מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

אופן הצבעה

הודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראשות העירייה

  1. 1. הזכות לבחור:

הזכות להצביע בקלפי נתונה רק למי ששמו רשום ברשימת הבוחרים המצורפת לקלפי. המבקש להצביע חייב לזהות את עצמו בפני ועדת הקלפי באמצעות תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון, רישיון  נהיגה או תעודה צבאית – תקפים) . ללא תעודה מזהה  תקפה ותקינה (הכוללת תמונה), לא ניתן להצביע.

  1. 2. מעטפות ההצבעה:

ההצבעה למוסד העומד לבחירה – ראשות העירייה. תתקיים במעטפות הצבעה בצבע צהוב.

  1. 3. פתקי ההצבעה:

פתקי ההצבעה הם בצבע המתאים למעטפות ההצבעה כלומר:

פתק הצבעה לראשות העירייה – צבע צהוב;

על פתק ההצבעה לראשות העירייה מודפס שם המועמד לראש העירייה בעברית או בעברית וערבית.

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, בפתק ריק בצבע צהוב (פתקים ריקים כאלה נמצאים במקום הקלפי). יש לציין על הפתק הריק, בכתב יד, אך ורק את שם המועמד לראשות העירייה.

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

  1. 4. אופן ההצבעה:

(1) הבוחר יציג בפני מזכיר הקלפי את התעודה המזהה  שלו.

(2) לאחר שהמזכיר ימצא כי שמו של הבוחר אכן רשום בפנקס הבוחרים שברשותה, ועדת הקלפי תחזיק ברשותה את התעודה המזהה של הבוחר ותמסור מעטפת הצבעה אחת למוסד העומד לבחירה.

(3) הבוחר יכנס לתא ההצבעה וישים במעטפה הצהובה פתק הצבעה צהוב של הצעת מועמד לראש העירייה.

(4)הבוחר יסגור את המעטפה, יצא מתא ההצבעה, יציג לוועדת הקלפי את המעטפה הסגורה ויטיל אותה לתוך תיבת הקלפי.

(5)ועדת הקלפי תחזיר לבוחר את התעודה המזהה שמסר.

המקום: אילת|  תאריך 29.7.21

יצחק חי

מנהל הבחירות – אילת

2021

אולי יעניין אותך גם