מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי הרחצה המוכרזים פתוחים במתכונת קיץ: בכל ימות השבוע כולל שבתות וערבי חג: 9:00-17:00

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

אודות האגף

אגף תברואה, הדברה ורישוי עסקים, תפקידו לבצע פעילות יוזמת ומונעת במטרה לשמור על בריאות ובטיחות הציבור. פעילות האגף מתבטאת במתן הנחיות מקצועיות, אכיפת חוקי מדינה וחוקי עזר של עיריית אילת. כל זאת מתוקף חובת העירייה בפקודת העיריות לדאוג לבריאות ובטחון הציבור, בתחום שיפוטה.

האגף עושה מאמצים לשפר את השירות לתושב ולייעול ופישוט תהליך קבלת רישיון עסק בהתאמה לרפורמה הארצית ברישוי עסקים. הווה ידוע כי מימוש האינטרס הציבורי המקדם את בריאות, בטיחות ושלום הציבור בבית העסק. תלוי ועומד בתהליך רישוי מורכב, הנשען על פיקוח ובקרה מצד נותני וגורמי אישור (הרשות המקומית ומשרדי הממשלה). עם זאת, לנוכח שינויים שנערכו בחוק רישוי עסקים, בחלק מהעסקים טעוני הרישוי המצוינים ברשימת מסלולי רישוי בצו רישוי עסקים (על יסוד תצהיר, היתר מזורז א, היתר מזורז ב,) ניתן כיום לקצר את תהליך הרישוי, באמצעות ביצוע דרישות נותני אישור על פי מפרט אחיד ארצי ומפרט אחיד רשותי , תוך הסתמכות על בעלי מקצוע ומתן תצהיר והצהרה מטעם בעל העסק על עמידה בתנאי הרישוי.

 

מנהל האגף: הלל גהניש
כתובת: בית הארז סמטת פתן (קומה 2 מעל בנק יהב בסמוך לדואר המרכזי)

קבלת קהל:

ימים א', ג', ה, בין השעות 08:30-12:30

מענה טלפוני (למידע בסיסי): ימים ב' ו-ד' בין השעות 14:00-15:00

בטל' 08-6367289,

פקס: -08-6367131

פניות טלפוניות בנושא קנסות ומשפטים בימים א' עד ה' בין השעות 13:00 – 08:30

שליחת מכתבים: אגף תברואה ורישוי עסקים עיריית אילת-  ת.ד. 14 מיקוד 88100 אילת.

פגישות עם מנהל האגף ותברואן יש לתאם מראש עם מזכירת האגף בטל' 08-6367301

דוא"ל לקבלת פניות בנושא האגף rishuy1@eilat.muni.il

צוות האגף לשירותך

  • חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968
  • תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה) התשס"ד- 2004.
  • חוק העזר לאילת (תברואה וסילוק מפגעים), התשל"ז – 1976
  • נוהלי משרד הפנים באשר לרחצה בים, בכל הקשור באיכותם התברואית של מי הים ואיסור הרחצה.

   

 • פעילות האגף נסמכת ע"י בעלי מקצוע מוסמכים בתחומים תברואה, הדברה רישוי עסקים ומשפטים, אשר פועלים להשגת היעדים המפורטים להלן:

  • מתן מידע מקדמי על ייתכנות בית עסק.
  • בדיקת תכניות רישוי עסק.
  • ביקורות תברואיות בעסקים טעוני רישוי.
  • ביקורות בטיחות בבריכות שחייה.
  • ביקורות רישוי לאיתור עסקים טעוני רישוי.
  • ביקורות תברואה לסילוק מפגעי תברואה.
  • בדיקות בקטריולוגיות בחופי הרחצה וביצוע הערכות מצב בזמן זיהום מי הים לאיסור רחצה.
  • ביצוע הליכי הוצאת רישיון/היתר לניהול עסק ובכלל זה קבלת אישורים וקיום תנאים נדרשים בעסקים טעוני רישוי, שבסיומם מונפקים רישיונות / היתרים.
  • טיפול בהשגות המוגשות בהקשר להחלטות רשות הרישוי.
  • ביצוע פעולות ניטור והדברה תברואית בתחום הרשות כנגד מזיקים, בשטחים ציבוריים כגון: יתושים, מכרסמים, זבובים, דבורים, צרעות וכיוצ"ב.
  • שיתוף פעולה אזורי עם המועצה האזורית חבל אילות וממלכת ירדן (עקבה) בנושא מיגור מפגעי יתושים.
  • אכיפה משפטית על פי חוק רישוי עסקים וחוקי עזר.
  • אנו מתחייבים במתן שרות מקצועי, אדיב וסבלני.
  • פניות לגבי חובת רישוי או פניות אחרות תעשינה בכתב.
  • אנו נעדכנכם בכתב בדבר סירוב לבקשה או אישורה בתנאים, תנאים נדרשים בהליך הרישוי וזימון לצורך הנפקת רישיון עסק.
  • מידע יישלח בדואר, בדואר אלקטרוני והודעות SMS בהתאמה.
  • שרות פרונטלי יינתן רק בזמן קבלת קהל.
  • מענה טלפוני יינתן בשעות מוגדרות לצורך מידע בסיסי ולא מורכב בלבד.
  • הודעות מייל מטופלים על ידנו אחת ליום.
  • בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות, ייפוי כח, חותמת חברה של תאגיד.
  • הנכם רשאים לבקש מגורמי ונותני האישור מתן אורכות זמן לבצוע התנאים.
  • השגה – הנכם רשאים להשיג בפנינו ובפני נותני אישור בדבר הודעות סירוב ועמידה בתנאי רישוי.

  השגה בפנינו נעשית בטופס מובנה ותשלום אגרה, השגה בפני נותן אישור נעשית באתר משרד הפנים בטופס דיגיטלי ותשלום אגרה

  בקשה להשגה לנותן אישור.docx

  • יש לתאם מראש פניות למנהל אגף ותברואן.
  • פניות למשרדנו שלא בזמן קבלת קהל יש לתאם מראש.
  • מידע או זכות עיון בתיק רישוי יינתן רק לאחר הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע.
  • תכתובת פנימית בתיק הרישוי לא תועמד לעיון.
 • חלוקת הטיפול על ידי בעלי התפקיד באגף בתחום רישוי עסקים נעשית על פי קבוצות העסקים המפורטות בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג-2013.

   

  קבוצות עסקים טעוני רישוי בצו רישוי עסקים:

  מספר קבוצה שם הקבוצה תיאור תמציתי
  1 בריאות, רוקחות, קוסמטיקה. בית מרקחת, טיפולים לא רפואיים בגוף האם: יופי, פדיקור מניקור, מספרה, כתובת קעקע וניקוב חורים
  2 דלק ואנרגיה. גז, דלק, תחנת דלק
  3 חקלאות, בעלי חיים. עסוק בבעלי חיים לרבות ימיים, מזון לבעלי חיים
  4 מזון. עסוק באחסון, ייצור ומכירת מזון ומשקאות. בית אוכל, בר- פאב, בית קירור, מרכל, אטליז, סיטונאות מזון,מרכל
  5 מים ופסולת. אשפה, מי שתייה, שפכים וקולחין
  6 מסחר ושונות. אחסנה מקורה/לא מקורה 50 מטר רבוע ומעלה, חנות ששטח המכירה בה 800 ממטר רבוע לפחות, מכבסה, משתלה בשטח מכירה מעל 300 מטר רבוע, קניון, רוכלות
  7 עינוג ציבורי, נופש וספורט למעט אירועים ארעיים. אירוח ולינה, בריכת שחייה, פארק מים מכון כושר, ,  דיסקוטק, כלי שיט לעינוג ציבורי, קייטנות, שעשועים
  8 רכב ותעבורה. גרירה, הובלה, הסעת נוסעים, רכב- השכרה, תיווך, מכירה, חניון, תיקון (למעט תקרים), חלפים משומשים. כלי שייט- השכרה, תיקון/שיפוץ
  9 שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת. כלי נשק ותחמושת – אחסון, מכירה, מטווח ירי, מוקד בקרה אלקטרוני
  10 חומרים מסוכנים. אחסנת חומרים מסוכנים, חומרי גלם לבנייה, תעשייה ומלאכה.
 • מס"ד צוות האגף תפקיד קבוצה בצו רישוי עסקים טלפון מייל תחום התמחות
  1 הלל

  גהניש

  מנהל אגף כללי 08-6367020 hillel@eilat.muni.il תברואה, הדברה ורישוי עסקים.
  2 שני זרקה כהן מזכירת האגף רישוי עסקים 08-6367301 shaniz@eilat.muni.il רישוי עסקים
  3 רותי סולומוביץ מקדמת רישוי 1,2,3,5,6,8,9,10

   

  08-6367285 ruthis@eilat.muni.il רישוי עסקים
  4 מעיין

  חדד

  מקדמת רישוי 7 בתי מלון, אכסניות 08-6367016 maayanh@eilat.muni.il רישוי עסקים
  5 ליאתי כהן מקדמת רישו 4,7 08-6367022 liati@eilat.muni.il רישוי עסקים
  6 טליה אהרוני מקדמת רישוי 4,7 08-6367021 talya@eilat.muni.il רישוי עסקים
  7 אהובה פארקר אחראית תחום משפטים רישוי עסקים, קנסות, חניה 08-6367079 ahuva@eilat.muni.il משפטים
  8 רואי זינו תברואן כללי 08-6367019 rohi@eilat.muni.il תברואה