מעבר לאזור תוכן
חדשות ועדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ – בימים א-שבת  0900-1700  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוסיקלית תפעל במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים : 20:30 , 21:30.

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

אודות האגף

אגף תברואה, הדברה ורישוי עסקים, תפקידו לבצע פעילות יוזמת ומונעת במטרה לשמור על בריאות ובטיחות הציבור. פעילות האגף מתבטאת במתן הנחיות מקצועיות, אכיפת חוקי מדינה וחוקי עזר של עיריית אילת. כל זאת מתוקף חובת העירייה בפקודת העיריות לדאוג לבריאות ובטחון הציבור, בתחום שיפוטה.

האגף עושה מאמצים לשפר את השירות לתושב ולייעול ופישוט תהליך קבלת רישיון עסק בהתאמה לרפורמה הארצית ברישוי עסקים. הווה ידוע כי מימוש האינטרס הציבורי המקדם את בריאות, בטיחות ושלום הציבור בבית העסק. תלוי ועומד בתהליך רישוי מורכב, הנשען על פיקוח ובקרה מצד נותני וגורמי אישור (הרשות המקומית ומשרדי הממשלה). עם זאת, לנוכח שינויים שנערכו בחוק רישוי עסקים, בחלק מהעסקים טעוני הרישוי המצוינים ברשימת מסלולי רישוי בצו רישוי עסקים (על יסוד תצהיר, היתר מזורז א, היתר מזורז ב, מסלול רגיל) ניתן כיום לקצר את תהליך הרישוי, באמצעות ביצוע דרישות נותני אישור על פי מפרט אחיד ארצי ומפרט אחיד רשותי , תוך הסתמכות על בעלי מקצוע ומתן תצהיר והצהרה מטעם בעל העסק על עמידה בתנאי הרישוי.

 

מנהל האגף: הלל גהניש
כתובת: גבעה 106, דרך יותם (מול הקונסרבטוריון)

בימי מגבלת מגפת הקורונה המעוגנת בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) תש"ף-2020 קבלת קהל תתקיים בהתאם להנחיות אלו.

קבלת קהל:

ימים א', ג', ה, בין השעות 08:30-12:30

מענה טלפוני (למידע בסיסי): ימים ב' ו-ד' בין השעות 14:00-15:00

בטל' 08-6367289,

פקס: -08-6367131

פניות טלפוניות בנושא קנסות ומשפטים בימים א' עד ה' בין השעות 13:00 – 08:30

שליחת מכתבים: אגף תברואה ורישוי עסקים עיריית אילת-  ת.ד. 14 מיקוד 88100 אילת.

פגישות עם מנהל האגף ותברואן יש לתאם מראש עם מזכירת האגף בטל' 08-6367021

דוא"ל לקבלת פניות בנושא האגף rishuy1@eilat.muni.il

שאלות בנושא

  • חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968
  • תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה) התשס"ד- 2004.
  • חוק העזר לאילת (תברואה וסילוק מפגעים), התשל"ז – 1976
  • נוהלי משרד הפנים באשר לרחצה בים, בכל הקשור באיכותם התברואית של מי הים ואיסור הרחצה.

   

 • פעילות האגף נסמכת ע"י בעלי מקצוע מוסמכים בתחומים תברואה, הדברה רישוי עסקים ומשפטים, אשר פועלים להשגת היעדים המפורטים להלן:

  • מתן מידע מקדמי על ייתכנות בית עסק.
  • בדיקת תוכניות רישוי עסק.
  • ביקורות תברואיות בעסקים טעוני רישוי.
  • ביקורות בטיחות בבריכות שחייה.
  • ביקורות רישוי לאיתור עסקים טעוני רישוי.
  • ביקורות תברואה לסילוק מפגעי תברואה.
  • בדיקות בקטריולוגיות בחופי הרחצה וביצוע הערכות מצב בזמן זיהום מי הים לאיסור רחצה.
  • ביצוע הליכי הוצאת רישיון/היתר לניהול עסק ובכלל זה קבלת אישורים וקיום תנאים נדרשים בעסקים טעוני רישוי, שבסיומם מונפקים רישיונות / היתרים.
  • טיפול בהשגות המוגשות בהקשר להחלטות רשות הרישוי.
  • ביצוע פעולות ניטור והדברה תברואית בתחום הרשות כנגד מזיקים, בשטחים ציבוריים כגון: יתושים, מכרסמים, זבובים, דבורים, צרעות וכיוצ"ב.
  • שיתוף פעולה אזורי עם המועצה האזורית חבל אילות וממלכת ירדן (עקבה) בנושא מיגור מפגעי יתושים.
  • אכיפה משפטית על פי חוק רישוי עסקים וחוקי עזר.
  • אנו מתחייבים במתן שרות מקצועי, אדיב וסבלני.
  • פניות לגבי חובת רישוי או פניות אחרות תעשינה בכתב.
  • אנו נעדכנך בכתב בדבר סירוב לבקשה או אשורה בתנאים,תנאים נדרשים בהליך הרישוי וזימון לצורך הנפקת רישיון עסק.
  • מידע חשוב במיוחד כאמור בתקנות הרישוי ישלח אליך בדוא"ל ובהודעת SMS
  • שרות פרונטלי יינתן רק בזמן קבלת קהל.
  • מענה טלפוני יינתן בשעות מוגדרות לצורך מידע בסיסי ולא מורכב בלבד.
  • המסמכים נאספים על ידנו אחת ליום, שירות זה הינו לצורך העברת אישורים סטנדרטים שנדרשו על ידנו בלבד
  • מתן מידע יינתן על בסיס חוק חופש המידע
  • בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות ויפויי כוח,חותמת חברה של תאגיד, נתונים על כתובת בית העסק ומספר הנכס בארנונה.
  • הנך רשאי לבקש מגורמי ונותני האישור מתן ארכות זמן לבצוע התנאים.
  • יש לתאם מראש פניות למנהל האגף והתברואנים.
  • פניות למשרדנו שלא בזמן קבלת קהל יש לתאם מראש.
  • מידע או זכות עיון בתיק רישוי יינתן רק לאחר קבלת אישור הממונה על חופש המידע
  • תכתובת פנימית בתיק הרישוי לא תועמד לעיון.
 • חלוקת הטיפול על ידי בעלי התפקיד באגף בתחום רישוי עסקים נעשית על פי קבוצות העסקים המפורטות בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג-2013.

   

  קבוצות עסקים טעוני רישוי בצו רישוי עסקים:

   

  מספר קבוצה שם הקבוצה תיאור תמציתי
  1 בריאות, רוקחות, קוסמטיקה. בית מרקחת, טיפולים לא רפואיים בגוף האם: יופי, פדיקור מניקור, מספרה, כתובת קעקע וניקוב חורים
  2 דלק ואנרגיה. גז, דלק, תחנת דלק
  3 חקלאות, בעלי חיים. עסוק בבעלי חיים לרבות ימיים, מזון לבעלי חיים
  4 מזון. כל עסוק באחסון, ייצור והגשה של מזון ומשקאות. מפעל מזון, בית אוכל, בר- פאב, בית קירור, מרכל, אטליז, סיטונאות מזון
  5 מים ופסולת. אשפה, מי שתייה, שפכים וקולחין
  6 מסחר ושונות. אחסנה, חנות שטח מכירה 800 ממטר רבוע לפחות, מכבסה, משתלה בשטח מכירה מעל 300 מטר רבוע, קניון, רוכלות
  7 עינוג ציבורי, נופש וספורט. אירוח ולינה, בריכת שחייה, פארק מים מכון כושר, מופעים ואירועים, דסקוטק, יריד, כלי שיט לעינוג ציבורי,קייטנות, שעשועים
  8 רכב ותעבורה. גרירה, הובלה, הסעת נוסעים, רכב- השכרה, תיווך, מכירה, חניון, רחיצה, תיקון, חלפים משומשים. כלי שייט- השכרה, תיקון/שיפוץ
  9 שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת. כלי נשק ותחמושת – אחסון, מכירה, מטווח ירי, מוקד בקרה אלקטרוני
  10 חומרים מסוכנים. אחסנת חומרים מסוכנים, חומרי גלם לבנייה, תעשייה ומלאכה.
 • צוות האגף תפקיד קבוצה בצו רישוי עסקים טלפון מייל תחום התמחות
  הלל

  גניש

  מנהל אגף כללי 08-6367020 hillel@eilat.muni.il תברואה, הדברה ורישוי עסקים.
  שני זרקה מקדמת רישוי 4 086367021 shaniz@eilat.muni.il
  רותי סולומוביץ מקדמת רישוי 1,2,3,5,6,8,9,10

   

  08-6367285 ruthis@eilat.muni.il רישוי עסקים
  אלונה פרץ מקדמת רישוי 7,4 08-6367324 alona@eilat.muni.il רישוי עסקים
  מעיין

  חדד

  מקדמת רישוי 4 08-6367016 maayanh@eilat.muni.il רישוי עסקים
  טובלי אלעל מקדמת רישוי 7,4 08-6367022 Tov-li@eilat.muni.il רישוי עסקים
  אהובה פארקר אחראית תחום משפטים רישוי עסקים, קנסות, חניה 08-6367079 ahuva@eilat.muni.il עוזרת תובע
  דורון אלמליח תברואן 08-6367231 doron@eilat.muni.il תברואה, בטיחות, הדברה ואירועים

   

שאלות בנושא

  • אנו מתחייבים במתן שרות מקצועי, אדיב וסבלני.
  • פניות לגבי חובת רישוי או פניות אחרות תעשינה בכתב.
  • אנו נעדכנך בכתב בדבר סירוב לבקשה או אשורה בתנאים,תנאים נדרשים בהליך הרישוי וזימון לצורך הנפקת רישיון עסק.
  • מידע חשוב במיוחד כאמור בתקנות הרישוי ישלח אליך בדואר רשום.
  • שרות פרונטלי יינתן רק בזמן קבלת קהל.
  • מענה טלפוני יינתן בשעות מוגדרות לצורך מידע בסיסי ולא מורכב בלבד.
  • מסמכי הפקס נאספים על ידנו אחת ליום, שירות זה הינו לצורך העברת אישורים סטנדרטים
  • שנדרשו על ידנו בלבד, הננו מחויבים בסודיות על כן מענה מצידנו לא יינתן בפקס.
  • בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות ויפויי כוח,חותמת חברה של תאגיד.
  • הנך רשאי לבקש מגורמי ונותני האישור מתן ארכות זמן לבצוע התנאים.
  • יש לתאם מראש פניות למנהל המחלקה והתברואנים.
  • פניות למשרדנו שלא בזמן קבלת קהל יש לתאם מראש.
  • מידע או זכות עיון בתיק רישוי יינתן רק לאחר קבלת אישור הממונה על חופש המידע
  • תכתובת פנימית בתיק הרישוי לא תועמד לעיון.
 • פעילות האגף נסמכת ע"י בעלי מקצוע מוסמכים בתחום התברואה, ההדברה ורישוי עסקים, אשר פועלים להשגת היעדים המפורטים להלן:

  • ביקורות תברואיות בעסקים טעוני רישוי
  • ביקורות בטיחות בבריכות שחייה
  • בקורות רישוי לשם איתור עסקים טעוני רישוי
  • ביקורות לקביעת מפגעי תברואה והדרך להסרתם
  • בדיקות בקטריולוגיות בחופי הרחצה וביצוע הערכות מצב בזמן זיהום מי הים לאיסור רחצה
  • ביצוע הליכי רישוי תוך דרישה לקיום תנאים נדרשים בעסקים טעוני רישוי, שבסיומם מונפקים רישיונות / היתרים
  • ביצוע הדברה בתחום הרשות כנגד מזיקים, בשטחים ציבוריים כגון: יתושים, מכרסמים, זבובים, דבורים, צרעות וכיו"ב
  • ביצוע פעולות ניטור לגילוי מוקדי התפתחות זחלי יתושים
  • שיתוף פעולה אזורי עם המועצה האזורית חבל אילות וממלכת ירדן (עקבה) בנושא מיגור מפגעי יתושים.
  • בדיקת התאמת נגישות ושירות לציבור בעסקים טעוני רישוי
  • חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968
  • חוק העזר לאילת (תברואה וסילוק מפגעים), התשל"ז - 1976
  • נוהלי משרד הפנים באשר לרחצה בים, בכל הקשור באיכותם התברואית של מי הים ואיסור הרחצה.
  • מלונות ובתי אירוח כולל בריכות שחיה, חדרי אוכל ובתי תפילה במתקני האירוח.
  • אטרקציות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים במגבלה של אדם אחד לכל 7 מ"ר, לדוגמה חוות הגמלים, פארק הצפרות, דולפין ריף, ספורט ימי וכל אטרקציה בשטח הפתוח.
  • מסעדות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים של המסעדה (לא בתוכה), במגבלה של עד 50 איש.
  • מסחר בשלב זה נפתחות חנויות הרחוב בטיילת ובעיר כולל מרכז ה"ביג", במגבלה של עד 20 איש בתוך החנות או אדם אחד לכל 7 מ"ר הנמוך ביניהם.
  פרטים על אטרקציות ומסעדות פתוחות, נותני שירות תיירותיים ובהמשך אירועים שיוצעו במרחבים הפתוחים ללא תשלום, ניתן לקבל באתר התיירות www.reddseaeilat.co.il, באפליקציה החינמית התיירותית Eilat escape to the sun, בפייסבוק ובאתר עיריית אילת.