בר עליון
דלג על בר עליון

החלטות ועדת התקשרויות בנושאים משפטיים

  פרוטוקול ועדת התקשרויות בנשאים משפטיים מיום 23.4.18
  פרוטוקול ועדת התקשרויות בנשאים משפטיים מיום 15.1.19
  פרוטוקול ועדת התקשרויות עם יועצים מיום 23/04/18 ערר אי 0318/1034 שטרית דוד נגד הועדה המקומית לתו"ב
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים מיום 09/05/18
  פרוטוקול ועדת התקשרויות עם יועצים מיום 10/05/18
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים מיום 22/05/18
  פרוטוקול ועדת התקשרויות עם יועצים מיום 28/06/18
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים מיום 31/07/18
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים מיום 18/10/18
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים מיום 21/10/18
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים מיום 21/10/18
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים מיום 11/02/19
  פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 18/7/19
  פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 18/7/19 בנושא הנגשת מקומות ציבוריים
  פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 02/01/2020
  פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 27/02/2020
  פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 14/6/2020
  פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 9.7.20
  פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 30.7.20
  פרוטוקול ועדת התקשרויות בנשאים משפטיים מיום 21.7.20
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 18.8.20
  פרוטוקול ועדת התקשוריות מיום 9.12.2020
  פרוטוקול ועדת התקשרויות בנשאים משפטיים מיום 21.7.20
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אטשר התקיימה ביום א' 8.11.20
  פרוטוקול וועדת התקשרויות עם יועצים אשר התקיימה ביום ג' 1.12.20
עבור לתוכן העמוד