מעבר לאזור תוכן
חדשות ועדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון חורף – בימים א-ה  0830-1600  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1600

המזרקה המוסיקלית תפעל במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים : 20:30 , 21:30.

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן- חוק הבחירות) וחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) קובעים כי לצורך התמודדות לראשות הרשות המקומית במסגרת הבחירות הנערכות ברשות המקומית, יש להגיש מועמדות במועד הקבוע בחוק ובטופס ייעודי שנקבע לכך.

בהתאם לסעיף 24 א(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975 (להלן- החוק), ביום ג', ב' באלול התשפ"א (10.08.2021) תתקיימנה בחירות מיוחדות לראשות העיר אילת.

קלפי