מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת חורף: ימים א-ה: 8:30-16:00 | יום  שישי ושבת 9:00-16:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

להלן דו"ח ביקורת לשנת 2021 על פי הנושאים להלן:

 

דו"ח הביקורת בעניין חיובי חשמל במקלטים ציבוריים, דו-תכליתיים

  1. סעיף 12(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (חוק הג"א) קובע כי על רשות מקומית מוטלת החובה להתקין מקלטים ציבוריים במספר, במקום ובזמן שייקבעו על ידי רשות מוסמכת של הג"א (פיקוד העורף) ולהחזיקם במצב המאפשר את השימוש בהם בעת הצורך.

   

  1. המקלטים, לרבות כאלו אשר נבנו במתכונת של "מחסה", ומהווים מרכיב ביטחון בהתגוננות האוכלוסייה בשעת חירום. הימצאות מקלטים ומחסים בכשירות גבוהה חיונית לשמירה על ביטחון תושבי מדינת ישראל.

   

  1. אחת הדרכים המומלצות לשמירה על כשירות המקלט היא שימוש דו-תכליתי, כלומר, שימוש שוטף במקלט בזמן שיגרה לצורך פעילויות שונות. ניסיון העבר מוכיח שבאופן זה המקלטים נשמרים ומתוחזקים בצורה טובה יותר ושמישים לאורך שנים.

   

  1. עם זאת, ישנם מקלטים אשר עקב מצבם הלקוי אינם יכולים לשמש עוד לייעודם בשעת חירום ואף מהווים במקרים מסוימים מפגע בטיחותי. במצב זה, מבקשות רשויות מסוימות להרוס מקלטים או מחסים אלה.

   

  1. מקלט ציבורי עפ"י הגדרתו, הינו מקלט שלא נועד לבית מסוים או למפעל מסוים.

   

  1. עיריית אילת מאפשרת ליחידים ולגופים שונים, הפועלים בתחום הרשות, להשתמש, בשעת רגיעה, בחלק מהמקלטים הציבוריים (מקלט דו תכליתי), למטרות המוגדרות כראויות.

   

  1. במהלך ביקורת שנערכה במחלקת החשמל, התברר כי בחלק מהמקלטים הציבוריים הדו-תכליתיים מונה החשמל רשום ע"ש העירייה. משמע, העירייה נושאת בעלויות החשמל של המקלט.

   

  1. כאמור, העירייה מאפשרת לגופים שונים להשתמש במקלטים ציבוריים למטרות ראויות (מקלט דו-תכליתי).

   

  1. כל גוף המקבל אישור לשימוש במקלט (דו-תכליתי), אמור לחתום על הסכם מול העירייה, שבמסגרתו, בין היתר, מתחייב לשאת בהוצאות החשמל של המקלט, כל עוד מחזיק הוא במקום.

   

   

   

   

  *המקור מפקדת פיקוד העורף

   

   

  1. בחלק מההסכמי הרשאת השימוש, שנמסרו לביקורת, מופיע הנוסח הבא:

   

  "הוצאות החשמל והמים ישולמו ע"י השוכר. כמו כן, שעון החשמל ושעון המים יהיו רשומים בחברת החשמל ובמחלקת הגביה ע"ש השוכר".

   

  1. בסוג אחר של הסכמים מופיע הנוסח הבא:

   

  "אחזקת המבנה

  מוסכם במפורש כי המשתמש יישא לבדו בכל המיסים וההוצאות בגין אחזקת המבנה ו/או השימוש בו, לרבות מיסים עירוניים ו/או ביטוחים כמפורט להלן".

   

  1. להסכם מהסוג הנ"ל, מצורף נספח המופנה אל מחלקת החשבונות של חברת החשמל ובו בקשה להמיר את שם משלם חשבונות החשמל במקלט, על שם המשתמש.

   

  1. בימים אלו, מתנהל בעירייה הליך כולל של הסדרת מתן השימוש במקלט דו-תכליתי, הכולל אישור של וועדת הקצאות, העברת מונים על שם המחזיקים, וכל מה שמתלווה להתחייבויות המחזיקים במקלטים.

   

  1. הביקורת התמקדה בבדיקה, ברשימת המקלטים הציבוריים, הדו-תכליתיים, (חלוקה לפי שנים), שבהם מונה החשמל עדיין רשום על שם העירייה, שכמובן נושאת בעלויות צריכת החשמל.

   

  1. יובהר, כי ההתייחסות הינה לגבי המקלטים, שבצדם יש (מראה) חיוב הוצאות חשמל.

   

 • רשימת מקלטים דו תכליתיים לשנת 2018

   

  מס' מזהה מקלט

   

  כתובת המקלט צריכת חשמל בתקופת הדו"ח, בש"ח
  1 א – 3 רח' המלחה – 321 20,673.09
  2 א – 5 סמוך ל- 328
  3 א – 7 סמוך לבניין 3306 239.15
  4 א – 8 מרכז יעלים
  5 א – 22 סמוך לבניין 261 2,642.26
  6 א – 23 סמוך ל- 222
  7 א – 24 סמוך לבניין 566
  8 א – 25 סמוך למלחה 322
  9 ב- 1 סמוך ל 459
  10 ב – 3 סמוך לגן ויצו 32,795.07
  11 ב – 4 סמוך ל 714
  12 ב – 5 סמוך ל – 431 309.05
  13 ב – 6 סמוך לבניין 445 2,579.23
  14 ב- 7 סמוך ל- 444
  15 ב- 9 מאחורי סולל בונה
  16 ב – 10 מרכז סולל בונה
  17 ב – 12 סמוך לבניין 406 14,240.97
  18 ב – 13 סמוך לבניין 414 281.99
  19 ב – 14 סמוך לבניין 405
  20 ב- 19 סמוך לשיבולים 5,619.36
  21 ב- 20 סמוך לבית הפועל 281.16
  22 ב – 31 ליד 393 334.46
  23 ב – 32 סמוך לבניין 453
  מס' מזהה מקלט

   

  כתובת המקלט צריכת חשמל בתקופת הדו"ח, בש"ח
  24 ב – 33 סמוך לבית החייל
  25 ג – 3 כיכר חצרות 13,815.91
  26 ג – 7 סמוך לבניין 690
  27 ג – 9 סמוך לבניין 615
  28 ג – 10 סמוך לבניין 618 880.48
  29 ג – 11 סמוך לבניין 614
  30 ג – 12 סמוך לבניין 611
  31 ג – 16 סמוך לבניין 699 14,223.46
  32 ג-17 סמוך ל- 892 1,683.87
  33 ת –  10 א' עמרם פחחות רכב 1,817.28
  34 מע'1 – 1 סמוך ל 7019
  35 מע' 2 – 6
  36 מע' 2 – 9
  37 מע' 2 – 12 סמוך ל 5101
  38 מע' 6 – 5 ליד מקור החסידה
  39 צ.ת – 1 סמוך לצופית 8
  40 צ.ת. – 3 סמוך לרחוב נעמה
  41 צ.ת – 4 צופית תחתית
  42 צ.ע 2 סמוך לבניין 4003 257.56

   

  43 ת- 14 סמוך לע. הצבעים

   

   

   

   

  רשימת מקלטים דו תכליתיים לשנת 2019

   

   

  מס' מזהה מקלט

   

  כתובת המקלט צריכת חשמל בתקופת הדו"ח, בש"ח
  1 א – 3 רח' המלחה – 321 20,558.33

   

  2 א – 5 סמוך ל- 328
  3 א – 7 סמוך לבניין 3306 9,549.66

   

  4 א – 8 מרכז יעלים
  5 א – 22 סמוך לבניין 261 1,319.17

   

  6 א – 23 סמוך ל- 222
  7 א – 24 סמוך לבניין 566
  8 א – 25 סמוך למלחה 322
  9 ב- 1 סמוך ל 459
  10 ב – 3 סמוך לגן ויצו 30,107.62
  11 ב – 4 סמוך ל 714
  12 ב – 5 סמוך ל – 431 1,464.71

   

  13 ב – 6 סמוך לבניין 445 2,682.81
  14 ב- 7 סמוך ל- 444
  15 ב- 9 מאחורי סולל בונה
  16 ב – 10 מרכז סולל בונה  

   

  17 ב – 12 סמוך לבניין 406 7,514.71
  18 ב – 13 סמוך לבניין 414 224.68
  19 ב – 14 סמוך לבניין 405
  20 ב- 19 סמוך לשיבולים 2,842.32
  מס' מזהה מקלט

   

  כתובת המקלט צריכת חשמל בתקופת הדו"ח, בש"ח
  21 ב- 20 סמוך לבית הפועל 454.76

   

  22 ב – 31 ליד 393 680.33

   

  23 ב – 32 סמוך לבניין 453
  24 ב – 33 סמוך לבית החייל
  25 ג – 3 כיכר חצרות 10,691.04
  26 ג – 7 סמוך לבניין 690
  27 ג – 9 סמוך לבניין 615
  28 ג – 10 סמוך לבניין 618 2,666.65
  29 ג – 11 סמוך לבניין 614
  30 ג – 12 סמוך לבניין 611
  31 ג – 16 סמוך לבניין 699 12,239.08

   

  32 ג-17 סמוך ל- 892 696.26

   

  33 ת –  10 א' עמרם פחחות רכב 1,606.63

   

  34 מע'1 – 1 סמוך ל 7019
  35 מע' 2 – 6
  36 מע' 2 – 9
  37 מע' 2 – 12 סמוך ל 5101
  38 מע' 6 – 5 ליד מקור החסידה
  39 צ.ת – 1 סמוך לצופית 8
  40 צ.ת. – 3 סמוך לרחוב נעמה
  41 צ.ת – 4 צופית תחתית
  42 צ.ע 2 סמוך לבניין 4003 11,509.33
  43 ת- 14 סמוך לע. הצבעים

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  רשימת מקלטים דו תכליתיים לשנת 2020

   

  מס' מזהה מקלט

   

  כתובת המקלט צריכת חשמל בתקופת הדו"ח, בש"ח
  1 א – 3 רח' המלחה – 321 15,327.85
  2 א – 5 סמוך ל- 328
  3 א – 7 סמוך לבניין 3306 1,126.82
  4 א – 8 מרכז יעלים
  5 א – 22 סמוך לבניין 261 574.40
  6 א – 23 סמוך ל- 222
  7 א – 24 סמוך לבניין 566
  8 א – 25 סמוך למלחה 322
  9 ב- 1 סמוך ל 459
  10 ב – 3 סמוך לגן ויצו 22,622.20
  11 ב – 4 סמוך ל 714
  12 ב – 5 סמוך ל – 431 126.13
  13 ב – 6 סמוך לבניין 445 2,619.46

   

  14 ב- 7 סמוך ל- 444
  15 ב- 9 מאחורי סולל בונה
  16 ב – 10 מרכז סולל בונה  

   

  17 ב – 12 סמוך לבניין 406 5,209.49
  18 ב – 13 סמוך לבניין 414 160.91
  19 ב – 14 סמוך לבניין 405
  20 ב- 19 סמוך לשיבולים 1,970.57

   

  21 ב- 20 סמוך לבית הפועל 366.52
  22 ב – 31 ליד 393 -23.32
  23 ב – 32 סמוך לבניין 453
  24 ב – 33 סמוך לבית החייל
  25 ג – 3 כיכר חצרות 8,178.78

   

  26 ג – 7 סמוך לבניין 690
  27 ג – 9 סמוך לבניין 615
  28 ג – 10 סמוך לבניין 618 680.30
  29 ג – 11 סמוך לבניין 614
  30 ג – 12 סמוך לבניין 611
  31 ג – 16 סמוך לבניין 699 10,041.01
  32 ג-17 סמוך ל- 892 519.18
  33 ת –  10 א' עמרם פחחות רכב 1,391.26
  34 מע'1 – 1 סמוך ל 7019
  35 מע' 2 – 6
  36 מע' 2 – 9
  37 מע' 2 – 12 סמוך ל 5101
  38 מע' 6 – 5 ליד מקור החסידה
  39 צ.ת – 1 סמוך לצופית 8
  40 צ.ת. – 3 סמוך לרחוב נעמה
  41 צ.ת – 4 צופית תחתית
  42 צ.ע 2 סמוך לבניין 4003 113.44

   

  43 ת- 14 סמוך לע. הצבעים

   

   

   

   

   

  1. במהלך הביקורת התברר, כי העירייה משלמת את הוצאות החשמל (מונה החשמל רשום על שם העירייה) של שני מקלטים, שאינם ציבוריים, לפי הפירוט הבא:

   

   

  מס' מקום המקלט

   

  חיוב בשנת 2018 חיוב בשנת 2019 חיוב בשנת 2020
  1 הסיגלית 11 37,276.57 ש"ח 37,847.35 ש"ח 29,004.86 ש"ח
  2 מערב 6, משעול הדס 270.35 ש"ח 2,476.19 ש"ח 189.64 ש"ח

   

   

   

   

   

   

  1. להלן סטטוס המקלטים, במסגרת הליכי הסדרה/הקצאה/פינוי, המתקיימים בימים אלה:

   

   

  מס' מזהה מקלט

   

  כתובת המקלט סטטוס הערות
  1 א – 3 רח' המלחה – 321 הליך הסדרה
  2 א – 5 סמוך ל- 328 הליך הסדרה/פינוי?
  3 א – 7 סמוך לבניין 3306 הליך הסדרה
  4 א – 8 מרכז יעלים הליך הסדרה
  5 א – 22 סמוך לבניין 261 הליך הקצאה
  6 א – 23 סמוך ל- 222 הליך הסדרה
  7 א – 24 סמוך לבניין 566 הליך הסדרה
  8 א – 25 סמוך למלחה 322 הליך הסדרה
  9 ב- 1 סמוך ל 459 הליך פינוי אינו מאוכלס
  10 ב – 3 סמוך לגן ויצו הליך הסדרה
  11 ב – 4 סמוך ל 714 הליך הסדרה
  12 ב – 5 סמוך ל – 431 הליך הסדרה
  13 ב – 6 סמוך לבניין 445 הליך הסדרה
  14 ב- 7 סמוך ל- 444 הליך הסדרה
  15 ב- 9 מאחורי סולל בונה הליך הסדרה
  16 ב – 10 מרכז סולל בונה הליך הסדרה
  17 ב – 12 סמוך לבניין 406 הליך הקצאה
  18 ב – 13 סמוך לבניין 414 הליך הסדרה
  19 ב – 14 סמוך לבניין 405 הליך הסדרה
  20 ב- 19 סמוך לשיבולים הליך הסדרה
  21 ב- 20 סמוך לבית הפועל הליך הסדרה
  22 ב – 31 ליד 393 הליך הסדרה  
  23 ב – 32 סמוך לבניין 453 הליך הסדרה
  24 ב – 33 סמוך לבית החייל הליך הסדרה אינו מאוכלס
  25 ג – 3 כיכר חצרות הליך הסדרה
  26 ג – 7 סמוך לבניין 690 הליך הסדרה
  27 ג – 9 סמוך לבניין 615 הליך הסדרה
  28 ג – 10 סמוך לבניין 618 הליך הסדרה  
  29 ג – 11 סמוך לבניין 614 הליך הסדרה
  30 ג – 12 סמוך לבניין 611 הליך הסדרה
  31 ג – 16 סמוך לבניין 699 הליך הסדרה
  32 ג-17 סמוך ל- 892 הליך הקצאה
  33 ת –  10 א' עמרם פחחות רכב הליך הסדרה/פינוי?
  34 מע'1 – 1 סמוך ל 7019 הליך הסדרה
  35 מע' 2 – 6 הליך הסדרה/הקצאה
  36 מע' 2 – 9 הליך הסדרה/הקצאה
  37 מע' 2 – 12 סמוך ל 5101 הליך הסדרה
  38 מע' 6 – 5 ליד מקור החסידה הליך הסדרה
  39 צ.ת – 1 סמוך לצופית 8 הליך הסדרה
  40 צ.ת. – 3 סמוך לרחוב נעמה הליך הסדרה
  מס' מזהה מקלט

   

  כתובת המקלט סטטוס הערות
  41 צ.ת – 4 צופית תחתית
  42 צ.ע 2 סמוך לבניין 4003 הליך הסדרה/פינוי?
  43 ת- 14 סמוך לע. הצבעים הליך הסדרה
  1. טיוטת הדו"ח נשלחה בתאריך 05/12/2021, למכותבים הבאים: מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היוהמ"ש לעירייה, תובעת מהלשכה המשפטית, מנהל אגף חירום וביטחון ומנהל מחלקת חשמל וממונה אנרגיה, שהתבקשו להעביר הערות/הארות, אם ישנן, לא יאוחר מתאריך 19/12/2021.

   

  1. נכון למועד הפצת הדו"ח, לא התקבלו הערות/הארות מהמכותבים. בעקבות הערה/הארה בונה של מנכ"ל העירייה (מתאריך 25/01/2022), פנתה הביקורת ליחידה הנוגעת בדבר והתברר כי נפלה טעות ברישומים, שהומצאו לביקורת. הדבר תוקן והדו"ח עודכן.
  1. עיריית אילת מאפשרת ליחידים ולגופים שונים, הפועלים בתחום הרשות, להשתמש, בשעת רגיעה, בחלק מהמקלטים הציבוריים (מקלט דו תכליתי), למטרות המוגדרות כראויות.

   

  1. כל גוף המקבל אישור לשימוש במקלט (דו-תכליתי), אמור לחתום על הסכם מול העירייה, שבמסגרתו, בין היתר, מתחייב לשאת, בהוצאות החשמל של המקלט, כל עוד מחזיק הוא במקום.

   

  1. במהלך ביקורת שנערכה במחלקת החשמל, התברר כי בחלק מהמקלטים הציבוריים, הדו-תכליתיים, מונה החשמל רשום ע"ש העירייה. משמע, העירייה נושאת בעלויות החשמל של המקלט.

   

  1. הביקורת התמקדה בבדיקה, ברשימת המקלטים הציבוריים, הדו-תכליתיים, (חלוקה לפי שנים), שבהם מונה החשמל עדיין רשום על שם העירייה, שכמובן נושאת בעלויות צריכת החשמל.

   

  1. בין השנים 2018 עד 2020 כולל, שילמה העירייה במצטבר כ-300,487.49 ₪, הוצאות חשמל במקלטים דו- תכליתיים.

   

  1. בימים אלו, מתנהל בעירייה הליך כולל של הסדרת מתן השימוש במקלט דו-תכליתי, הכולל אישור של וועדת הקצאות, העברת מונים על שם המחזיקים, וכל מה שמתלווה להתחייבויות המחזיקים במקלטים. מומלץ, להאיץ את הליך ההסדרה ולסיימו בהקדם האפשרי.

   

  1. בנוסף, התברר כי העירייה נושאת בעלות צריכת החשמל של שני מקלטים שאינם ציבוריים. אין בידי הביקורת נתונים היכולים לענות על השאלות הכיצד? ומדוע? מומלץ, להפסיק הסדר זה ולבחון את הצעדים, שניתן לנקוט, בעקבות ממצא זה.

   

   

דו"ח הביקורת בעניין תחזוקה של עמודי תאורה בתחומי העיר אילת

  1. ברחבי העיר אילת מותקנים עמודי תאורה רבים העשויים מפלדה מגולוונת או אלומיניום. במהלך הזמן נפגעים בסיסי העמודים, בין היתר, מתהליכי קורוזיה ו/או בלייה (עייפות החומר).

   

  1. בנוסף, בעיות בעיגון העמוד לקרקע או תזוזה של הקרקע לאורך השנים, או מכות רוח, מחייבים החלפת העמוד.

   

  1. באופן כללי, ניתן לומר כי החשיפה של עמודי התאורה לתנאי סביבה משתנה בהם חום, קור, רוחות, רטיבות ועוד עלולים לגרום להתרופפות של העמוד.

   

  1. על מנת לצמצם קריסה של עמודי תאורה מן הראוי לבצע בדיקות תקופתיות של יציבות העמודים ובמידת הצורך להחליפם.

   

  1. בשנת 2017, פרסמה החברה הכלכלית לאילת מכרז פומבי (ראו פרטים בהמשך) לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה ברחבי העיר.

   

  1. מסמכי המכרז הוכנו על ידי גורמים חיצוניים, מתכננים ויועצים, המתמכים בתחום.

   

  1. הביקורת התמקדה בבדיקתה בהליכי החלפת עמודי התאורה הרקובים, בכפוף לחוזה ההתקשרות, שנחתם עם החברה, שזכתה במכרז.
 • מכרז פומבי לתכנון אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה בחבי העיר

   

  1. בתאריך 22/06/2017, פרסמה החברה הכלכלית לאילת (להלן-חכ"א) מכרז פומבי (9/2017/מ) לתכנון אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה מסוג LED, על עמודי תאורה ברחבי העיר, כחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות באילת.

   

  1. בנוסף, המכרז כלל דרישה למתן שרותי תחזוקה מקיפה וכוללת למערכות התאורה העירוניות בעיר אילת.

   

  1. בין היתר, כלל המכרז דרישה ספציפית של "מתן שרותי תחזוקה כוללת (TOTAL RISK) לכלל מערכות התאורה בעיר אילת, בהתאם למפרט התחזוקה". (סעיף 1.2.5)

   

  1. כמו כן, הזוכה במכרז מקבל על עצמו לתת אחריות כוללת למשך עשר (10) שנים, מיום ההתקנה של עמודי התאורה.

   

   

   

   

  להלן טבלת ריכוז מועדי המכרז:

   

  פרסום המכרז יום ה' 22/06/2017
   עיון בחוברת המכרז

  והדפסה מאתר האינטרנט של החברה הכלכלית

  החל מיום ב' 26/06/2017

  עיון והדפסה תבוצע בהתאם למפורט בחוברת המכרז.

  כנס מציעים יום ד' 05/07/2017 בשעה 12:00

  במשרדי החברה הכלכלית אילת – פארק התעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל 2 אילת.

  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום ד' 19/07/2017 בשעה 14:00, לדוא"ל elad@eilat.muni.il

  פניות שישלחו לאחר מועד זה לא יענו.

  יש לוודא קבלת השאלות בטלפון 08-6315353 שלוחה 4.

  מועד אחרון להתייחסות החברה הכלכלית לשאלות ההבהרה עד ליום ד' 02/08/2017
  מועד אחרון  להגשת הצעות עד ליום ד' 16/08/2017 בשעה 14:00

   

   

 • ממצאים

   

        עיקרי ההתקשרות

    

  1. במסגרת מכרז זה נדרש הספק הזוכה לתכנן, לספק, להתקין, לפרק ולהחליף את גופי התאורה המותקנים כיום ברחבי העיר אילת לגופי תאורה מסוג LED, לתת אחריות כוללת למשך כשר (10) שנים על גופי התאורה הקיימים וכן לתפעל ולתחזק על חשבונו, במהלך כל תקופת ההתקשרות והאחריות ולבצע אחזקה שוטפת ומונעת לכל מערכות התאורה בתחום שיפוט העיר אילת . (סעיף 2.1 למכרז)

   

  1. לרבות, תאורת רחוב המותקנת כיום ברחבי העיר אילת, על עמודים קיימים של עיריית אילת או על קירות מבנים, תאורת רחובות בחניונים, בפארקים, בגנים ציבוריים , בטיילת ובמרינה, בלגונה, בשבילים ובמגרשים ציבוריים, בחצרות בתי הספר, מבנים, אולמות ומגרשי ספורט, בשוק העירוני, כיכרות, פסלים, שילוט רחוב ותמרורים מוארים. (סעיף 2.1 למכרז)

   

  1. וכן, הזנות חשמל לתחנות אוטובוס וכל צרכן עירוני המוזן מהמתקן העירוני, שלטי הכוונה של הולכי רגל, התקנת תאורת רחוב במסגרת חגיגית, ובכל מתקן חוץ עירוני, כולל ההזנות, לוחות החשמל וכד' (להלן: "מערכות התאורה העירוניות" או "המערכת"). (סעיף 2.1 למכרז)

   

  1. עבודות הספק הזוכה תקיף את כל המרכזיות /מערכות התאורה העירוניות, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז וכמפורט במפרט הטכני המצורף כנספח א' למכרז זה. (סעיף 2.1 למכרז)

   

   

   

   

   

  1. כמן כן, מתחייב הספק הזוכה ליתן שירותי אחריות, לגופי התאורה החדשים המסופקים על ידו, למשך עשר (10) שנים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות וכן שירותי תחזוקה לכלל מערכות התאורה העירוניות, לתקופה של עד עשר (10) שנים (להלן: "תקופת ההתקשרות והאחריות"). (סעיף 2.2 למכרז)

   

  1. יודגש, כי הספק הזוכה יספק שירותי תחזוקה, בהיקף המפורט במסמכי המרכז, בעבור כל התקנה חדשה שתבוצע על ידו, במהלך תקופת ההתקשרות. (סעיף 2.2 למכרז)

   

  כנס מציעים/סיור קבלנים

   

  1. בתאריך 08/07/2017, התקיים כנס מציעים/סיור קבלנים, במשרדי חכ"א. ההשתתפות בכנס המציעים הייתה חובה, ומהווה תנאי סף להגשת הצעה למכרז.

   

  1. המציע נדרש לבדוק את כל מסמכי המכרז השונים ביסודיות. ככל שימצא המציע אי בהירות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המרכז, או לא יבין פרט כלשהו מהאמור במכרז, יוכל להעביר שאלות הבהרה ו/או בקשה לקבלת הבהרות לנציג החברה הכלכלית.

   

  התייחסות לשאלות הבהרה

   

  1. בתאריך 02/08/2017, פרסמה חכ"א את התייחסותה לשאלות ההבהרה שהועברו אליה, בהמשך לכנס המציעים. ההתייחסות כוללת מספר רב של סעיפים. הביקורת מתייחסת לסעיף עיקרי ראשי, סעיף 10 להתייחסות, שעניינו "סכנת נפילה של עמודים רקובים".

   

  1. נשאלה השאלה:

   

  "האם נבדקו בסקר כמות של עמודים רקובים בסכנת נפילה?   

    וכמה עמודים יש מתחת לאדמה?"

   

   

  1. להלן תשובת חברת חכ"א לשאלה:

   

   

  "ע"פ החלטת חכ"א והעירייה, במסגרת שרותי האחזקה, הספק יידרש להחליף על חשבונו 5 עמודים בכל חודש החל מהשנה השנייה (60 עמודים במצטבר בשנה). למען הסר ספק, הכמות המצטברת לאורך תקופת ההסכם ובסה"כ יוחלפו על חשבון הקבלן 540 עמודים לאורך כל תקופת ההסכם. כל החלפת/שדרוג עמוד מעבר לכמות לעיל תהיה על חשבון חכ"א/העירייה בהתאם לכתב הכמויות/מחירון עבודות בחוברת המכרז."

   

   

   

   

   

   

   

   

  חוזה התקשרות

   

  1. בחודש דצמבר 2017, נחתם הסכם התקשרות עם חברה שזכתה במכרז (להלן: "הזוכה במכרז"), לתקופה של עשר (10) שנים.

   

  1. בין היתר, התחייבה "הזוכה במכרז" (כמתחייב ממסמכי המכרז), לספק שירותי תחזוקה (TOTAL RISK), על כלל מערכות התאורה בעיר בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לתקופה של עשר (10) שנים, לרבות כל התקנה חדשה שתבוצע על ידה, במהלך תקופת ההתקשרות.

   

  העברת סמכות הטיפול למחלקת החשמל של העירייה

   

  1. בתחילת שנת 2018, עבר הטיפול ביישום המכרז, לידי מחלקת החשמל של עיריית אילת.

   

  תשלום עבור החלפת עמודים רקובים

   

  1. עיון בחשבונות, שאושרו לאחרונה לתשלום, בגין החלפת עמודי תאורה רקובים, מגלה כי "הזוכה במכרז" קיבלה סכומים משתנים של אלפי שקלים (בין 2,000 ₪ ל-5,608 ₪).

   

  1. כך למשל, בחשבון חודש אוגוסט 2021, הגישה החברה דרישה לקבלת הסכומים הבאים:

   

  • החלפת עמוד רקוב, בתאריך 02/04/2020, בגן זיכרון –           4,308 ₪
  • החלפת עמוד רקוב, בתאריך 13/07/2020, בפתן             –           5,608 ₪
  • החלפת עמוד רקוב, בתאריך 26/05/2021, בעמותת אדום –           5,280 ₪
  • החלפת עמוד רקוב, בתאריך 22/07/2021, בגן נקש –           5,608 ₪
  • החלפת עמוד רקוב, בתאריך 22/07/2021, בבית אלמוג –           5,608 ₪

   

  1. לשאלת הביקורת מדוע משלמים לחברה כספים עבור החלפת עמודים רקובים? (התחייבו להחליף על חשבונם חמישה עמודים רקובים כל חודש), השיב מנהל מחלקת החשמל, כי להבנתו עמוד החשמל מסופק ללא תמורה, אולם עבור האביזרים הנוספים הקשורים בהחלפת העמוד הרקוב, משלמים.

   

  1. לדבריו, פרשנות זו מקובלת על נציגת החברה שהכינה את מסמכי המכרז. קדם לכך ויכוח בין החברה לבין חכ"א, למה הכוונה "על חשבונו" שבסיומו נקבע שעל העלויות של האביזרים הנוספים, יש לשלם.

   

  1. נציגת החברה שהכינה את המכרז "בנתה" לוח עלויות להחלפת עמודים שונים. בשיחה שקיימה הביקורת עם אחד ממתכנני המכרז, אישר האחרון את עמדת מנהל מחלקת החשמל. יובהר כי פרשנות זו, של מנהל מחלקת החשמל, מקובלת על בכיר בעירייה.

   

  1. בברור שערכה הביקורת עם היועצת המשפטית של חכ"א התברר כי אכן זו הפרשנות המקובלת.

   

   

   

   

   

   

   

  1. לדברי היועצת המשפטית של חכ"א, (לאחר שהתייעצה עם נציגת החברה שהכינה את המכרז), הכוונה במשפט: "הספק יידרש להחליף על חשבונו 5 עמודים בכל חודש החל מהשנה השנייה…. מתייחס לעמוד ולעבודה. עבור מופה, מגש אביזרים, כיסוי תחתון, גוף התאורה והזרוע, יש לשלם".

   

  1. הביקורת ניסתה ליצור קשר טלפונית (מספר פעמים) עם נציגת החברה, שהכינה את המכרז (הושארו הודעות), ללא הצלחה.

   

  הוספת תנאים / דרישות למסמכי המכרז

   

  1. כאמור, במסגרת הליך כנס מציעים, מסמך ההתייחסות לשאלות ההבהרה, הוספה דרישת החלפת עמודים רקובים על חשבון הספק, שלא הופיעו מלכתחילה במסמכי המכרז.

   

  1. יובהר, כי מסמך התשובה לשאלות ההבהרה מהווה חלק מתנאי המכרז.

   

  1. בסעיף 4 לפרק א' בעמ' 8-9 לחוברת המכרז, אשר דן בכנס מציעים ושאלות הבהרה, נקבע: "המציעים נדרשים לצרף את מסמכי ההבהרה להצעתם, כשהם חתומים בשולי כל דף ודף, בהתאם לאופן החתימה המפורט במסמכי מכרז זה, והם יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז". "בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לתשובות עורך המכרז בכתב במסמכי ההבהרה, יגברו תשובות עורך המכרז במסמכי ההבהרה. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר" (סעיף 4.13).

   

  1. כמו כן, בסופו של מסמך התשובה לשאלות הבהרה מיום 02/08/2017, נקבע כי: "מכתב זה מופץ לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז, והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז". (סעיף 2). "הוראות מכתב זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במכתב זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך".

   

  1. השארת דרישה מהותית זו, ללא פירוט מלא של מחויבות הקבלן הזוכה, מהווה פתח לחוסר הסכמות בין זוכה המכרז לבין העירייה. ואכן, כך קרא בפועל, דבר שהוביל להסדר הנוכחי הקיים עם החברה.

   

  נתוני החלפת עמודי תאורה רקובים

   

  1. הביקורת פנתה מספר פעמים למנהל מחלקת חשמל וביקשה שימציא את רשימת עמודי התאורה הרקובים שהחליפה החברה זוכת המכרז, בשנים 2019-2020.

   

  1. מנהל מחלקת החשמל השיב לביקורת כי הוא עמוס בעבודה ויוכל להתפנות למסירת הנתונים לאחר סיום העבודה הדחופה.

   

  1. עברו חלפו כארבעה שבועות, משלא סופקו הנתונים, פנתה הביקורת לחשבת המחלקה וביקשה לקבל ריכוז של החשבוניות בגין החלפת עמודי תאורה רקובים, לשנים 2019 ו-2020.

   

  1. בו ביום, קיבלה הביקורת את פלט ריכוז החשבוניות המתייחסות להחלפת עמודי התאורה הרקובים.

   

   

   

   

  1. ריכוז חשבוניות החלפת עמודי התאורה הרקובים, נשלח למנהל מחלקת החשמל והוא התבקש לציין מהם עמודי התאורה, שהוחלפו בשנים 2019 ו-2020, על חשבון הספק.

   

  1. תשובת מנהל מחלקת החשמל הייתה שאינו מסוגל על סמך ריכוז זה להשיב על השאלה. לדבריו, יש לגשת למסמכי החשבוניות ולפיהם ניתן יהיה לומר איזה עמוד הוחלף על חשבון הספק.

   

  1. לשאלת הביקורת האם הוא מסוגל לספק נתונים אלה, השיב מנהל המחלקה כי מי שריכזה את נושא החשבוניות היא מזכירתו לשעבר (שפרשה) ואין באפשרותו לספק את הנתונים.

   

  1. להלן ריכוז חשבוניות שהוצאו בגין החלפה של עמודי תאורה רקובים:

   

   

  ריכוז חשבוניות בגין החלפת עמודי תאורה רקובים

   

  שנת 2019

   

  מס' פקודה תאריך מקום  הזמנה חשבונית סכום הערות
  1 264238 01/07/19 דרך הגיא 19000074 5,008
  2 264238 01/07/19 ספורטאים 19000075 7,826
  3 264238 01/07/19 כ. האהבה 19000076 6,456
  4 264238 01/07/19 א.חושן 38 19000078 4,133
  5 264238 01/07/19 אודם 8 19000079 4,133
  6 264238 01/07/19 פתן 19000080 6,336
  7 264238 01/07/19 ארגמן 19000081 7,826
  8 264238 01/07/19 אום רשרש 19000082 5,123
  9 264239 01/07/19 דרבן 19000083 5,123
  10 264239 01/07/19 יו סוויט 19000084 6,217
  11 264239 01/07/19 כביש 90 19000085 6,217
  12 264239 01/07/19 מול הים 19000086 5,123
  13 264239 01/07/19 ד' מצרים 19000087 5,123
  14 264239 01/07/19 אום רשרש 19000088 5,123
  15 264239 01/07/19 מתחם רד 19000089 4,733
  16 264239 01/07/19 קטמפן 19000090 5,123
  17 264240 01/07/19 נחשון 19000091 4,948
  18 264240 01/07/19 פטיו 640 19000092 4,165
  19 264240 01/07/19 כ. תיירות 19000093 5,123
  20 264240 01/07/19 רח' האגס 19000094 5,008
  21 264240 01/07/19 מבט חרות 19000095 4,948
  22 264240 01/07/19 עין מור 2 19000096 5,008
  23 264240 15/07/19 ד' מצרים 19000102 4,136
  24 264240 24/12/19 אחז 19000207 4,300
  25 264248 07/08/19 אגמונים 19000113 5,618
  26 264248 07/08/19 דקל 716 19000115 4,312
  27 264248 07/08/19 מלון בי 19000116 5,618
  28 264248 07/08/19 גמלים 1 19000117 4,282
  29 264248 07/08/19 ח. גולני 19000119 6,521
  30 264248 07/08/19 ס.מ.שבא 19000121 4,097
  31 264248 07/08/19 לה פלייה 19000122 4,097
  32 264249 07/08/19 ח. טורקי 19000123 4,097
  33 264249 07/08/19 לילך 19000138 4,466
  מס' פקודה תאריך מקום  הזמנה חשבונית סכום הערות
  34 264249 07/08/19 דרך הגיא 19000139 5,338
  35 264249 07/08/19 כ. נמרים 19000140 6,067
  36 264249 07/08/19 עד עד 1900041 4,466
  37 264249 07/08/19 עוקף מלון 19000142 5,587
  38 264249 07/08/19 שחם 19000147 6,705
  39 264249 07/08/19 תרשיש 19000152 5,371
  40 264316 20/08/19 חיננית 4 5770 19000130 15,886
  41 262271 21/08/19 נחשון 5771 19000133 15,150
  42 262272 26/08/19 שפן סלעים 6624 19000134 5,887
  43 264250 12/09/19 אשלים328 19000153 4,496
  44 262939 29/10/19 יותם 8075 19000171 49,085
  45 264252 29/10/19 מול הים 19000164 6,485
  46 264252 29/10/19 דרבן 19000162 6,633
  47 264252 29/10/19 חורב 19000161 4,300
  48 264252 29/10/19 כ. זאבים 5 19000159 5,555
  49 264252 29/10/19 עין בוקק 19000151 2,196
  50 264252 29/10/19 ל. אנג'לס 19000172 4,270
  51 264252 29/10/19 7015 19000173 4,270
  52 264253 29/10/19 ספורטאים 19000170 4,270
  53 264253 29/10/19 חיטים 19000169 4,270
  54 264253 29/10/19 ניצן 5 19000168 4,270
  55 264253 29/10/19 417 19000167 4,300
  56 264253 29/10/19 7005 19000166 4,270
  57 264256 29/10/19 מול הים 19000165 4,900
  58 264256 29/10/19 עין מור 12 19000118 4,166
  59 264256 06/11/19 ליד בגין 19000176 1,157
  60 264256 06/11/19 דרבן 19000179 5,950
  61 264241 24/12/19 ששת הימים 19000206 4,300
  62 264241 24/12/19 ד. הערבה 19000205 5,554
  63 264241 24/12/19 מתחם רד 19000204 4,900
  64 264242 24/12/19 אסטרל 19000202 4,900
  65 264242 24/12/19 פאגו פאגו 19000201 3,972
  66 264242 24/12/19 אחז 29 19000199 4,300
  67 264243 24/12/19 אזוב 9 19000198 4,300
  68 264243 24/12/19 זהרון 1 19000197 8,201
  69 264243 24/12/19 פ. דרוקר 19000196 4,300
  70 264244 24/12/19 רקפת 5 19000195 4,300
  71 264244 24/12/19 גבעה 106 19000194 15,427
  72 264244 24/12/19 דובדבן 19000193 5,142
  73 264245 24/12/19 אכדים 34 19000192 4,269
  74 264245 24/12/19 דובדבן 39 19000191 5,142
  75 264245 24/12/19 ערבה 2 19000190 5,016
    סה"כ 449,690

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  שנת 2020

   

  מס' פקודה תאריך מקום הזמנה חשבונית סכום הערות
  1 266924 27/01/20 5102 1469 20000015 4,269
  2 266926 27/01/20 5205 1468 20000013 4,269
  3 266927 27/01/20 5101 1468 20000012 4,300
  4 266928 27/01/20 5102 1468 20000011 4,269
  5 266930 27/01/20 5101 1468 20000009 4,269
  6 266931 27/01/20 2106 1468 20000008 6,457
  7 271919 16/03/20 5104 2702 20000041 3,123
  8 271920 16/03/20 דרבן 1 2702 20000021 2,826
  9 271921 16/03/20 קיסוסקי 2702 20000040 2,826
  10 276248 01/07/20 עין נטפים 4104 20000126 5,082
  11 276249 01/07/20 אננס 4104 20000127 6,337
  12 276250 01/07/20 תמרים 4081 20000136 6,457
  13 276251 01/07/20 אגס 4081 20000137 5,142
  14 276252 01/07/20 4024 4110 20000139 5,082
  15 278531 01/07/20 החותרים 6776 20000142 6,457
  16 278533 01/07/20 ברנע 451 5532 20000140 4,300
  17 278537 01/07/20 עין יהב 38 6775 20000124 2,196
  18 278538 01/07/20 מ. בת שאול 5 6775 20000135 2,196
  19 278539 01/07/20 3307 6775 20000138 5,082
  20 276253 07/07/20 ע. עקרבים 24 5050 20000146 5,142
  21 278532 03/08/20 דרבן 5532 20000153 4,900
  22 276254 09/09/20 שחורת 5535 20000156 5,142
  23 276255 09/09/20 כיכר הורד 5532 20000188 6,337
  24 276256 21/10/20 4016 5629 20000162 5,082
  25 276257 21/10/20 260 5629 20000163 4,269
  26 278535 14/12/20 עיר המלאכים 6726 20000169 4,755
  27 278534 17/12/20 ע. נטפים 9 6726 20000170 5,142
  28 277378 21/12/20 בני ישראל 20 5742 22573 6,400
  29 278528 21/12/20 עמונים 34 20000172 4,269
  30 278529 21/12/20 מתחם רד 20000171 3,972
  31 278530 22/12/20 התמרים 20000173 6,457
   

   

    סה"כ 146,806

   

   

   

  שנת 2021

   

  מס' פקודה תאריך מקום הזמנה חשבונית סכום הערות
  1 303489 01/01/21 רחבי העיר 2106 20000134 16,580 חמישה  ע. ע"ח הספק – 5/20
  2 303490 01/01/21 רחבי העיר 2110 20000159 12,904 חמישה ע. ע"ח הספק  –  9/20
  3 303491 01/01/21 רחבי העיר 2109 20000160 13,311 חמישה ע. ע"ח הספק –  8/20
  4 303493 01/01/21 רחבי העיר 2108 20000147 17,210 חמישה ע. ע"ח הספק –  7/20
  5 303494 01/01/21 רחבי העיר 2107 20000141 17,562 חמישה ע. ע"ח הספק –  6/20
  6 303495 01/01/21 רחבי העיר 2105 20000122 19,472 חמישה ע. ע"ח הספק –  4/20
   

   

  סה"כ 97,039

   

  סה"כ 2019-2021 – 687,474 ₪

   

   

   

  ריכוז כללי של החשבוניות

   

  1. יצוין כי החשבוניות כוללים חיובים שאינם החלפת עמודים רקובים. כך למשל, חשבונית מיום 03/11/2020, פקודה 277030, עבור עבודת חשמל בטיילת קיסוס סקי בסכום של 2,800 ₪. חשבונית מיום 24/03/2021, פקודה 302458, עבור עבודות חשמל תאורה בשכונת יעלים בסכום של 46,720 ₪.

   

  1. החשבונית הראשונה נושאת את התאריך 01/01/2018.החשבונית האחרונה נושאת את התאריך 15/07/2021. הסכום הכולל של החשבוניות הוא: 1,820,213 .

   

  1. הביקורת ביצעה הצלבה בין החשבוניות שהוצאו בגין החלפה כללית של עמודי תאורה רקובים, לבין ריכוז החשבונות שהוצאו עבור החלפת עמודי תאורה רקובים ללא תמורה (שנים 2019-2020).

   

   

  מימוש מתווה החלפת עמודי תאורה, על חשבון הספק

   

  1. בתאריך 10/11/2021, שלח מנהל מחלקת חשמל למזכירתו מייל, בזה הלשון:

   

  "מאשר להעביר למבקר העירייה …. את החשבונות של כל העמודים   שהוחלפו ברחבי העיר. גם עמודים רקובים ללא עלות וגם עמודים רקובים שנפלו בסופה".

   

  1. בו ביום, השיבה מזכירת המחלקה, כך:

   

  • "כרגע אני עובדת על הזמנות עמודים רקובים ללא עלות, מחודש אוקטובר 20 ועד ספטמבר 21. שאסיים להוציא הזמנות עבודה אפשר יהיה להעביר העתקים למבקר.
  • עמודים רקובים ללא עלות התחילו לבצע בשנת 04/20.
  • כרגע יש במשרד חשבוניות עמודים רקובים ללא עלות מחודש אפריל עד ספטמבר (המבקר יכול לקבל את הקלסר).
  • עמודים רקובים – נזקי סופה מצ"ב קובץ רשימת העמודים, הזמנות יצאו ע"י מח' ביטוחים יש לפנות למחלקה.
  • עמודים רקובים שנפלו ו/או במסגרת עבודה שוטפת נמצאים בהנהלת חשבונות. (2018)"

   

  1. נקל להיווכח, מזכירת מחלקת החשמל מודה, בפה מלא, כי ביצוע מימוש מתווה החלפת עמודי תאורה על חשבון הספק, בוצע רק מחודש אפריל 2020.

   

  1. בנוסף, רק בימים אלו המחלקה "עובדת" על הזמנת עמודים רקובים ללא עלות, מחודש אוקטובר 20 ועד חודש ספטמבר 21.

   

   

   

   

   

   

   

  להלן טבלה מרכזת של עמודי תאורה רקובים שהוחלפו בין המועדים אפריל – ספטמבר 2020

   

  1. מהנתונים שקיבלה הביקורת ממזכירת המחלקה מצטיירת התמונה הבאה:

   

  מס' חשבון מתאריך הזמנה חודש חיוב תאריך ביצוע מיקום תיאור הערות
  1 SO20E000122 04/05/2020 2105 אפר-20 01/04/2020 כיכר זאבים 32 עמוד נפל
  2 SO20E000122 04/05/2020 2105 אפר-20 05/04/2020 לוחמי הגטאות 4 עמוד נפל
  3 SO20E000122 04/05/2020 2105 אפר-20 19/04/2020 קוצן זהב עמוד נפל
  4 SO20E000122 04/05/2020 2105 אפר-20 20/04/2020 סביון 14 עמוד נפל
  5 SO20E000122 04/05/2020 2105 אפר-20 21/04/2020 סייפן 6 עמוד נפל
  1 SO20E000134 03/06/2020 2106 מאי-20 אננס יש חיוב של עמוד
  2 SO20E000134 03/06/2020 2106 מאי-20 27/05/2020 חופית עמוד נפל
  3 SO20E000134 03/06/2020 2106 מאי-20 03/05/2020 גן פרדקין עמוד נפל
  4 SO20E000134 03/06/2020 2106 מאי-20 27/05/2020 לילך/סחלב עמוד נפל
  5 SO20E000134 03/06/2020 2106 מאי-20 18/05/2020 מולית 8 עמוד נפל
  1 SO20E000141 30/06/2020 2107 יונ-20 04/06/22020 לילך עמוד נוטה
  2 SO20E000141 30/06/2020 2107 יונ-20 09/06/2020 מרכז חופית עמוד נפל
  3 SO20E000141 30/06/2020 2107 יונ-20 15/06/2020 פאגו פאגו עמוד נוטה
  4 SO20E000141 30/06/2020 2107 יונ-20 16/06/2020 אלמוגים 7 עמוד נוטה
  5 SO20E000141 30/06/2020 2107 יונ-20 05/06/2020 יותם עמוד נפל
  1 SO20E000147 14/07/2020 2108 יול-20 12/07/2020 מעבר מי-ם לרח' אודם עמוד נפל
  2 SO20E000147 14/07/2020 2108 יול-20 12/07/2020 מעבר מי-ם לרח' מדיין
  3 SO20E000147 14/07/2020 2108 יול-20 06/07/2020 דרך יותם
  4 SO20E000147 14/07/2020 2108 יול-20 05/07/2020 יותם רקוב בתחתית
  5 SO20E000147 14/07/2020 2108 יול-20 06/07/2020 פסון צעירי אילת עמוד נפל
  מס' חשבון מתאריך הזמנה חודש חיוב תאריך ביצוע מיקום תיאור הערות
  1 SO20E000160 15/10/2020 2109 אוג-20 30/08/2020 בין 1113-1114 עמוד רקוב
  2 SO20E000160 15/10/2020 2109 אוג-20 אוג-20 מעבר בין י-ם לאודם עמוד נפל
  3 SO20E000160 15/10/2020 2109 אוג-20 04/08/2020 219 עמוד נפל
  4 SO20E000160 15/10/2020 2109 אוג-20 03/08/2020 יחזקאל 7 כיכר רפידים עמוד נוטה
  5 SO20E000160 15/10/2020 2109 אוג-20 03/08/2020 אחז 31
                   
  1 SO20E000159 14/10/2020 2110 ספט-20 09/09/2020 1114 גן משחקים עמוד נוטה
  2 SO20E000159 14/10/2020 2110 ספט-20 שד' התמרים בין קפה קפה לנאמן עמוד נפל  

   

   

  3 SO20E000159 14/10/2020 2110 ספט-20 30/09/2020 בין קופ"ח כללית ל-1107 עמוד רקוב
  4 SO20E000159 14/10/2020 2110 ספט-20 03/09/2020 קופ"ח כללית ל-1107 עמוד רקוב
  5 SO20E000159 14/10/2020 2110 ספט-20 30/09/2020 1114 בדשא עמוד רקוב

   

   

  1. יצוין, כי לחשבונות צורפו צילומים של העמודים, רובם ברורים, לפני החלפתם.

   

   

              סקר עמודי תאורה

   

  1. לדברי מנהל מחלקת החשמל, בעיר אילת יש כ-15,000 עמודי תאורה, בגדלים שונים (אין בנמצא סקר עדכני). בשנת 2015, ערכה העירייה, באמצעות גורם חיצוני, סקר עמודי תאורה ונמצא כי ברחבי העיר יש 7,191 עמודים. (ראו לעניין זה נספח ב').

   

  1. מאז לא בוצע סקר כלשהו, המאפשר לבסס תכנית עבודה רב שנתית להחלפה ותחזוקת עמודי תאורה, בעיר אילת.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  פיקוח ובקרה

   

  1. מנהל מחלקת החשמל נשאל האם נערכה בדיקה/בקרה הנוגעת לעמודי תאורה רקובים שהוחלפו (בדיקה לפני החלפה, לאחר החלפה וכו..) השיב שבדק. האם יש תיעוד לכך? השיב שלא.

   

  1. החל מתאריך 01/06/2021, מנהל מחלקת חשמל אינו מקבל אחזקת רכב. (אין ברשותו רכב).

   

  1. מנהל המחלקה ביקש לקבל מהעירייה רכב צמוד כדי שיוכל לבצע את עבודתו נאמנה. לדבריו, במהלך הזמן התברר לו כי הוא מממן את העירייה עם הנסיעות הרבות שביצע. (מעבר למה שמקבל).

   

  1. לא מיותר לציין, כי מנהל, שאמור לבצע בדיקות אימות בשטח, ושאינו מחזיק ברכב, לא יוכל לבצע את עבודתו נאמנה.

   

   

  מתווה כללי של החלפת עמודי תאורה

   

  1. לשאלת הביקורת האם קיים מתווה/תכנית עבודה להחלפת עמודי תאורה רקובים/נוטים ליפול, השיב מנהל מחלקת החשמל שלא.

   

  1. כיצד מחליפים? נשאל. אני יודע איזה עמוד צריך להחליף ואני אומר לקבלן המבצע.

   

  1. אין ספק, שיש להכין תכנית עבודה מקצועית, המבוססת על מודל הערכת סיכונים, למניעת קריסת עמוד תאורה.

   

  1. מודל הערכת הסיכונים צריך להתבסס על הגדרת קריטריונים של "מסוכנות". לכל עמוד תאורה יש ליצור אפיון, המייצג את רמת הסיכון שלו.

   

  1. כך למשל, עמודי מתכת בקרבת הים חשופים לסיכון מוגבר של קורוזיה ויש לתת עדיפות להחלפתם.

   

  1. עיריית תל אביב-יפו פרסמה נוהל לטיפול בעמודי תאורה בעיר ותחזוקתם (ראו לעניין זה נספח א')

   

  1. הנוהל מסדיר את הליך החלפת עמודי תאורה לפי הערכת רמת הסיכון הנובעת מאותו עמוד.

   

  1. ראוי וכדאי לאמץ נוהל דומה (מותאם לצרכים של עיריית אילת), בהקדם האפשרי.

   

   

   

   

   

  1. בתאריך 17/11/2021, נשלחה טיוטת הדו"ח למנהל מחלקת חשמל וממונה אנרגיה, שהתבקש להגיב על טיוטת הדו"ח, לא יאוחר מיום 01/12/2021.

   

  1. העתקים מטיוטת הדו"ח נשלחו למנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היוהמ"ש לעירייה והיוהמ"ש לחכ"א.

   

  נכון למועד הפצת הדו"ח, לא התקבלה תגובת מנהל מחלקת חשמל וממונה אנרגיה.     

 • כללי

   

  1. בשנת 2017 פרסמה החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) מכרז פומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה מסוג LED, על עמודי תאורה ברחבי העיר.

   

  1. במסגרת הליך "שאלות הבהרה" שקיימה חכ"א, התחייבה החברה הזוכה (שתזכה) להחליף על חשבונה חמישה עמודים רקובים בכל חודש, החל מהשנה השנייה (60 עמודים במצטבר בשנה).

   

  1. בחודש דצמבר 2017, נחתם הסכם התקשרות עם "הזוכה במכרז" לתקופה של (10) עשר שנים.

   

  1. בתחילת שנת 2018, עבר הטיפול ביישום המכרז, לידיי מחלקת החשמל של עיריית אילת.

   

  1. הביקורת התמקדה בבדיקתה בהליכי החלפת עמודי תאורה הרקובים, בכפוף לחוזה ההתקשרות שנחתם על החברה הזוכה.

   

  הוספת תנאים/דרישות למסמכי המכרז

   

  1. העדר פירוט הדרישה מהחברה הזוכה להחלפת חמישה עמודי תאורה רקובים מדי חודש, הוביל לוויכוח בין החברה הזוכה לבין העירייה וחכ"א, למה הכוונה בהחלפת חמישה עמודים רקובים.

   

  1. בסיכומו של עניין, החברה הזוכה התחייבה להחליף, מדי חודש, מהשנה השנייה חמישה עמודים רקובים, כאשר העמוד והעבודה הינם ללא תמורה, אולם עבור מופה, מגש אביזרים, כיסוי תחתון, גוף התאורה והזרוע, יש לשלם.

   

  1. השארת דרישה מהותית זו, ללא פירוט מלא למחויבות החברה הזוכה, הובילה לוויכוח בין החברה לבין חכ"א והעירייה. מומלץ לכלול (בעתיד) פירוט של כל התחייבויות החברה הזוכה, במסגרת מסמכי המכרז.

   

   

   

   

   

   

  נתוני החלפת עמודי תאורה רקובים

   

  1. בתחילה, הביקורת נתקלה בקשיים באיסוף הנתונים. מנהל מחלקת החשמל השהה את מסירת הנתונים לביקורת.

   

  1. בסופו של דבר קיבלה הביקורת את נתוני החלפת עמודי התאורה הרקובים.

   

  1. בעזרתה של חשבת המחלקה, התקבלו נתונים כללים המתייחסים לשנים 2018 ועד חצי שנת 2021. (ריכוז חשבוניות).

   

  1. התברר כי בתקופה זו הוגשו חשבוניות לתשלום בסכום כולל של 1,820,213 ₪.

   

  1. עוד התברר, כי מימוש מתווה החלפת עמודי התאורה על חשבון הספק, בוצע רק מחודש אפריל 2020 (ולא מתחילת שנת 2019), לסירוגין.

   

  1. בין התאריכים אפריל-ספטמבר, כולל, 2020, החליפה החברה, מדי חודש, חמישה עמודי תאורה רקובים (עמודים שנפלו).

   

  1. רק בימים אלו ממש, מחלקת החשמל "עובדת" על חשבונות עמודי חשמל רקובים שהוחלפו החל מחודש אוקטובר 2020 ועד חודש ספטמבר 2021.

   

  1. יש לוודא שהחברה (זוכת המכרז) תעמוד בכל התחייבויותיה כעולה ממסמכי המכרז, כולל בכל הנוגע להחלפת עמודי תאורה רקובים, ללא תמורה.

   

  פיקוח ובקרה

   

  1. לא הוצג לביקורת תיעוד כלשהו, הקשור לפיקוח ולבקרה על החלפת עמודי תאורה רקובים. מנהל מחלקת החשמל ציין בפני הביקורת כי הוא מקיים פיקוח כאמור, אולם ללא תיעוד.

   

  1. החל מחודש יוני 2021, מנהל מחלקת החשמל אינו מחזיק ברכב. (אינו מקבל אחזקת רכב, כתוצאה ממחלוקת בדבר זכאותו לרכב צמוד) כך שאין באפשרותו לפקח "מקרוב" על ביצוע העבודה בשטח.

   

  1. מומלץ לפתור את בעיית הרכב. מנהל ללא אפשרויות ניידות, אינו יכול למלא תפקידו נאמנה.

   

  1. יש לתעד ביקורת, שנעשו ויעשו בשטח.

   

  1. מחלקת החשמל מתנהלת בחריגה מכללי ניהול ראויים. עסקינן בחשבוניות (מצטבר) בסכומים של מיליוני שקלים. העדר פיקוח רציני, מתועד, על עבודת הקבלן המבצע, מהווה התנהלות בלתי תקינה ולא מקצועית.

   

  1. מומלץ למנות למחלקה איש מקצוע, שיידע לפקח על עבודת החברה.

   

   

   

   

   

   

  מתווה כללי להחלפת עמודי תאורה

   

  1. העדרו של מתווה כללי, רב שנתי, להחלפת עמודי תאורה, פוגע ביכולת לאתר ולהחליף בזמן עמודי תאורה רקובים/נופלים/נוטים.

   

  1. מומלץ להכין מתווה, כאמור, המבוסס על הערכת "מסוכנות" לכל עמוד תאורה.

   

  1. כך למשל, עמודי תאורה החשופים למים ולסיכון מוגבר של קורוזיה יקבלו עדיפות בהחלפתם.

   

   

דו"ח הביקורת בעניין מתן תמיכות לעמותה הכללית לספורט באילת (כדורסל)

  1. נושא התמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות מוסדר בנוהל, שפורסם על ידי מנכ"ל משרד הפנים, בחודש אפריל 2006. (להלן – הנוהל).

   

  1. מטרת הנוהל, כפי שמוגדרת בחוזר המנכ"ל, הינה כדלקמן:

   

  • נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיוצא באלה וזאת כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשויות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי. (סעיף 1.1 לנוהל).

   

  • נוהל זה מכוון לקדם, בתחום התמיכות, מנהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות. (סעיף 1.2 לנוהל).

   

  1. סעיף 2 לנוהל מגדיר, בין היתר, מהי תמיכה ואת סוגי התמיכות השונים, לפי הפירוט הבא:

   

  • "תמיכה" – מתן טובת הנאה בין ישירה ובין עקיפה, לרבות מענק, הלוואה, ערבות או סיוע כספי אחר ולמעט קניית שירותים או הקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין; (סעיף 2.9 לנוהל).

   

  • "תמיכה ישירה" – לרבות תמיכה כספית לפעילות, לבניה ולפיתוח, למימוש ערבות או למתן הלוואה. (סעיף 2.10 לנוהל).

   

  • "תמיכה עקיפה" – לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף, מתן ערבות, מימוש ערבות, שימוש במתקני הרשות, השתתפות בעלויות דיוור, פרסומים בתקשורת במימון הרשות, הקצאת כוח אדם מטעם הרשות או במימונה, מתן זכות שימוש במבנה או במקרקעין שאינו הקצאה כמשמעותה בנוהל הקצאת מקרקעין; (סעיף 2.11 לנוהל).

   

  1. סעיף 6 לנוהל מחייב הקמת "וועדה מקצועית", הכוללת את מנכ"ל הרשות, גזבר הרשות והיועמ"ש לעירייה (או נציגיהם).

   

  1. תפקידה של הוועדה לדון בבקשות התמיכה המוגשות לעירייה, לבחון אותן ולהמליץ בפני מועצת העירייה על שיעור התמיכה לכל בקשה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא התמיכה.

   

   

  1. בתאריך 03/11/2020, פנו, (בכתב), ללשכת מבקר העירייה, מנכ"ל העירייה, היוהמ"ש לעירייה וגזבר העירייה, בבקשה לבדוק את נושא התמיכות בעמותת הכדורסל.

   

  1. מפאת חשיבות הפניה נביאה בשלמותה:

   

  בהמשך לישיבת ועדת התמיכות והחלטתה מיום 26/10/2020 הננו פונים אליך בעניין שבנדון כדלקמן:

   

  1. בעקבות חקירת המשטרה בנושא של מנהל אגף הספורט (השם במקור), התברר כי בין בשנים 2017-2019 שילמה העירייה את תשלומי האבטחה של משחקי הכדורסל בהתאם לחשבונות שהוצאו מחברת האבטחה לעירייה מעת לעת.
  2. בבוא ועדת התמיכות לדון בנושא התמיכה לעמותת הכדורסל לשנת 2020, התלבטו חברי הועדה כיצד להתייחס לעניין זה ולפיכך הגיעו למסקנה כי מוטב שנושא זה ייבדק על ידי מבקר העירייה והועדה תפעל בהתאם לממצאיו ותוצאות בדיקתו.
  3. פניה זו הינה בתאום עם יחידת הונאה דרום אשר סיימו את החקירה ומבחינתם אין מניעה כי תבוצע בדיקה מקיפה על ידך בנושא זה.
  4. לטיפולך המסור נודה.

   

   

  1. יובהר, כי הביקורת התמקדה, נקודתית, בבדיקת הבקשה, והיא כאמור תשלומי האבטחה של משחקי הכדורסל בין השנים 2017-2019 כולל. להווי ידוע, כי מנהל אגף הספורט נחקר במשטרה בכל הקשור לקשריו עם החברה שסיפקה את שרותי האבטחה. מטבע הדברים, הביקורת לא תידרש לנושא זה.

   

  1. בחודש פברואר 2021, הוציאה פרקליטות מחוז דרום הודעה כי נשקלת העמדתו לדין של מנהל אגף הספורט, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירה לפי פקודת מס הכנסה.

   

  1. על פי החשדות שמייחסת הפרקליטות למנהל אגף הספורט, בין השנים 2013-2020, קיבל האחרון, בעשרות הזדמנויות שונות, שוחד במאות אלפי שקלים מחברת אבטחה (השם במקור), ביצע מעשי מרמה והפרת אמונים שפגעו בציבור, בכך שפעל במרמה ובניגוד עניינים חריף, הכל למען הפקת רווח כלכלי אישי.

   

  1. למען הסר ספק, יודגש, כי למנהל אגף הספורט (המושעה מעבודתו) עומדת "חזקת החפות" כל עוד לא הורשע בדין (אם יוגש כתב אישום).

   

  1. בתאריך 25/05/21, שוחח מבקר העירייה (טלפונית) עם מנהל אגף הספורט, מסר לו כי עניין

  תשלומי האחזקה נבדק ע"י הביקורת ואם רצונו להתייחס לנושא זה, ניתנת לו האפשרות

  לכך. מנהל אגף הספורט ביקש לשוחח בעניין עם עורך דינו. הבטיח להחזיר תשובה ולא עשה

  כן.

   

  1. עוד יובהר, כי התמיכות ניתנות ל"עמותה הכללית לספורט באילת (כדורסל)" המאגדת בתוכה את מחלקות הבוגרים והנוער.

   

   

   

   

   

  1. בתאריך 09/06/2022, העיד מנכ"ל העירייה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בעניינו של מר יעקב מלכה. במסגרת עדות זו התייחס המנכ"ל לדו"ח ביקורת זה.

   

  1. בעקבות עדות זו, פנה ("במייל") עוה"ד של מנהל אגף הספורט למבקר העירייה, הלין על כך שמרשו לא זומן למסור גרסתו בדו"ח זה וביקש לזמנו.

   

  1. כאמור, בתאריך 25/05/2021, ניתנה למנהל אגף הספורט האפשרות, להגיע ללשכת למבקר העירייה למסירת התייחסותו, אך האחרון בחר שלא להגיע.

   

  1. בתגובה ל"מייל" עורך הדין של מנהל אגף הספורט, השיב מבקר העירייה כי למנהל אגף הספורט ניתנה האפשרות למסור גרסה, אך הוא בחר שלא לעשות כן. בנוסף, הוא מוזמן, כעת, להגיע ללשכת מבקר העירייה למסור גרסתו,

   

  1. בתאריך 20/06/2022, הגיע מנהל אגף הספורט ללשכת מבקר העיריה.  בתחילת דבריו התנצל המנהל על טענת עורך דינו, שלא ניתנה לו האפשרות לומר את דברו. אישר דבר הזמנתו בעבר למסירת גרסה, אבל עורך דינו ייעץ לו שלא להגיע.

   

  1. למנהל אגף הספורט הוצגו הזמנות עבודה שהוצאו לחברת האבטחה, עם חותמת וחתימה הנחזות להיות שלו (ראו פירוט בטבלאות שלהלן).

   

  1. מנהל אגף הספורט התבקש, הזמנה הזמנה, לאמת, (או לא), האם החתימות על הזמנות העבודה הן שלו.

   

  1. לגבי הזמנות העבודה משנת 2019, טען מנהל אגף הספורט כך: "איני זוכר. חתימות אלו הן אינן שלי".

   

  1. לגבי הזמנת עבודה משנת 2017: הזמנת עבודה מספר 71070, טען מנהל אגף הספורט כי: "החתימה נראית כמו שלי. לא בטוח". לגבי הזמנת עבודה 74357, "מאשר חתימתי".

   

  1. בנוסף, הוצגו ונמסרו למנהל אגף הספורט הסעיפים הכלליים בדו"ח הביקורת, המתייחסים להודעת הפרקליטות בדבר הכוונה להעמידו לדין, בכפוף לשימוע.

   

   

  1. לבקשת הביקורת, המציא גזבר העירייה טבלאות המרכזות בין השנים 2017-2019 את פירוט תשלומי העירייה לחברת האבטחה, כולל סעיף תקציב ממנו בוצע התשלום. ההערות התקבלו באדיבות מנהלת אגף כספים מינהל שח"ק.

   

  ריכוז תשלום בגין אבטחת משחקי הכדורסל הערות
  2017 שנה ס.ת מאושר פירוט משחקים  סכום   
  24.1.17 182947/750

   

  סעיף "עבודות קבלניות, אולם ספורט בגין".

  תוקצב בסכום של

  350,000 ₪

  אבטוח 9.1.17 *    17,550.00
  24.1.17 אבטוח 22.1.17 **    14,075.00
  1.7.17 אבטוח 2.2.17    13,575.00   החשבוניות עברו להנה"ח לתשלום
  אבטוח 19.2.17    17,050.00   ישירות דרך הגזברות,  חלקן ללא הזמנות שירות
  אבטוח 22.2.17    17,050.00       התשלום בוצע במסגרת תקציב שאושר.
  אבטוח 20.3.17    13,075.00
  אבטוח 3.4.17    14,520.00
  אבטוח 12.4.17    16,160.00
  אבטוח 27.4.17    16,160.00
  אבטוח 4.5.17    16,160.00
  11.9.17 אבטוח 11.9.17      8,475.00
  12.11.17 אבטוח 12.11.17      9,500.00
  21.3.18 אבטוח 9.5.17    13,575.00
  אבטוח 21.5.17    16,225.00
  אבטוח 1.6.17    16,225.00 החשבוניות עברו להנה"ח לתשלום
  אבטוח 7.6.17    16,225.00  ישירות דרך הגזברות,  חלקן ללא הזמנות שירות.
  אבטוח 9.10.17    12,650.00       התשלום בוצע במסגרת תקציב שאושר.
  אבטוח 23.10.17    10,200.00
  אבטוח 5.11.17    11,650.00
  אבטוח 4.12.17    10,200.00
  אבטוח 18.12.17      9,500.00
  13.8.17 1829513780

  אליפות כדורסל נשים

  אבטוח

  8-16.7.17  ***

     26,534.00 טופל ע"י מנהלת אגף התקציבים לשעבר
  סה"כ    316,334.00  

   

  *   הזמנת עבודה מיום 16/02/2017, חתומה בידי מנהלת אגף התקציבים לשעבר וחתימה נוספת

  (קישקוש) ללא חותמת או שם החותם.

   

  **  הזמנת עבודה מס' 71070,  מיום 16/02/2017, חתומה בידי מנהלת אגף התקציבים לשעבר +

  חתימה הנחזת להיות של מנהל אגף הספורט. מנהל אגף הספורט: "חתימה נראית כמו שלי, לא  

       בטוח".

   

  ***הזמנת עבודה מס' 74357, מחודש ספטמבר 2017, חתומה בידי סגנית מנהלת אגף התקציבים דאז

  ומנהל אגף הספורט. מנהל אגף הספורט: "מאשר שזו חתימתי".

   

   

   

   

  2018 שנה ס.ת מאושר פירוט משחקים  סכום  הערות
  1.7.18 182947/750

   

  סעיף "עבודות קבלניות,  אולם ספורט בגין". תוקצב בסכום של

  309,700 ₪

  אבטוח 13.1.18   12,965.00
  אבטוח 27.1.18   11,600.00
  אבטוח 5.3.18      9,850.00
  אבטוח 19.3.18      9,850.00          החשבוניות עברו להנה"ח לתשלום
  אבטוח 3.4.18      7,750.00      ישירות דרך הגזברות, חלקן ללא הזמנות שירות
  אבטוח 16.4.18    10,200.00       התשלום בוצע במסגרת תקציב שאושר.
  אבטוח 29.4.18    10,200.00
  אבטוח 14.5.18    10,200.00
  אבטוח 27.5.18    10,200.00
  אבטוח 1.6.18    10,900.00
  אבטוח 5.6.18    10,900.00
  אבטוח 9.4.18    10,200.00
  7.8.18 אבטוח 7.8.18    11,600.00
  28.11.18 אבטוח 2.4.18      3,080.00   החשבוניות עברו להנה"ח לתשלום
  1.1.19  

  18295/980

   

  סעיף "חד פעמי"

  לא מתוקצב

  אבטוח 24.11.18    12,988.00    ישירות דרך הגזברות, חלקן ללא הזמנות שירות
  אבטוח 11.11.18    11,750.00         התשלום בוצע במסגרת סעיף חד פעמי לא מתוקצב
  אבטוח 29.10.18    11,750.00
  אבטוח 13.10.18    14,638.00
  1.7.19 אבטוח 26.12.18    11,750.00
  אבטוח 29.12.18    13,250.00
  18.10.18  182951/781

   

  אירועי ספורט שונים""

  אבטוח 13+15.9.18      3,750.00 הזמנת עבודה חתומה ע"י חשבת מינהלה ומנהל אגף הספורט

   

  סה"כ    219,371.00  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2019 שנה ס.ת מאושר פירוט משחקים  סכום  הערות
  2.1.19 18295/980

   

  סעיף "חד פעמי."

  תוקצב בסכום של

  302,000 ₪

  אבטוח 2.1.19 *    13,250.00
  12.1.19 אבטוח 12.1.19 **    13,250.00          הוכנו הזמנות בהתאם להנחיית גזבר
  27.1.19 אבטוח 27.1.19 ***    11,750.00
  17.2.19 אבטוח 17.2.19 ****    13,250.00
  4.3.19 אבטוח 4.3.19    11,750.00
  11.3.19 אבטוח 11.3.19    11,750.00
  4.4.19 אבטוח 4.4.19    13,250.00    החשבוניות עברו להנה"ח לתשלום
  8.4.19 אבטוח 8.4.19    11,750.00      ישירות דרך הגזברות, חלקן  ללא הזמנות שירות
  29.4.19 אבטוח 29.4.19    11,750.00  

  התשלום בוצע במסגרת תקציב שאושר.

  5.5.19 אבטוח 5.5.19    11,750.00
  16.5.19 אבטוח 16.5.19    11,750.00
  1.7.19 אבטוח 25.3.19    13,250.00
  אבטוח 25.5.19    12,575.00
  אבטוח 31.5.19    11,750.00
  אבטוח 25.5.19        413.00
  1.1.20 18295/980

   

  סעיף "חד פעמי." תוקצב בסכום של

  302,000 ₪

  אבטוח 7.10.19    11,750.00
  אבטוח 28.10.19    11,750.00      החשבוניות עברו להנה"ח לתשלום
  אבטוח 3.11.19    13,625.00        ישירות דרך הגזברות,  חלקן ללא  הזמנות שירות.
  אבטוח 10.11.19    13,625.00           התשלום בוצע במסגרת תקציב שאושר.
  אבטוח 28.11.19    11,750.00
  אבטוח 9.12.19    13,250.00
  אבטוח 16.12.19    11,750.00
  23.9.19 182951/781

  אירועי ספורט שונים

  אבטוח 12.9.19      1,538.00 טופל ע"י חשבת המינהלה
       1,800.00
  סה"כ    264,076.00  

   

  סה"כ    799,781.00

   

  *     הזמנת עבודה מס' 1456, מיום 07/03/2019, חתומה בידי מנהלת אגף כספים מינהל שח"ק +

  חתימה וחותמת הנחזות להיות של מנהל אגף הספורט. המנהל: "לא זוכר, זו לא חתימה שלי".

   

  **    הזמנת עבודה מס' 1457, מיום 05/03/2019, חתומה בידי מנהלת אגף כספים מינהל שח"ק +

  חתימה וחותמת הנחזות להיות של מנהל אגף הספורט. המנהל: "לא זוכר, זו לא חתימה שלי"

   

  ***  הזמנת עבודה מס' 1458, מיום 05/03/2019, חתומה בידי מנהלת אגף כספים מינהל שח"ק +

  חתימה וחותמת הנחזות להיות של מנהל אגף הספורט. המנהל: "לא זוכר, זו לא חתימה שלי".

   

  **** הזמנת עבודה מס' 1460,מיום 05/03/2019, חתומה בידי מנהלת אגף כספים מינהל שח"ק +

  חתימה וחותמת הנחזות להיות של מנהל אגף הספורט. המנהל: "לא זוכר, זו לא חתימה שלי"

   

   

   

  1. ביצוע תשלומים בהליך של הזמנות שירות אמור להתבצע כך:

   

  בשלב ראשון שולח מנהל האגף הזמנת עבודה/שירות חתומה לחשבת האגף. חשבת האגף בודקת האם העבודה/השירות מתוקצב/ת. מתוקצב/ת – מאשרת בחתימתה את ההזמנה ומחזירה אותה למנהל.

  בוצעה העבודה. המנהל מעביר לחשבת חשבונית של הספק (לתשלום), לאחר שבדק ואישר (בחתימתו) שהעבודה בוצעה. חשבונית שנחתמה על ידי המנהל מועברת לתשלום בהנהלת החשבונות.

   

  1. מברור שערכה הביקורת, עם מנהלת אגף כספים במינהל שח"ק, עולה כי חלק מהחשבוניות בגין הוצאות האבטחה במשחקי הכדורסל, עברו להנהלת חשבונות לביצוע התשלום, ללא הזמנות שירות. התשלום בוצע במסגרת התקציב שאושר.

   

  תמיכות לשנים 2017-2019

   

  1. מבדיקה שערכה הביקורת, עולה כי סעיפי התקציב ממנו שולמו "חשבוניות האבטחה" אינו כולל את התיאור "אבטחת משחקי כדורסל".

   

  1. התשלומים עבור האבטחה הוצאו מתקציב "עבודות קבלניות, אולם ספורט בגין". חלקן הוצאו מסעיפים "חד פעמיים" (אחד כלל לא מתוקצב) ומסעיפים של "אירועי כדורסל נשים" ו"אירוע ספורט שונים".

   

  1. במקביל העבירה העירייה, בין השנים 2017-2019, ל"עמותת הכדורסל" תמיכה ישירה, כמפורט להלן:

   

   

   

  עמותת הכדורסל

   

  שנת תמיכה אישור מועצה מס סכום שולם
  2017

   

   אושר 58/13 (1059) מיום 12/7/17 1,896,250.00 1,896,250.00
  2018

   

    אושר 74/13 (1075) מיום 22/8/18 2,000,000.00 2,000,000.00
  2019

   

    אושר 14/14 (1089) מיום 7/8/19 2,300,000.00 2,300,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  פגישת עבודה עם גזבר העירייה

   

  1. בתאריך 06/04/2021, קיים מבקר העירייה פגישת עבודה עם גזבר העירייה. במהלך הפגישה התבררו עיקרי הפרטים הבאים:

   

  • תקצוב נושא האבטחה במגרש הכדורסל עלה עקב "קריאת מצוקה תקציבית" של

  נציגי  עמותת הכדורסל (פניה בע"פ). הגזבר סבר כי יש לסייע להם ולכן הכניס את

  הוצאות האבטחה לתוך תקציב העירייה.

   

  • עמותת הכדורסל העושה שימוש באולם (מגרש הכדורסל), אינה משלמת דמי שימוש

  ו/או את הוצאות התחזוקה השוטפת של אולם הספורט: תאורה, מנהל אירוע וכו'.

   

  • העירייה, מזה שנים מתקצבת הוצאות של עמותת נוספות (מעבר לתמיכות הישירות)

  דרך תקציב העירייה. כך למשל, העירייה משלמת את הוצאות התחזוקה של מגרש

  הכדורגל בכל קשור לטיפול הדשא, תשלומי חשמל וכו'.

   

  • כמו כן, העירייה משלמת את הוצאות התחזוקה של מבנה (עירוני) מועדון השייט (גוף

  נתמך), כולל עלות תשלומי שכר השרת במקום.

   

  • החל משנת 2021, הפסיקה העירייה את התמיכה העקיפה בשירותי האבטחה של משחקי

  הכדורסל והנספחים לכך (מנהל אירוע, כסאות, מחסומים וכו').

   

  נוהל התקשרויות להזמנות עבודה/רכש/חוזים

   

  1. מדיניות הנהלת העירייה היא להאציל סמכויות למנהלי מינהלים/אגפים, לניהול שוטף של תקציב האגפים שלהם, בסעיפי הכנסות והוצאות.

   

  1. נוהל ההתקשרויות מאפשר למנהל אגף/מינהל להזמין עבודה/שירות, בצירוף חתימת חשב/ת ושריון תקציבי מהשקל הראשון.

   

  1. סכומי ההתקשרות עפ"י הנוהל, מתעדכנים מעת לעת. (כפוף לחובת מכרז זוטא בסכום של כ-140 אלף ₪).

   

  1. בסכומים שבין 40 אלף ₪ לבין כ-140 אלף ₪ יש צורך באישור מורשה חתימה (ראש מינהל חשב/ת) וקבלת אישור מנכ"ל העירייה או גזבר העירייה.

   

  1. על פי הנוהל התקשרויות, בביצוע התקשרות עד סכום של 20 אלף ₪ (עדכון אחרון), יש צורך בהגדרה ברורה של העבודה או השירות המבוקש + הצעות מחיר + הזמנת שירות.

   

  1. מבדיקת הביקורת עולה, כי תשלומי האבטחה, בין השנים 2017-2019, בוצעו מבלי שהתקיים הליך של הצעות מחיר/מכרז. כמו כן, חלק מהחשבוניות שולמו ללא הוצאת הזמנות שירות כנדרש.

   

  1. מכתב החשדות שמייחסת הפרקליטות למנהל אגף הספורט, עולה, כי בשנת 2017, זכתה חברת אבטחה אחרת במכרז העירוני למתן שירותי אבטחה לאירועים של העירייה.

   

  1. למען הסר ספק, יובהר כי החברה שהועסקה במתן שירותי אבטחה למשחקי הכדורסל, בשנים 2017-2019, אינה זו שזכתה במכרז.

   

   

   

  דמי שימוש במתקני עירייה/ספורט

   

  1. העירייה אינה גובה מעמותות דמי שימוש ו/או את הוצאות התחזוקה הישירות בגין השימוש במתקני עירייה/ספורט.

   

  1. בפרוטוקול "הוועדה המקצועית", מספר 5/2019, מיום 28/07/2019, צוינו הדברים הבאים:

   

  "התמיכה אינה כוללת עלויות שימוש במתקני העירייה, כל עמותה אשר משתמשת במתקני העירייה תחויב בהתאם למחירון העירייה. אגודה שלא תשלם במועד את החיוב, הסכום יקוזז

 • כללי

   

  1. בשנים 2017-2019, שילמה העירייה סכום כולל של 799,781 ₪, עבור הוצאות אבטחה, בעת קיום משחקי כדורסל.

   

  1. ביצוע תשלומי הוצאות האבטחה, שאמור היה להתנהל בעקבות הליך של מכרז פומבי/ הצעות מחיר/הזמנות שירות, אישור חשב/ת וקיומו של סעיף תקציבי, בוצע בהליך "מקוצר" של העברת החשבוניות להנהלת החשבונות לביצוע התשלום, ללא מכרז/הצעות מחיר וללא, ברובו, הזמנות שירות.

   

  1. תשלומי הוצאות האבטחה הוצאו מסעיפי תקציב שאינם כוללים את המילים "אבטחת משחקי כדורסל". כך למשל, הסעיף המרכזי לכיסוי הוצאת האבטחה, הוצאו מסעיף "עבודות קבלניות אולם ספורט בגין".

   

  1. יש להגדיר בסעיפי תקציב העירייה את ההוצאה המיועדת לאותו תקציב, כך ניתן יהיה לקשור בין אישור התקציב, לבין ביצוע העבודה/השירות ב"חסות" אותו תקציב.

   

  1. אין חולק, שתשלום כולל של כ-800,000 ₪ (בשיעורים), ללא קיום הליך של מכרז פומבי/ קבלת הצעות מחיר, וללא מלוא הזמנות שירות כנדרש, מהווה סטייה ניכרת מסדרי המינהל התקין.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  נוהל תמיכות

   

  1. נוהל התמיכות במוסדות ציבור, שפורסם על ידי מנכ"ל משרד הפנים, מגדיר, בין היתר, מהי "תמיכה" ומהי "תמיכה עקיפה" במוסד ציבורי.

   

  1. לשון הנוהל "ברורה כשמש" (מאליה):

  "תמיכה" – "מתן טובת הנאה, בין ישירה ובין עקיפה….. לרבות סיוע כספי אחר……"

  "תמיכה עקיפה" – "לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף…. שימוש במתקני הרשות…."

   

   

  תמיכות

   

  1. עיריית אילת נוהגת, כדבר שבשגרה, לתמוך כספית בעמותות באמצעות העברה של סכומי כסף ("תמיכה ישירה") וכן באמצעות מתן שימוש, ללא תמורה, במתקנים עירוניים וכיסוי הוצאות אחזקה כלליות של מתקנים אלו ("תמיכה עקיפה").

   

  1. עיקרו של דו"ח זה, עניינו בתמיכה (ישירה ועקיפה) שקיבלה "העמותה הכללית לספורט באילת (כדורסל)".

   

  1. בשנים 2017-2019, העבירה העירייה תמיכה ישירה, בסכום כולל של 6,196,250 ₪, לעמותה הכללית לספורט באילת (כדורסל). כמו כן, תמיכה עקיפה (כיסוי הוצאות אבטחה, הופסק בשנת  2021), בסכום כולל של 799,781 ₪, בנוסף לאי גבייה של תשלומים, בגין שימוש במתקן עירוני וכיסוי הוצאות תחזוקה שוטפות.

   

  1. תמיכות עקיפות, בניגוד לנוהל משרד הפנים מהוות פגיעה בסדרי המינהל התקין ומעוותים את הגילוי הנאות הרצוי, בעת מתן התמיכות.

   

  1. יש להפסיק לאלתר, את נוהג התמיכות העקיפות. כל תמיכה שהעירייה רוצה להעביר לעמותה כלשהי, יש לבצע בהתאם לנוהל מתן התמיכה, בצורה גלויה, עפ"י סדרי מינהל תקינים.

   

  תגובת מנכ"ל העירייה

   

  1. בתאריך 28/06/2021, שלח מנכ"ל העירייה "מייל" לביקורת בנוסח הבא:

   

  "כפי שציינתי בשיחתנו, ועדת התמיכות (יועה"מ לעירייה, גזבר העירייה והח"מ) אמורה להתכנס ולהעביר התייחסותה לדו"ח הביקורת".

   

   תגובת ראש העירייה           

   

  1. בתאריך 29/06/2021, שלח ראש העירייה "מייל" לביקורת בנוסח הבא:

   

  "תודה על דו"ח הביקורת בעניין  מתן התמיכות. אלמד את הדוח כמובן בהקדם האפשרי".

דו"ח מעקב לדו"ח מבקר העירייה מספר 21, שנת 2020

 • מינהלה

   

        מכשירי החייאה במוסדות העירייה

   

  1. החוק להצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, תשס"ח-2008, (להלן-החוק) והתקנות שהותקנו מכוחו: תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 (להלן – התקנות), מסדירים את הכללים להצבת מכשירי החייאה – דפיברילטורים – במקומות ציבוריים.

   

  1. הביקורת בדקה (עיקרי ממצאי הביקורת נאספו במהלך חודש יולי 2020), האם הוראות התקנות לעניין תחזוקת והצבת מכשירי ההחייאה, מיושמים, ככתבן וכלשונן, במבני העירייה ובאולמות הספורט.

   

  1. הביקורת בחנה ארבעה מוסדות בהם הוצבו מכשירי החייאה: מבני עירייה, אולמות ספורט ומגרשי כדורגל, מחלקת חופים והצלה ומערכת החינוך.

   

  1. ממצאי הבדיקה מגלים כי במבני עירייה לא התגלו ליקויים ביישום בהנחיות לתחזוקת מכשירי ההחייאה. כן התגלו ליקויים בתחזוקת המכשירים, שהוצבו באולמות הספורט ומגרשי הכדורגל, מחלקת חופים והצלה, (ליקוי יחיד-תצהיר למשרד הכלכלה), ובמערכת החינוך, שבה עיקר הליקויים נוגעים בכל הקשור למינוי אחראי בדיקה שבועי, ביצוע בדיקות שבועיות, ושליחת תצהיר למשרד הכלכלה.

   

   

  בדיקת המעקב נערכה בחודש דצמבר, 2021          

   

  1. בדיקת המעקב, שנערכה בחודש דצמבר 2021, העלתה כי באולמות הספורט ומגרשי הכדורגל פועלים בהתאם להוראות התקנות.

   

  1. גם במוסדות החינוך, דווח על קיום הוראות התקנות ככתבן וכלשונן. הליקוי (היחיד-תצהיר למשרד הכלכלה), במחלקת חופים והצלה, תוקן במהלך הביקורת.

   

 •        ניהול אינוונטר עירוני

   

  רכישת טובין שאינן נרשמות במערכת הרכש העירונית    

   

  1. הביקורת בדקה את נאותות ניהול האינוונטר העירוני, בהתאם לתקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), תשנ"ח-1998 (להלן: התקנות). השוואה בין

  רישומי פריטים מהאינוונטר לבין המצב בפועל.

   

  1. בביקורת נמצא כי לא כל יחידות העירייה, מבצעות את הקניות באמצעות מערכת הרכש העירונית ו/או "תחת הכותרת" המתאימה לרכש.

   

  1. הומלץ, לבצע את הזמנת הטובין בעירייה באמצעות מערכת הרכש העירונית, ככל שניתן. מקרים בהם מוצעת רכישה שלא באמצעות מערכת זו, יש לבצע סנכרון בין רישומי היחידה הקונה לבין רישומי האינוונטר העירונית.

   

   

  סימון טובין

   

  1. סעיף 30 לתקנות, קובע חובה לסמן טובין שנרכשו על ידי העירייה, בסמל העירייה, בסימון, שככל האפשר, אינו ניתן למחיקה.

   

  1. בדיקת הביקורת העלתה, כי בעיריית אילת לא נוהגים לסמן את הטובין שנרכשו.

   

   

  גריעת ציוד

   

  1. סעיף 35 לתקנות קובע את החובה לגריעת ציוד בשל אובדן, השבתה, או על סיבה אחרת, באישור וועדת רכש ובלאי.

   

  1. בדיקת הביקורת העלתה כי בעיריית אילת לא מבצעים הליך של גריעת ציוד, באישור וועדת רכש ובלאי.

   

   

  סוף דבר

   

  1. לא מיותר לחזור ולציין את החובה לקיים את הוראות התקנות. בנוסף, מומלץ, להתחיל בתהליך של סגירת פערים והתאמה בין רישומי מערכת האינוונטר לבין המצאי בפועל.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  בדיקת המעקב נערכה בחודש דצמבר, 2021          

   

  1. בדיקת המעקב, שנערכה בחודש דצמבר 2021, העלתה כי טרם בוצע "יישור קו" בכל הנוגע לרישומי האינוונטר.

   

  1. מנכ"ל העירייה הנחה את מנהלת אגף רכש ולוגיסטיקה להכין תכנית עבודה שנתית, במסגרתה יתבצע הליך מיפוי פרטני בכל מוסדות החינוך והעירייה.

   

  1. כמו כן, הנחה המנכ"ל, כי יש לפעול ולחדד את הוראות בדבר ביצוע הזמנות עבודה ולדאוג כי בכל ביצוע הזמנה יהיה בתאום עם האגף.