מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות ל[עיריית אילת]

מנהל הבחירות [אילת]

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות ל[עיריית אילת]

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום ג', ב' באלול התשפ"א (10.08.2021).

 

תיאור התפקיד: מזכיר ועדת הקלפי אמון על ניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי ביום הבחירות, לשם כך ולצורך מילוי תפקידו כנדרש,  עליו להיות בקיא בהנחיות ובנהלים לקיום הבחירות החל מפתיחת הקלפי, תהליך ההצבעה, ניהול פרוטוקול הועדה, יעוץ לוועדת הקלפי, סגירת הקלפי והעברת תוצאות ההצבעה וחומרי ההצבעה למנהל/ת הבחירות.

דרישות:

 • יסודיות ודיוק בפרטים
 • ידיעת השפה העברית
 • יכולת ארגון ותפעול
 • עמידה בתנאי לחץ ועומס
 • ניידות
 • יתרון לעובדי מדינה ולבעלי ניסיון קודם כמזכירי ועדות קלפי
 • רצויה ידיעת השפה הערבית

הליך המיון:

 • ריאיון קצר בעל פה
 • ביצוע לומדה למזכיר ועדת קלפי ומעבר המבחן בציון עובר
 • השתתפות בהדרכה פרונטלית ועמידה במבחן מסכם בסיומה

דגשים נוספים:

 • כשיר לכהן כמזכיר ועדת קלפי רק מי שמלאו לו 17 שנה.
 • על המועמד להצהיר כי אינו מועמד או חבר מפלגה או ברשימה מקומית ב- 5 שנים האחרונות.
 • על המועמד להצהיר כי אינו פעיל וכי לא חתם כמגיש רשימה או הצעת מועמד בבחירות אלה.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של מנהל/ת הבחירות באותה רשות.
 • על המועמד להצהיר כי אינו קרוב משפחה של חבר מועצה, של מועמד בבחירות, של נציג או בעל תפקיד מטעם מועמד או רשימת מועמדים, או של מי שהביע כוונה להיות אחד מאלה.
 • לא יועסק מועמד שהינו עובד בעיריית אילת/ תאגידים עירוניים .
 • לא כל המסיימים בהצלחה את הליך ההכשרה ישובצו לתפקיד מזכירים.
 • מנהל/ת הבחירות אינו מתחייב לראיין את כל מי שיגיש מועמדות ואינו מתחייב להעסיק את כל מי שיעבור את הליך המיון. מנהל/ת הבחירות שומר לעצמו את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי צורכי הבחירות.
 • התחייבות לעבודה ביום הבחירות משעת פתיחת הקלפיות ועד לסיום הליכי הספירה ומסירת החומרים
 • שכר העבודה למזכיר קלפי הינו 2,279 ₪ (ברוטו). שכר העבודה ישולם רק לאחר יום הבחירות, והוא מותנה בקבלת כתב מינוי ובביצוע התפקיד בהצלחה. לא ישולם כל תשלום למי שלא שובץ לעבודה. לצורך תשלום השכר, על המועמד להביא עמו לריאיון צילום של ת.ז וצילום של המחאה או מסמך אישור ניהול חשבון בנק.
 • אי הופעה לריאיון שנקבע ייחשב לוויתור / הסרת מועמדות לתפקיד.
 • הגשת מועמדות תתבצע באמצעות טפסים אשר ניתן להוריד באתר עיריית אילת – תחת השם בחירות ולהעביר למייל: bchirot@eilat.muni.il  להלן לינק / קישור ללומדה :  https://www.gov.il/he/Departments/Guides/elc-eilat?chapterIndex=3 , אותה חייב לעשות כל מועמד למזכיר קלפי את תוצאות המבחן יש לשלוח במייל בצירוף טופס מועמד למזכיר קלפי.
 • לפרטים נוספים ניתן לפנות למטה הבחירות בימים א-ה משעה 08:30 ועד 15:30  בטלפון 08-6367061    
 • פרטים נוספים אודות התפקיד מופיעים באתר הרשות המקומית ובאתר משרד הפנים.

*המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

איציק חי

מנהל הבחירות – אילת

אולי יעניין אותך גם