מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ –  ימים א-שבת  0900-1700  |  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

חכ"א – החברה הכלכלית לאילת בע"מ –  היא זרוע מרכזית וחשובה בהתפתחות העיר אילת וחיזוק חוסנה הכלכלי.
החברה הוקמה על ידי עיריית אילת בשנת 1984 והינה בבעלות מלאה של עיריית אילת. יעודה של החברה הינו לקיים, לפתח, ליזום, להקים, לעודד ולתחזק פרויקטים לקידומה ורוחתה של העיר אילת, תושביה ואורחיה בכל התחומים.
החברה פועלת שנים רבות כחברה מנהלת, מפתחת ובונה במגוון פרוייקטים בעיר אילת, מתוקף הרשאות לתכנון ופיתוח ממינהל מקרקעי ישראל, עיריית אילת ובמסגרת ניהול פרוייקטים עבור משרד הבינוי והשיכון.
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ פועלת שנים רבות כחברה מנהלת, מפתחת ובונה במגוון פרוייקטים בעיר אילת. החברה פעלה ופועלת כחברה מפתחת מתוקף הרשאות לתכנון ופיתוח ממינהל מקרקעי ישראל, משרד המסחר והתעשייה ועיריית אילת.
בחברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ הוכיחה יכולת הנדסית וניהולית בפרוייקטים אותם ביצעה בעיר אילת כחברה מפתחת ומנהלת.
לחברה הכלכלית לאילת הידע והניסיון ההנדסי, המתאים לצרכים התכנוניים המיוחדים לעיר אילת, הן מבחינת תנאי הקרקע, הן מבחינת מערכות התשתית הקיימות והן מבחינת דרישות העירייה העדכניות.
החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ נוקטת מדיניות של העדפת כוחות אדריכליים והנדסיים מקומיים, בעלי יכולת מקצועית מוכחת, מתוך כוונה להעניק חיזוק כלכלי לתושבי העיר.

משרדי החברה הכלכלית – פארק אמתל (הבלן 2 אילת) | 08-6315353


רשימת דירקטורים  |  דוחות כספיים  | פרויקטים  | מכרזים | בעלי תפקידים בחברה | לאתר חכ"א