בר עליון
דלג על בר עליון

מכרזי דרושים 2016

  מכרזים 3/4.2016 בדבר מידען תכננוי ובודק התרי בנייה - מועד אחרון להגשה 6.4.16
  מכרז פנימי/חיצוני 6.2016 עובד/ת סוציאלי - מועד אחרון להגשה 1.8.16
  מכרז פינימי/חיצוני 7.2016 מנהל/ת אגף בינוי ותשתיות במינהל הנדסה - מועד אחרון להגשה 11.9.16
  מכרז פנימי/חיצוני 8.2016 מנהל/תמחלקת פיקוח בניה - מועד אחרון להגשה 14.8.16
  מכרז פנימי חיצוני 9.16 מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון - מועד אחרון להגשה 1.8.16
  מכרזים פנימי- חיצוני 10-16 עד 22-16 - מועד אחרון להגשה 1.8.16
  מכרזים פנימי- חיצוני 23-16 עד 32-16 - מועד אחרון להגשה 23.8.16
  מכרז פנימי- חיצוני מס' 33/2016 - סגן מנהל אגף תכנון - מועד אחרון להגשה 11.9.16
  מכרז חיצוני 34/2016– תובע/ת בלשכה המשפטית - מועד אחרון להגשה 6.10.16
  מכרז חיצוני 35/2016 – פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשרות הפסיכולוגי חינוכי* - מועד אחרון להגשה 6.10.16
  מכרז חיצוני 36/2016 בדבר סייעות תגבור מוסדי בחינוך המיוחד - מועד אחרון להגשה 4.12.16
עבור לתוכן העמוד