בר עליון
דלג על בר עליון

קוד אתי וערכי ליבה – עיריית אילת

ערכי הליבה מהווים את רוח הארגון, את המצפן הערכי שאמור להוביל את העשייה. זהו קוד עקרוני שעתיד לעמוד בבסיס ההתנהלות של כלל העובדים בעירייה .

להלן ערכי הליבה של עיריית אילת:

א. מקצועיות בכל דרג, למידה מתמדת והתעדכנות בחזית הידע בכל תחום רלוונטי, יעילות ואפקטיביות.

ב. יושרה ואמינות.

ג. יוזמה כדרך חיים - חדשנות, גמישות מחשבתית.

ד. שירותיות - העמדת צרכי תושבי אילת ואורחיה במרכז העשייה ובמקביל העמקת התפיסה השירותית בין גופי העירייה השונים פנימה.

ה. אחריות - כל בעל תפקיד אחראי לכלל העשייה בתחומו, מקצה לקצה.

להלן מטרות העל של עיריית אילת במסגרת הגדרת ערכי הליבה וגיבוש הקוד האתי:

 

1. שיפור השירות לתושב

             פיתוח תרבות ארגונית שירותית

             הרחבת אמנת השירות החיצונית והטמעת אמנת שירות פנימית

             בקרה ומדידה

             הנגשת המידע לתושב

             שת"פ בין אגפים

2. חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר

             עידוד הגעת מפעלים המעסיקים עובדים בשכר גבוה

             גיוון מקורות תעסוקה

             פעילות יזומה להרחבת בסיס מקורות ההכנסה של העיר (מיצוי הכנסות)

             יצירת מקורות הכנסה חדשים (השבחה)

             צמצום בהוצאות בדרך של התייעלות

3. עיר אקדמית

הרחבת תחומי הלימוד והמחקר בעיר (ים, מדבר, אנרגיה סולרית, תיירות ומלונאות)

קידום רמת ההשכלה של תושבי העיר.

4. הרחבת התפישה של חינוך "לכל אורך היום" מטף ועד זקן

             מערכת החינוך הפורמאלית

             מערכת החינוך הבלתי פורמאלית

             חינוך משלים לכל הגילאים כולל צעירים עד גיל 35

             חינוך למבוגרים"

5. עיר חכמה"

             בשירות העיריה לתושב

             בתחבורה

             בתקשורת

             בתיירות

6. עיר מקיימת

             שימור ערכי טבע מוגנים

             מיפוי משאבים

             חינוך "ירוק"

             שימוש מושכל במשאבי העיר והסביבה

             תיירות אקולוגית

7. עיר תיירות וספורט בינלאומית אטרקטיבית

             מיצוי תשתיות התיירות באילת ובסביבתה

             ייזום אירועי ספורט גדולים

             תיירות מדברית

             הרחבת אטרקציות

8. עיר "רב-דורית"

             עידוד הישארות של בני הגיל השלישי בעיר

             קידום ופיתוח תוכנית לצעירים

             העשרת חלופות הפנאי

9. התחדשות עירונית

             כתיבת תכנית אסטרטגית בתחום

             שיקום השכונות הוותיקות

             יצירת שכונות הטרוגניות (פינוי בינוי)

             פתרונות דיור לצעירים

10. חוסן קהילתי

             רציפות תפקודית בשעת חירום

             הגברת תחושת הביטחון של התושבים

             מתן דגש לטיפוח אוכלוסיות מוחלשות

             טיפול במניעת פשיעה

             העצמה קהילתית

11. טיפוח ההון האנושי בעירייה

             שיפור מקצועיות בעלי התפקידים ומיסוד תהליכי הדרכה לעובדי העירייה

             שיפור סביבת העבודה

             מיסוד מבנה ארגוני יציב ומתוקנן

             אמצעים טכנולוגיים

             טיפוח מנהיגות ועתודה ניהולית

             הערכה ומשוב עובדים - בקרת ביצועים מתמשכת

             פיתוח שיטות גיוס עובדים המתאימות לעיר

 

 

עבור לתוכן העמוד