מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

דו"ח הביקורת בעניין בניית מרפסת בבניין xxxx

  1. בתאריך 14/03/2019, התייצבה מתלוננת בשם ו.נ בלשכת מבקר העירייה והתלוננה על בנייה ללא היתר של מרפסת בבית מגורים משותף. לדבריה, מזה מספר שנים תלונתה בנושא זה שהופנתה לגורמים המוסמכים בעירייה, אינה מטופלת כראוי ולכן פנתה ללשכת מבקר העירייה.

   

  1. הביקורת בדקה היבטים מהליך הטיפול בתלונה, החל משנת 2017, כפי שבאו לידי ביטוי בחומרים הכתובים, שהומצאו לביקורת.
  1. בתאריך 15/03/2017, הוציא מפקח בניה של הוועדה המקומית דו"ח פיקוח בנוגע לבניית המרפסת בכתובת x/xxxx, וכך כותב מפקח הבניה:

   

  "בביקורת שערכתי בכתובת x/xxxx  בתאריכים ה-02/09/14 ובתאריך    ה-15/03/17, נמצא כי קיימת מרפסת מקונסטרוקציית מתכת ועץ בשטח כולל של כ-4.00 מ"ר".

   

  המפקח צירף לדו"ח תמונה של המרפסת.

   

   

  1. בתאריך 07/12/2017, פנתה מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה (להלן: מנהלת האגף או מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבנייה) ב"מייל", לתובעת הועדה המקומית, בזו הלשון:

   

  ל. שלום,

  מצ"ב תמונה של מרפסת לכאורה בבניין xxxx. מ. שוחח עם ש. על כך. למיטב הבנתי אין מדובר בעבירת בניה שיש להכין תיק בגינה (לדעתי אין מדובר במרפסת כלל). נא הנחייתך שכן אנו צריכים להשיב למתלוננים".

   

  1. בתאריך 15/01/2018, נפגש מפקח הבניה עם התובעת של הועדה המקומית. בטרם קבלת החלטה בדבר הסטטוס של המרפסת ומהם הצעדים המשפטיים שיש לנקוט, ביקשה התובעת לקבל אישור קונסטרוקטור, בדבר המצב הבטיחותי של המרפסת.

   

  1. בהמשך לבקשת התובעת הכין מהנדס אזרחי בשם ד.ש, דו"ח המתייחס למצב המרפסת בכתובת xxxx דירה x.

   

   

  1. בתאריך 27/05/2018, המציא, המהנדס האזרחי ד.ש, דו"ח הנושא את הכותרת "ביקור בנכס בכתובת, בניין xxxx דירה x".

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. להלן דו"ח המהנדס ד.ש:

   

  רקע

  • לבקשתך, בתאריך 23/05/2018, ביקרתי מחוץ לנכס הנ"ל.
  • הנכס הינו דירת מגורים שכתובתה x/xxxx  היא ברחוב ש., במבנה מסוג טרום. מבנה הדירה כפי שתוכנן ובוצע, אינו מתוכנן עם מרפסת.
  • בימים אלו מבוצע שיפוץ כללי לבניין כולל חיזוק עמודים.

   

  מסקנות

  • המרפסת המתוארת בתמונות, אינה בטיחותית ומהווה סכנה לציבור ולמשתמשים בה. ניתן להבחין בבירור בהיעדר ברגיי עיגון של הקונסטרוקציה לקיר, ובהיעדר ריתוך מלא של אלמנטי הפלדה. מצ"ב תמונות בהמשך.

   

  המלצות

  • יש להחזיר את המצב לקדמותו כפי שמצוין בהיתר הבניה.
  • יש לפנות את המרפסת לאלתר ובאופן מידי, ולהחזיר את הקירות החיצוניים לקדמותם.

   

  סיכום

  • את ההמלצות יש ליישם באופן מידי כדי למנוע פגיעה במשתמשים במרפסת, בדיירים בקומות התחתונות ובעוברי אורח.

   

   

  1. למחרת היום, שלח מהנדס הבינוי ותשתיות של העירייה "מייל", בצרוף הדו"ח של המהנדס ד.ש, לאחראית נושא תכנון ובניה, במחלקת פיקוח בנייה, וביקשה לפעול בהתאם לדו"ח.

   

  1. בתאריך 08/07/2018, שלח מ"מ יו"ר ועדת המשנה, דאז, מכתב לבעל הדירה בבניין xxxx (עם העתקים למהנדס העירייה ולמנהלת האגף) ובו הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר העירוני, (בצרוף דו"ח הפיקוח), בעניין הריסת מבנים מסוכנים.

   

  1. להלן נוסח מלא של המכתב:

   

  "בביקורת שנערכה בנכס שבנדון ע"י המהנדס מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה אילת ועפ"י דו"ח מטעמו עולה כי המרפסת המשותפת בכתובת x/xxxx  במצבה הנוכחי, מהווה מבנה מסוכן. משום חשש לביטחון המתגוררים בנכס, אני דורש מבעלי מנכס לסלק את המפגע תוך 30 יום מקבלת הודעה זו.

   

  במידה ולא תמלא אחר דרישה זו לשביעות רצון הגורמים המקצועיים, רשאית העירייה לבצע את העבודות ולגבות מבעלי הנכס והשוכרים את עלויות הביצוע.

   

  אין באמור לעיל משום אישור או ויתור על זכויות כלשהן של הועדה."

   

   

   

   

   

  1. בתאריך 23/07/2018, מסרה המתלוננת למהנדס העירייה, מכתב תלונה שבו מלינה על הסחבת בטיפול בפנייתה.

   

  1. בין היתר, מציינת המתלוננת כי תיק הפיקוח, שעבר לטיפולה של הלשכה המשפטית היה "חסר" ולא ניתן היה להמשיך בטיפול, במצבו הנוכחי.

   

  1. בנוסף, משבחת המתלוננת במכתבה, את עבודתם של מהנדס הבינוי והתשתיות ושל אחראית נושא תכנון ובניה, מינהל הנדסה.

   

  1. דו"ח המהנדס לא הועבר ללשכה המשפטית, ורק בחודש אוגוסט 2018, נודע לאחראית נושא תכנון ובניה, בלשכה המשפטית, (מהמתלוננת), כי קיים דו"ח מהנדס והיא פנתה למינהל הנדסה לקבלו.

   

  1. בתאריך 14/08/2018, שלחה אחראית נושא תכנון ובניה, לשכה משפטית, "מייל" לתובעת הוועדה המקומית, צירפה את דו"ח המהנדס, בנוגע למרפסת ושאלה "כיצד ממשיכים מכאן"?

   

  1. בו ביום, השיבה התובעת כך:

   

  "בהול להעביר למחלקת הנדסה לטיפול במסגרת מבנים מסוכנים. מאחר ומדובר להבנתי בבניה ישנה, אין בידנו כלים מהירים לאכיפה. נוכח המסוכנות יש לפעול במבנים מסוכנים".

   

  1. בתאריך 16/08/2018, שלחה אחראית נושא תכנון ובניה, לשכה משפטית, "מייל" ("שרשרת"), למנהלת האגף וכך כתבה:

   

  א. שלום,

   

  נא ראי את התייחסותה של התובעת הרשומה מטה. נוכח המסוכנות המובהקת המצוינת בחוות הדעת של המהנדס, ההליך המהיר והראוי בנסיבות העניין הוא במסגרת מבנים מסוכנים. להמשך טיפולכם אודה".

   

  1. בתאריך 09/10/2018, התקיימה בלשכת מהנדס העירייה ישיבה בהשתתפות מהנדס העירייה, מנהלת אגף רישוי ואכיפה, מ"מ יו"ר ועדת המשנה דאז, אינג' י.ח, מהנדס בינוי ותשתיות, מינהל הנדסה, ובעל הדירה בבניין xxxx.

   

  1. על נושא הדיון בפגישה ועל ההחלטות שהתקבלו בפגישה זו, ניתן ללמוד מ"מייל" שמסר מהנדס בינוי ותשתיות לבעל הדירה, בתאריך 15/10/2018.

   

  1. מפאת חשיבות ה"מייל", להלן נוסחו המלא, כפי שנמסר לבעל הדירה:

   

  • ב-09/10/2018 התקיימה בפגישה במשרדי מהנדס העיר בהשתתפותך, א. א, א.ט, מ.א ו- י.ח.
  • בפגישה הוחלט שבעל דירה ס.ט יפנה למהנדס קונסטרוקציה מטעמו ויגיש תכניות לתיקון המצב.
  • תכנית תעבור אשור של ד.ש – מהנדס מטעם מנהל הנדסה ולאחר סימן טוב יבצע חיזוק על מנת למנוע סיכון.

   

   

   

   

  • י. יחד עם ד.ש יבדקו שוב מבנה לאחר ביצוע חיזוק ותוגש דו"ח חדש בהתאם.
  • לוח זמנים להגשה תכנית קונסטרוקציה לתיקון עד 15/11/2018.
  • מכתב נמסר ל-ס.ט בפגישה משותפת בין י. ו-ס.ט ב-15/10/2018.

   

  1. בתאריך 15/10/2018, שלחה מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה מכתב תשובה למתלוננת ובו סרקה בקצרה את ההליכים שננקטו בהקשר לחריגות הבניה בבניין xxxx.

   

  1. בין היתר, כותבת מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה: אכן נמצא בבדיקה של מהנדס, כי תוספת הבניה, מהווה סכנה, ולכן בתאריך 08/07/2018, "הוציא מ"מ יו"ר הוועדה המקומית, מכתב לבעל הנכס, המכריז כי המבנה מסוכן וכי עליו לפעול לתיקון והסרת הסכנה".

   

  1. בנוסף, מציינת מנהלת האגף במכתבה, כי בתאריך 20/08/2018, נפגשה אישית עם בעל הנכס והסבירה לו את המוטל עליו, וכן כי בתאריך 10/10/2018, נערכה פגישה נוספת עם התושב, יחד עם מהנדס העירייה ובה הוסבר, שוב, הנושא והצורך בהסרת הסכנה.

   

  1. בסיום מכתבה, כותבת מנהלת האגף, כי מהנדס העיר אפשר לתושב פרק זמן לבצע את ההריסות בעצמו, וכמן כן, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים העומדים לרשותה.

   

  1. בתאריך 22/10/2018, שלחה המתלוננת מכתב תגובה, למכתבה של מנהלת האגף וכך, בין היתר, כותבת המתלוננת:

   

  בתאריך 08/07/18 נשלחה התראה על פי חוק לבעל הבית לפרק המרפסת. כלומר ניתן לו מעבר לחודש ימים לעשות את הנדון.

   

  בעל הבית לא פירק את המרפסת למרות בקשת המהנדס שהתריע כי המרפסת מסוכנת ואינה בטוחה. גם עם חיזוק המרפסת המבנה עדיין לא חוקי ואינו בעל אישורים.

   

  במכתב התשובה מהעירייה נאמר כי יינתן לבעל הבית פרק זמן לבצע את ההריסה. שום דבר לא מתקדם וחשוב לי לדעת באיזה פרק זמן מדובר.

   

  כעת בעל הבית מחזק את המרפסת בניגוד להוראת המהנדס לפירוקה.

   

  מבנה שאינו חוקי לא צריך להפוך לחוקי בגלל חיזוקו.

   

  מדובר בחריגת בניה בעלת שימוש שאינו חוקי בעליל!

   

  אודה לתשובתכם בהקדם.

   

  1. במקביל, פונה המתלוננת (22/10/2018), למנהל מחוז הדרום, ביחידה הארצית לאכיפת דיני התכונן והבניה, מלינה בדבר, מה שמוגדר על ידה, כחוסר טיפול בתלונתה, ומצרפת לפנייה את השתלשלות העניינים.

   

  1. בתאריך 23/10/2018, שלח מהנדס העירייה "מייל" למנהלת אגף רישוי ואכיפה ולמהנדס בינוי ותשתיות ובו שאלה: "זו מרפסת של מיודענו שהיה אצלנו?"

   

  1. בו ביום, התקבלה תשובת מנהלת אגף רישוי ואכיפה: "כן, מחזק".

   

  1. במקביל, שלח מהנדס בנוי ותשתיות למהנדס העירייה "מייל" עם העתק למנהלת האגף, בנוסח הבא:

   

  מצרף סיכום עם ס.ט מ-15/10/2018, עליו הוא חתום. אין מייל אצל ס.ט לכן הוסבר לו בפגישה ונמסר היום שוב. הסברתי לו איך עליו להתקדם ולתקן מצב מסוכן.

   

  1. כמה דקות לאחר מכן, (23/10/2018 שעה 13:26) שולח מהנדס בינוי ותשתיות מייל נוסף למנהלת האגף, עם העתק למהנדס העירייה, בנוסח הבא:

   

  א. שלום

  • הדייר ס.ט לא יכול לחזק בלי תאום ואשור תכניות על ידי מהנדס קונסטרוקציה ואישור של ד.ש לתכניות.
  • ב-15/10/2018 בפגישה הסברתי לו סדר פעולות.
  • ס.ט חתם על הסיכום – אין לו מייל לכן מסרתי לו בזמן פגישה.
  • מסרתי גם לך סיכום באותו יום העתק באמצעות ל..
  • עזרתי ל-ס.ט עם רשימה טלפונית לפחות 4 מהנדסי קונסטרוקציה ובנוסף דיברתי על ידו עם מהנדס ח.ק, שב-2003 הכין לו תכניות להיתר.
  • לכן שוב היום הייתה לי שיחה עם ס.ט והוא מצטער ויפעל בהתאם להנחיותיי.
  • מצרף סיכום.

   

  1. לאחר קבלת "סיכום הישיבה" החל בעל הדירה בהליכים לחיזוק המרפסת, באמצעות קבלן. הוא התקשר עם מהנדס אזרחי (ח.ק) שהוציא, בתאריך 13/11/2018, מכתב לכל מאן דבעי ובו אישר כי בדק את החיזוקים והתיקונים לקונסטרוקציה של המרפסת שביצע קבלן עבור הדייר ומצא כי החיזוקים בוצעו לשביעות רצונו וכרגע אין סכנה לציבור או למשתמשים.

   

  1. יום למחרת (14/11/2018) שלח מהנדס בינוי ותשתיות את המהנדס ד.ש לבדוק (עבור העירייה) את מצב המרפסת.

   

  1. וכך כותב המהנדס ד.ש:

   

  • רקע

  בתאריך 23/05/2018, ביקרתי מחוץ לנכס הנ"ל, והוצא דו"ח ביקור בתאריך 27/05/2018. בעל הנכס ביצע חיזוקים בהתאם לדו"ח ובהמשך הוצא דו"ח מתאריך 13/11/2018 ע"י אינג' ח.ק לאחר ביצוע חיזוק המרפסת שבוצע ע"י בעל הנכס.

   

  • מסקנות

  מצ"ב דו"ח של אינג' ח.ק שבדק את החיזוקים מטעם בעל הנכס. בדו"ח מצוין בפירוש שהמבנה יציב ואינו מהווה סכנה.

   

  • המלצות

  המלצתי הינה לקבל את הדו"ח של אינג' ח.ק.

   

  • סיכום

  הבניה אינה מסוכנת.

   

   

   

   

   

  1. לאחר קבלת דו"ח המהנדס ד.ש (14/11/2018), שולח מהנדס בינוי ותשתיות "מייל" למהנדס העירייה, מ"מ יו"ר ועדת המשנה, ומנהלת האגף הנושא את הכותרת: "הסרת מבנה מסוכן – דו"ח מרפסת בכתובת xxxx".

   

  1. וכך כותב מהנדס בינוי ותשתיות:

   

  "א. שלום

   

  לאחר ביצוע חיזוקים והגשת דו"חות של מהנדס ח.ק מטעם התושב ס.ט ו-ד.ש מטעם מינהל הנדסה, המרפסת בכתובת xxxx, הוסר כמבנה מסוכן. מצרף תמונות בדיקה מהשטח היום".

   

  1. למחרת היום, 15/11/2018, שולחת מנהלת האגף "מייל" לתובעת הוועדה המקומית, ל.א, בזה הנוסח:

   

  ל. שלום,

   

  להלן התייחסותו של מהנדס מבנים מסוכנים מטעם הועדה המקומית הטוען כי לא קיימת סכנה במבנה. תיק הבניין הועבר אליך וביקשת התייחסות למבנה מסוכן על מנת לסגור את התיק ולהשיב למתלוננת.  נא המשך טיפולך בהתאם".

   

  1. מייל התשובה של התובעת, ל.א, לא איחר להגיע, וכך כותבת (20/11/2018) עורכת הדין ל.:

   

  שלום א.,

   

  בכובעי כתובעת תו"ב – אני מחליטה על סגירה/המשך טיפול בתיק פיקוח בתו"ב, כאשר זה מוגש אלי. כל נושא מבנים מסוכנים אינו חוסה תחת ההסמכה שניתנה לי.

   

  לעניין המרפסת – כזכור ציינתי כי החריגה, על פניה, אינה מצדיקה טיפול במסגרת דיני תו"ב וכי אם קיימת מסוכנות עליכם לפעול להריסה מכוח חוק מבנים מסוכנים.

   

  לא ברור לי האם יצאה דרישה להריסה מכוח מבנים מסוכנים בשים לב הן למסוכנות שנטענה והן בשים לב לכך שהחריגה לכתחילה איננה בהיתר.

   

  כעת אני מבינה – כי משום מה ככל הנראה בוצעו עבודות בניה לחיזוק המרפסת על ידי החשוד – אף הן ללא היתר.

   

  כיצד אם כן מצד אחד, הוא מחזק את המרפסת באמצעות ביצוע עבודות שטעונות היתר; ומאידך – החיזוק נעשה ביחס למבנה שאין לו היתר?

   

  המדובר במעין "הוספת חטא על פשע", לכן לא ברורה לי ההתנהלות שלו בבחינת אין דין ואין דיין במיוחד אם הוצאתם לו דרישה להריסה – וזו לא בוצעה במועד שנקבע בדרישה.

   

  האם יש לך תיק פיקוח נכון להיום ביחס לעבירות בנכס, כולל עבודות החיזוק שבוצעו לאחרונה? –   אם כן – נא העבירי אלי, לאחר שתבדקו כי הושלמה מלאכת איסוף הראיות כולל זימון גרסה. אם לא  – נא דאגו להכין תיק כזה ולהעבירו אלי במידי בשים להתנהלות החשוד.

   

   

  1. מהנדס העירייה, שכנראה אינו מודע לחילופי המיילים האחרונים, שולח בתאריך 23/11/2018, "מייל" (שרשרת עם "מייל" מהנדס בינוי ותשתיות) למנהלת האגף ובו מבקש ממנה להעביר את הדו"ח לתובעת ל.א לקבלת עמדתה בתיק.

   

  1. וכך כותב מהנדס העירייה:

   

  "א. שלום

  אנא העבירי ל-ל.א את הדו"ח ובקשי ממנה תשובה סופית מה היא מחליטה בעניין התיק.

  נא לקבל תשובה בכתב ואז להזמין את המתלוננת, להודיע לה ולהוציא סיכום פגישה.

  תגידי מראש ל-ל. שחוות דעתה תעבור כלשונה למתלוננת".

   

  1. כאמור, בתאריך 14/03/2019, התייצבה המתלוננת בלשכת מבקר העירייה, וביקשה להגיש תלונה בכל מה שקשור בהתנהלות העירייה לגבי הטיפול בפניותיה הרבות.

   

  1. בתאריך 15/04/2019, פנתה הביקורת למנהלת אגף רישוי ואכיפה וביקשה לקבל את התייחסותה למצב הדברים בתיק הפיקוח המתייחס למרפסת בבניין xxxx וכן התייחסותה ל"מייל" של תובעת הוועדה המקומית, מיום 20/11/2018.

   

  1. חלף עבר הזמן ותגובת מנהלת האגף טרם התקבלה. בתאריך 06/05/2019,שלחה הביקורת למנהלת אגף רישוי ואכיפה "מייל" נוסף ובו קצבה מועד (12/05/2019) לקבלת תגובתה. (תזכורת ראשונה).

   

  1. בו ביום התקבלה תגובת מנהלת האגף ובה בקשה לקבל חומר הקשור לביקור יחידת הפיקוח הארצית באילת ופגישתם עם המתלוננת.

   

  1. תשובת הביקורת לא איחרה להגיע, וכך נכתב:

   

  "המכתב היחידי המצוי ברשותנו הינו מכתב של מפקח אכיפה מהיחידה הארצית דיני התכנון והבניה", (צורף המכתב).

   

  וללא כל קשר למכתב זה, ביקשה הביקורת התייחסות מלאה (שלה) לפנייה.

   

  1. בתאריך 13/05/2019, נשלח "מייל" תזכורת שניה, למנהלת האגף.

   

  1. יום למחרת (14/05/2019), התקבל "מייל" ממנהלת האגף ובו הודיע כי תגובתה תועבר בימים הקרובים ואכן בתאריך 15/05/2019 התקבלה תגובת מנהלת האגף, בצרוף נספחים, בזו הלשון:
  • בהתאם להנחיות התובעת להמשך טיפול בתיק הפיקוח, העברתי את הנושא לטיפול מפקח הבניה, מ.מ, האמון על אזור זה.
  • למצער העובד נעדר תקופה ארוכה עקב מחלה ולא השלים את התיק עד כה, כך שאינני יודעת מה הסטטוס המדויק של השלמות שנעשו בתיק, וככל שההיעדרות צפויה להימשך זמן ארוך בכוונתי לבחון  את העברת התיק להשלמות למפקח אחר.
  • בשולי הדברים אך לא בחשיבותם, חשוב לציין סוגיה הידועה להנהלת העירייה וללשכה המשפטית, כי במחלקת פיקוח נעדרו (ועדיין נעדרים) מרבית המפקחים מזה תקופה ארוכה מאוד מסיבות כאלו ואחרות, דבר המקשה על תפקוד המחלקה, וסדר העדיפויות בשלב זה הוא טיפול בנושאים דחופים בלבד עד לחזרה לתפקוד מחלקתי מלא.

   

  1. בתאריך 20/08/2019, נשלחה טיוטת הדו"ח למ"מ יו"ר ועדת משנה (לשעבר), למהנדס העירייה, למנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ולמהנדס בינוי ותשתיות במינהל הנדסה,  שהתבקשו להגיב על טיוטת הדו"ח, לא יאוחר מיום 10/09/2019.

   

  1. העתקים מטיוטת הדו"ח נשלחו למשנה לראש העירייה, מנכ"ל העירייה, היוהמ"ש לעירייה, סגן היוהמ"ש לעניינים פליליים, תובעת (לשעבר) הוועדה המקומית ולאחראית נושא תכנון ובניה בלשכה המשפטית

   

  1. בתאריך 28/08/2019, התקבלה תגובתו של מהנדס בינוי ותשתיות במינהל הנדסה. (ראו נספח א' המצ"ב, הנוסח והטעויות במקור).

   

  1. נכון למועד הפצת הדו"ח, לא התקבלו תגובות מ"מ יו"ר (לשעבר) ועדת משנה, מהנדס העירייה ומנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה.

   

  1. בתאריך 24/02/2020, המציא המנכ"ל לביקורת העתק מ"מייל" שנשלח, בתאריך 09/01/2020, למנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ולמנהל מחלקת הפיקוח (עם העתק למשנה לראש העירייה, מהנדס העירייה וסגן היוהמ"ש לעניינים פליליים), בזה הלשון:

   

  א. / צ. שלום,

   

  מצורף דוח מבקר העירייה בנושא המרפסת שנבנתה ללא היתר בבניין xxxx.

   

  מהדוח עולה רשימה של תקלות בכל הקשור בטיפול פשוט, על פניו, בבניה שלא בהיתר.

   

  אבקש את טיפולכם הדחוף בהכנת דוח פיקוח מפורט על הבנייה ללא היתר ולפעול בתיאום עם התובע העירוני, עו"ד ק.ש, להגשת כתב אישום ופירוק הבנייה ללא היתר.

   

  נא התייחסותכם ועדכון ביצוע.

   

  1. תלונה שעניינה בניה ללא היתר (מרפסת), לא טופלה כראוי במשך מספר שנים רב.

   

  1. בדו"ח פיקוח שהוציא מפקח בניה של הועדה המקומית ביום 18/03/2017, נכתב כך:

   

  "בביקורת שערכתי בכתובת x/xxxx בתאריכים 02/09/2014 ובתאריך 15/03/2017…."

   

  1. עיננו הרואות, כבר בשנת 2014 ביקר במקום מפקח הבניה ומאז ועד שנת 2017, לא ננקטו צעדים מהותיים להסרת מפגע בטיחותי זה.

   

   

   

   

  1. כאמור, רק בחודש מאי 2018, בדק המהנדס ד.ש את מצב המרפסת וקבע כי המרפסת אינה בטיחותית ומהווה סכנה הן לציבור והן למשתמשים בה.

   

  1. בשלב זה התעוררה השאלה מהו הסטטוס של המרפסת? ומהם הצעדים המשפטיים שיש לנקוט?

   

  1. לגישת תובעת הועדה המקומית, דאז, קודם קבלת החלטה יש צורך בקבלת אישור מהנדס מבנים (קונסטרוקטור).

   

  1. ואכן, בחודש מאי 2018, התקבל דו"ח מהנדס המבנים ד.ש שקבע, חד משמעית, שבניית המרפסת אינה בטיחותית ומהווה סכנה לציבור ולמשתמשים בה. ולכן "יש לפנות את המרפסת לאלתר ובאופן מידי ולהחזיר את הקירות החיצוניים לקדמותם".

   

  1. בחודש יולי 2018, שלח מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה, דאז, לבעל הנכס הודעה לפי סעיף 3' לחוק העזר העירוני בעניין הריסת מבנים מסוכנים.

   

  1. מלשון ההודעה שנשלחה עולה, ללא כחל וסרק, הדרישה לסילוק המפגע (המרפסת), המהווה מבנה מסוכן, תוך 30 ימים מקבלת ההודעה.

   

  1. בנוסף, היה ולא תמולא הדרישה לסילוק המפגע (המרפסת) העירייה (לשון ההודעה) רשאית לבצע את עבודת סילוק המפגע ולחייב בעלויות הסילוק את בעל הנכס.

   

  1. זאת ועוד, בחודש אוגוסט 2018, לאחר קבלת דו"ח המהנדס ד.ש, הורתה, תובעת הועדה המקומית דאז, להעביר דרישה מידית למינהל הנדסה ל"טיפול במרפסת" במסגרת הליך של מבנים מסוכנים.

   

  1. "הדרישה המידית" אכן הועברה למנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה, במינהל הנדסה.

   

  1. בכירי מינהל הנדסה נדרשו לעניין, ובתאריך 9/10/2018, התקיימה פגישת עבודה (בהשתתפות בעל הנכס) בלשכת מהנדס העירייה שבסיומה הוחלט, בין היתר, שבעל הדירה יחזק, את המרפסת.

   

  1. למעשה הדרישה להריסת המרפסת המסוכנת, הן למשתמשים והן לציבור, התחלפה בדרישה לחיזוקה.

   

  1. בעל הנכס החל בהליכים לחיזוק המרפסת. הוא התקשר עם קבלן ביצוע, והמציא אישור מהנדס שהעבודות שביצע הקבלן הסירו את הסיכונים שבמרפסת.

   

  1. בחודש נובמבר 2018, הודיעה מנהלת האגף לתובעת הועדה המקומית דאז, כי הוסרה הסכנה.

   

  1. בנוסף, כותבת מנהלת האגף לתובעת כך:

   

  "תיק הבניין הועבר אליך וביקשת התייחסות למבנה מסוכן על מנת לסגור את התיק ולהשיב למתלוננת….".

   

   

   

   

   

   

  1. לקרוא ולא להאמין. נחזו לפנינו מעשים שבהם הדמיון אינו עולה על המציאות.

   

  1. תגובת התובעת לא איחרה להגיע, וכך, בין היתר, כותבת התובעת"

   

  "….כזכור ציינתי כי החריגה, על פניה, אינה מצדיקה טיפול במסגרת דיני תו"ב וכי אם קיימת מסוכנות עליכם לפעול להריסה מכוח חוק מבנים מסוכנים….. כעת אני מבינה – משום מה, ככל הנראה, בוצעו עבודות בניה לחיזוק המרפסת על ידי החשוד – אף הן ללא היתר. כיצד אם כן, מצד אחד, הוא מחזק את המרפסת באמצעות ביצוע עבודות הטעונות היתר, ומאידך – החיזוק נעשה ביחס למבנה שאין לו היתר? …. המדובר במעין הוספת חטא על פשע, לכן לא ברורה לי ההתנהלות שלו בבחינת אין דין ואין דיין במיוחד אם הוצאתם לו דרישה להריסה – וזו לא בוצעה במועד שנקבע בדרישה…."

   

  1. מילים כדורבנות. התובעת, שלא היתה מודעת למערבות בכירי מינהל הנדסה בהליך חיזוק המרפסת, ייחסה את האשם לבעל הנכס. בפועל, אותם בכירים, לכאורה, נתנו ידם להפרת החוק, במקום לאוכפו.

   

  1. במצב דברים זה, ניסוח המלצה לנקיטת הצעדים הנדרשים קשה מנשוא. האם להמליץ על נקיטת הליכים משפטיים כנגד בעל נכס שבנה מרפסת ללא היתר, וקיבל מבכירי מינהל הנדסה אישור לחזקה? האם לנקוט בצעדים כלשהם נגד המעורבים האחרים בהליך? כל שנותר הוא, בשלב זה, להעביר את הנושא לתובע הועדה המקומית (סגן היועצת המשפטית לעניינים פליליים), לשיקול דעתו.

   

  1. מהנדס בינוי ותשתיות, בתגובתו לטיוטת דוח הביקורת, ציין, בין היתר, כי קיימים מבנים מסוכנים נוספים שאינם מטופלים כלל.

   

  1. מעבר להיבטים לעיל, מחובתם של הגורמים המוסמכים במינהל הנדסה לפעול, בכל דרך אפשרית, וללא שהות, כנגד מבנים מסוכנים, בין בהיתר ובין ללא היתר, כדי לסכל כל סיכון אפשרי.