בר עליון
דלג על בר עליון

מכרזי דרושים 2018

  26-2018 מכרז חיצוני - סגן יועצת משפטית בתחום הפלילי
  25-2018 מכרז חיצוני - עובד תחזוקה כללי
  24-2018 מכרז חיצוני - בודק-ת בקשות להיתר בנייה
  23-2018 מכרז חיצוני - מציל ים
  22/2018 מכרז פנימי-חיצוני - סייעים/סייעות לגני ילדים*
  21/2018 מכרז פנימי-חיצוני - קב"ס/ית (קצין/ת ביקור סדיר)
  20/2018 מכרז חיצוני - עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת - מועד אחרון להגשה 19.8.18
  2018/19 מכרז חיצוני - פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי חינוכי* - מועד אחרון להגשה 9.8.18
  2018/18 מכרז פנימי-חיצוני - סגן מנהל אגף תכנון – מועדן אחרון להגשה 15.5.18
  2018/17 מכרז פנימי-חיצוני- מנהל מחלקת פיקוח על הבנייה - מועד אחרון להגשה 15.5.18
  16-2018 מכרז פנימי חיצוני- פקח איכות סביבה - מועד אחרון להגשה 26.4.18
  15-2018 מכרז פנימי חיצוני- סייר סיירת תיירות - מועד אחרון להגשה
  14.2018 מכרז חיצוני - רכז/ת ביטוחים במינהל כספים - מועד אחרון להגשה 15.5.18
  13.18 מכרז חיצוני - מנהל-ת אגף בינוי ותשתיות במינהל הנדסה - מועד אחרון להגשה 21.4.18
  12-18 מכרז פנימי- חיצוני - רכזת לתכנית מרחב - מועד אחרון להגשה 10.4.18
  11-18 מכרז פנימי- חיצוני - עוס ביחידה לטיפול בנפגעי תקיפה מינית -מועד אחרון להגשה
  8-10.18 מכרזים פנימי-חיצוניים -מזכירת מערכת-מזכירת מח' תוכניות חינוכיות-מזכירת פרויקטים - מועד אחרון להגשה 27.3.18
  7-18 מכרז פנימי-חיצוני - מנהל אולם ספורט- מועד אחרון להגשה 27.3.18
  6-2018 מכרז חיצוני - רכז-ת משלט וקהילה - מועד אחרון להגשה 11.3.18
  5-2018 מכרז פנימי- חיצוני - מנהל/ת מחלקת בינוי מוסדות ציבור - מועד אחרון להגשה 11.3.18
  4-2018 מכרז פנימי-חיצוני - סגן מנהל אגף תכנון - מועד אחרון להגשה 28.2.18
  3-2018 מכרז פנימי-חיצוני - מנהל-ת מחלקת פיקוח בנייה - מועד אחרון להגשה 28.2.18
  2-2018 מכרז חיצוני- עובד ניקיון - מועד אחרון להגשה 31.1.18
  1.2018 מכרז חיצוני - סייעות לחינוך מיוחד - מועד אחרון להגשה 22.1.18
עבור לתוכן העמוד