הסדרת מספרי בתים בשכונת "בנה ביתך" ישן בשכונת צופית

                 הודעה בדבר הסדרת מספרי בתים בשכונת הידועה בשם "בנה ביתך הישן" באילת       

                

 

בהתאם לסמכותה הקבועה של העירייה בתקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים) תשל"א -1971 נמסרת בזה הודעה כי בכוונת העירייה להסדיר את מספור הבתים בגוש 40005 חלקות 31-143 ברחובות הבאים:

 

שם רחוב

מספר בית נוכחי

מספר בית חדש

הנץ

94-112

1-27

הנשר

10--67

3-29

שדמית

120א,ב,ג

2-8

הדרור

1-34

1-12

עפרוני

9-68

7-23

השחף

הנשר 20,22

השחף 4, 4א בהתאמה

 

 

 

 

 

ניתן לעיין בטבלה המפורטת כולל תשריט באתר האינטרנט של העירייה או במשרדי מינהל הנדסה בשעות קבלת קהל.

כל הרואה את עצמו נפגע ע"י הסדרה זו, רשאי להגיש עמדתו תוך 30 ימים ממועד פרסומה של מודעה זו במשרדי הועדה המקומית אילת אצל הגב' סמדר ישורון מנהלת מחלקת מידע ושרות מינהל הנדסה (טלפון:  08-6367100, 08-6367046). ניתן אף לשלוח בדואר לכתובת- רח' חטיבת הנגב , ת.ד.14 אילת.

  רשימת כתובות
  מפת הכתובות
עבור לתוכן העמוד