מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הודעה מס 2 רשימת מועמדים

הודעת בחירות מס' 2

בהתאם לסעיף 48 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה1965-, נמסרת בזה הודעה כי:-

(א)    הבחירות לראשות העיר אילת יקוימו ביום ג'  ב' אלול התשפ"א – 10 באוגוסט 2021

(ב) כאמור שעות ההצבעה הן משעה 07:00 בבוקר עד שעה 22:00 בלילה בלי הפסקה. אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר* בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.

(ג)     מספר אזורי הקלפי  וקלפי נגישות / מיוחדת ומקומם הוא כמפורט (בנספח נפרד)

(ד)    הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:

  • לקראת הבחירות לראשות העירייה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:

(1)

שם המועמד לראש העירייה שנת לידה המען שם בא כוח ההצעה ומענו שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו
אלי לנקרי 1953 דבורה הנביאה20 סימה נמיר

7065/25

אסתר קריחלי

תורמוס 11/18

(2)

שם המועמד לראש העירייה שנת לידה המען שם בא כוח ההצעה ומענו שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו
גבי קדוש 1953 נווה מדבר 33 שלמה ביטון

החרש 10

גבי ארז

פטיו 1190

(3)

שם המועמד לראש העירייה שנת לידה המען שם בא כוח ההצעה ומענו שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו
הדס מילוא 1968 דרך הבשמים 161 יהודה פרץ

דפנה 13

לירז פולק

נחל זרחן 14/7

(4)

שם המועמד לראש העירייה שנת לידה המען שם בא כוח ההצעה ומענו שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו
יעקב קסוס 1960 החשמונאים 36/38 יעקב קסוס

החשמונאים 36/38

קסוס שי

מולית 27

צבע המעטפות יהיה כלהלן:

  • מעטפות ההצבעה לראשות העירייהצבע צהוב

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס.

על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות העירייה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

מנהל הבחירות של עיריית אילת הינו: יצחק חי ומשרדו נמצא בעיריית אילת בית התמר קומה א'

אולי יעניין אותך גם