מעבר לתפריט עליון מעבר לאזור תוכן מעבר לתוכן חלק תחתון
חדשות ועדכונים:

שעות רחצה בחופים המוכרזים בשעון קיץ – בימים א-שבת  0900-1700  ערבי חג , שבתות וחגים – 0900 -1700

המזרקה המוסיקלית תפעל במתכונת שעון קיץ בימים ג' ה' שישי ושבת שני מופעים : 20:30 , 21:30.

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

אודות האגף

אגף תברואה ורישוי עסקים, תפקידו לבצע פעילות נדרשת ופעילות מונעת לשם השגת יעדים, שיובילו לשמירה על שלום, בריאות ובטיחות הציבור. פעילות האגף מתבטאת באכיפת חוקי מדינה וחוקי עזר של עיריית אילת וזאת מתוקף חובת העירייה לדאוג לבריאות ובטחון הציבור, בתחום שיפוטה, על פי פקודת העיריות. האגף עושה מאמצים לשפר את השירות לתושב ולייעול ופישוט תהליך קבלת רישיון עסק. תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר שנדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק. יחד עם זאת, ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי (מצ"ב הסבר מפורט בנושא הליך רישוי העסק בחוברת).

מנהל האגף: הלל גניש
כתובת: גבעה 106, דרך יותם (מול הקונסרבטוריון)

קבלת קהל: ימים א', ג', ה, בין השעות 08:30-12:30

אגף תברואה ורישוי עסקים, תפקידו לבצע פעילות נדרשת ופעילות מונעת לשם השגת יעדים, שיובילו לשמירה על שלום, בריאות ובטיחות הציבור. פעילות האגף מתבטאת באכיפת חוקי מדינה וחוקי עזר של עיריית אילת וזאת מתוקף חובת העירייה לדאוג לבריאות ובטחון הציבור, בתחום שיפוטה, על פי פקודת העיריות. האגף עושה מאמצים לשפר את השירות לתושב ולייעול ופישוט תהליך קבלת רישיון עסק. תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר שנדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק. יחד עם זאת, ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי (מצ"ב הסבר מפורט בנושא הליך רישוי העסק בחוברת).

מנהל האגף:הלל גניש
כתובת: גבעה 106, דרך יותם (מול הקונסרבטוריון)

קבלת קהל: ימים א', ג', ה, בין השעות 08:30-12:30

מענה טלפוני (למידע בסיסי): ימים ב' ו-ד' בין השעות 14:00-15:00 בטל' 08-6367289, פקס: -08-6367131

פניות טלפוניות בנושא קנסות ומשפטים בימים א' עד ה' בין השעות 13:00 – 08:30

שליחת מכתבים: אגף תברואה ורישוי עסקים עיריית אילת-  ת.ד. 14 מיקוד 88100 אילת.

פגישות עם מנהל האגף ותברואנים יש לתאם מראש עם מזכירת האגף בטל' 08-6367289

דוא"ל לקבלת פניות בנושא האגף rishuy1@eilat.muni.il

ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי (מצ"ב הסבר מפורט בנושא הליך רישוי העסק בחוברת).

ימים ב' ו-ד' בין השעות 14:00-15:00 בטל' 08-6367289, פקס: -08-6367131

פניות טלפוניות בנושא קנסות ומשפטים בימים א' עד ה' בין השעות 13:00 – 08:30

שליחת מכתבים: אגף תברואה ורישוי עסקים עיריית אילת-  ת.ד. 14 מיקוד 88100 אילת.

פגישות עם מנהל האגף ותברואנים יש לתאם מראש עם מזכירת האגף בטל' 08-6367289

דוא"ל לקבלת פניות בנושא האגף rishuy1@eilat.muni.il

ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי (מצ"ב הסבר מפורט בנושא הליך רישוי העסק בחוברת).

שאלות בנושא
  • חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968
  • חוק העזר לאילת (תברואה וסילוק מפגעים), התשל"ז – 1976
  • נוהלי משרד הפנים באשר לרחצה בים, בכל הקשור באיכותם התברואית של מי הים ואיסור הרחצה.
 • פעילות האגף נסמכת ע"י בעלי מקצוע מוסמכים בתחום התברואה, ההדברה ורישוי עסקים, אשר פועלים להשגת היעדים המפורטים להלן:

  • ביקורות תברואיות בעסקים טעוני רישוי
  • ביקורות בטיחות בבריכות שחייה
  • בקורות רישוי לשם איתור עסקים טעוני רישוי
  • ביקורות לקביעת מפגעי תברואה והדרך להסרתם
  • בדיקות בקטריולוגיות בחופי הרחצה וביצוע הערכות מצב בזמן זיהום מי הים לאיסור רחצה
  • ביצוע הליכי רישוי תוך דרישה לקיום תנאים נדרשים בעסקים טעוני רישוי, שבסיומם מונפקים רישיונות / היתרים
  • ביצוע הדברה בתחום הרשות כנגד מזיקים, בשטחים ציבוריים כגון: יתושים, מכרסמים, זבובים, דבורים, צרעות וכיו"ב
  • ביצוע פעולות ניטור לגילוי מוקדי התפתחות זחלי יתושים
  • שיתוף פעולה אזורי עם המועצה האזורית חבל אילות וממלכת ירדן (עקבה) בנושא מיגור מפגעי יתושים.
  • בדיקת התאמת נגישות ושירות לציבור בעסקים טעוני רישוי
  • אנו מתחייבים במתן שרות מקצועי, אדיב וסבלני.
  • פניות לגבי חובת רישוי או פניות אחרות תעשינה בכתב.
  • אנו נעדכנך בכתב בדבר סירוב לבקשה או אשורה בתנאים,תנאים נדרשים בהליך הרישוי וזימון לצורך הנפקת רישיון עסק.
  • מידע חשוב במיוחד כאמור בתקנות הרישוי ישלח אליך בדואר רשום.
  • שרות פרונטלי יינתן רק בזמן קבלת קהל.
  • מענה טלפוני יינתן בשעות מוגדרות לצורך מידע בסיסי ולא מורכב בלבד.
  • מסמכי הפקס נאספים על ידנו אחת ליום, שירות זה הינו לצורך העברת אישורים סטנדרטים
  • שנדרשו על ידנו בלבד, הננו מחויבים בסודיות על כן מענה מצידנו לא יינתן בפקס.
  • בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות ויפויי כוח,חותמת חברה של תאגיד.
  • הנך רשאי לבקש מגורמי ונותני האישור מתן ארכות זמן לבצוע התנאים.
  • יש לתאם מראש פניות למנהל המחלקה והתברואנים.
  • פניות למשרדנו שלא בזמן קבלת קהל יש לתאם מראש.
  • מידע או זכות עיון בתיק רישוי יינתן רק לאחר קבלת אישור הממונה על חופש המידע
  • תכתובת פנימית בתיק הרישוי לא תועמד לעיון.
שאלות בנושא
  • אנו מתחייבים במתן שרות מקצועי, אדיב וסבלני.
  • פניות לגבי חובת רישוי או פניות אחרות תעשינה בכתב.
  • אנו נעדכנך בכתב בדבר סירוב לבקשה או אשורה בתנאים,תנאים נדרשים בהליך הרישוי וזימון לצורך הנפקת רישיון עסק.
  • מידע חשוב במיוחד כאמור בתקנות הרישוי ישלח אליך בדואר רשום.
  • שרות פרונטלי יינתן רק בזמן קבלת קהל.
  • מענה טלפוני יינתן בשעות מוגדרות לצורך מידע בסיסי ולא מורכב בלבד.
  • מסמכי הפקס נאספים על ידנו אחת ליום, שירות זה הינו לצורך העברת אישורים סטנדרטים
  • שנדרשו על ידנו בלבד, הננו מחויבים בסודיות על כן מענה מצידנו לא יינתן בפקס.
  • בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות ויפויי כוח,חותמת חברה של תאגיד.
  • הנך רשאי לבקש מגורמי ונותני האישור מתן ארכות זמן לבצוע התנאים.
  • יש לתאם מראש פניות למנהל המחלקה והתברואנים.
  • פניות למשרדנו שלא בזמן קבלת קהל יש לתאם מראש.
  • מידע או זכות עיון בתיק רישוי יינתן רק לאחר קבלת אישור הממונה על חופש המידע
  • תכתובת פנימית בתיק הרישוי לא תועמד לעיון.
 • פעילות האגף נסמכת ע"י בעלי מקצוע מוסמכים בתחום התברואה, ההדברה ורישוי עסקים, אשר פועלים להשגת היעדים המפורטים להלן:

  • ביקורות תברואיות בעסקים טעוני רישוי
  • ביקורות בטיחות בבריכות שחייה
  • בקורות רישוי לשם איתור עסקים טעוני רישוי
  • ביקורות לקביעת מפגעי תברואה והדרך להסרתם
  • בדיקות בקטריולוגיות בחופי הרחצה וביצוע הערכות מצב בזמן זיהום מי הים לאיסור רחצה
  • ביצוע הליכי רישוי תוך דרישה לקיום תנאים נדרשים בעסקים טעוני רישוי, שבסיומם מונפקים רישיונות / היתרים
  • ביצוע הדברה בתחום הרשות כנגד מזיקים, בשטחים ציבוריים כגון: יתושים, מכרסמים, זבובים, דבורים, צרעות וכיו"ב
  • ביצוע פעולות ניטור לגילוי מוקדי התפתחות זחלי יתושים
  • שיתוף פעולה אזורי עם המועצה האזורית חבל אילות וממלכת ירדן (עקבה) בנושא מיגור מפגעי יתושים.
  • בדיקת התאמת נגישות ושירות לציבור בעסקים טעוני רישוי
  • חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968
  • חוק העזר לאילת (תברואה וסילוק מפגעים), התשל"ז - 1976
  • נוהלי משרד הפנים באשר לרחצה בים, בכל הקשור באיכותם התברואית של מי הים ואיסור הרחצה.
  • מלונות ובתי אירוח כולל בריכות שחיה, חדרי אוכל ובתי תפילה במתקני האירוח.
  • אטרקציות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים במגבלה של אדם אחד לכל 7 מ"ר, לדוגמה חוות הגמלים, פארק הצפרות, דולפין ריף, ספורט ימי וכל אטרקציה בשטח הפתוח.
  • מסעדות שיוכלו לארח בשלב זה רק בשטחים הפתוחים של המסעדה (לא בתוכה), במגבלה של עד 50 איש.
  • מסחר בשלב זה נפתחות חנויות הרחוב בטיילת ובעיר כולל מרכז ה"ביג", במגבלה של עד 20 איש בתוך החנות או אדם אחד לכל 7 מ"ר הנמוך ביניהם.
  פרטים על אטרקציות ומסעדות פתוחות, נותני שירות תיירותיים ובהמשך אירועים שיוצעו במרחבים הפתוחים ללא תשלום, ניתן לקבל באתר התיירות www.reddseaeilat.co.il, באפליקציה החינמית התיירותית Eilat escape to the sun, בפייסבוק ובאתר עיריית אילת.