשת בקשה.

בנוסף תאפשר העירייה

דחיית אגרות שילוט עד ליום 1.5.20, לבעלי עסקים המבקשים זאת. הדחייה תהיה בעבור תשלומים שמועד פירעונם הגיע ו/או יגיע לתשלום. את הבקשה לדחיית התשלומים, יש להפנות למוקד אגף ההכנסות בטלפון: 08-6367127/7053.

פטור מאגרת שימור רחובות לחודשים מרץ ואפריל 2020, באופן גורף לכל בעלי העסקים.

לצד הסיוע האמור, פועלת הנהלת העירייה מול מקבלי ההחלטות במדינה, כולל פניה שהועברה לראש הממשלה ולשרים הרלוונטיים, לטובת הקלות נוספות על רקע מיוחדותה של אילת.

הירשמו עוד היום לאינקדס העסקים של אילת !

מידע והנחיות תקן סגול לעסקים

 

הקלות בארנונה לעסקים

בקשה להנחה ,הקלה, שינויי סיווג בארנונה בשל משבר הקורונה

 

בקשה לקבלת החזר יתרת זכות בעקבות הנחה בארנונה – התפשטות הקורונה

מי לא זכאי להנחה?
לא זכאים להנחה נכסים שסיווגם מגורים, בנקים וחברות ביטוח, אדמה חקלאית, מבנה חקלאי, מערכת סולארית על קרקע או גג וקרקע המשמשים למערכת סולארית, נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי, גוף מתוקצב ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, קופות חולים ומוסדות להשכלה גבוהה שקיבלו פטור חלקי מארנונה, בניין שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו, בניין ריק שאין משתמשים בו, ו"נכס אחר" כמשמעותו בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007 (לגבי "נכס אחר" – בכפוף לאמור להלן). לא זכאים להנחה גם מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, שפעולתם הותרה כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

מחזיק ב"נכס אחר" שנאסרה פתיחתו לפי תקנה 5(א) לתקנות שעת חירום האמורות, יוכל לבקש הנחה בפנייה מתאימה לאגף הכנסות. כל מחזיק אחר בנכס שסבור, כי מגיעה לו הנחה, אך זו לא ניתנה, נדרש לפנות לאף ההכנסות בבקשה להנחה וזו תיבחן לגופה.