מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הנגשה פרטנית – הסבר להורים

הנגשה פרטנית – הסבר להורים

כללי

במהלך השנים תשע"ו-תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות לצורך התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן עד גיל 21.

ב-30 ביולי 2018 פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות שעל פיהן החוק מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה. התאמות ההנגשה הפיזיות, הטכנולוגיות והפדגוגיות הניתנות במסגרת ההנגשה הפרטנית מיועדות לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה, לאפשר להם להתנייד ממקום למקום בתוך המוסד החינוכי, להנגיש עבורם פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, להנגיש עבורם ידע בערוצים ויזואליים במקום שמיעתיים, או שמיעתיים במקום ויזואליים, לאפשר להם תקשורת בערוצים חליפיים, לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.

קישור לחוק ההתאמות

https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/individualeduaccommodationsreg.pdf

אוכלוסיית היעד

  • תלמידים עם מוגבלויות (מוגבלות קבועה או זמנית) הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד
  • הורה עם מוגבלות שילדו לומד במוסד חינוכי.

אופן הגשת הבקשה

  • ההורים הם האחראים על תחום הנגישות של ילדיהם, הבקשה תוגש ע"י ההורים בפורמט מיוחד של משרד החינוך (טופס בקשה להנגשה פרטנית – נספח 1) בצירוף מסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד במוסד החינוכי בו לומד.
  • את הבקשה בצירוף האישור הרפואי הנלווה (אישור רפואי/ דידקטי המעיד על הלקות) על ההורה להגיש למזכירת בית הספר בו לומד/ת הילד/ה (בקשה הקשורה לתלמידי גני הילדים יש להגיש למזכירת המחלקה לחינוך מיוחד בעירייה ולא לגן הילדים).

חוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית

זכות לביצוע רישום מוקדם

במקרה של כניסת תלמיד או הורה הנדרש להנגשה למוסד לימודים חדש, ניתן לבצע רישום במנהל החינוך כ-15 חודשים טרם הכניסה למוסד על מנת לאפשר לרשות להיערך להנגשה.​

קבלת תשובה והגשת ערר

מנהל בית הספר יזמן בהקדם ישיבה רב מקצועית בבית הספר בשיתוף הצוות החינוכי ומומחה תחום הנגישות במתי"א, כדי לדון בבקשות ההנגשה הטכנולוגית: לאשר/לדחות, ולהגדרת התאמות ההנגשה הטכנולוגית הנדרשות לתלמידים, המתייחסות לכלל צרכי של התלמיד בהתייחס למוגבלותו ולרמת תפקודו.
תשובת הוועדה תוגש להורה באמצעות המייל האישי על ידי נציג הוועדה הבית ספרית לנושא הנגישות.

במידה וההורה חולק על החלטת הוועדה, הוא רשאי להגיש ערר על גבי טופס ערר תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה.
ההחלטה בערר תינתן בתוך 30 ימים מיום קבלת הערר.

את הבקשה לערר על ההורה להגיש בטופס הבא.

תוקף ההחלטה

ההחלטה על הצורך בהתאמות הנגשה תקפה לתלמיד כל עוד לומד במוסד חינוך, אין צורך להגישה כל פעם מחדש – אלא על ההורה להגיש בקשה מחודשת רק כאשר חל שינוי במצב התלמיד ו/או במעבר למסגרת חינוכית אחרת.

נגישות

אולי יעניין אותך גם