מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

הודעה לנהגי רכב כבד: תיאסר חניה לילית של רכב כבד מהשעה 19:00 בערב ועד 7:00 בבוקר למחרת, בכל ימות השנה, איסור החניה חל על רכב כבד מעל 6 טון כולל משאיות, אוטובוסים, כלי צמ"ה ונגררים. לרשות הנהגים עומדים חניונים בתשלום בחניוני מבואות אילת.

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון חורף – בימים א-ה  08:30-16:00  ערבי חג , שבתות וחגים – 16:00 -09:00

המזרקה המוזיקלית במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים :20:30 |  21:30
אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

להלן רשימת נציגי הציבור המשתתפים בועדות המכרזים לקבלת עובדים בעיריית אילת (מעודכן מיום 1.7.2021) בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות צש"ם – 1979).

אילן אסטרזי, רחל מוגרבי, אבי חובר, שרון הלפנבאום, אבנר דישון


עיריית אילת ממשיכה לעמוד ביעד הייצוג 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית. הנתונים מתייחסים למצב הייצוג ההולם נכון לשנת 2021