בר עליון
דלג על בר עליון

שכר בכירים ברשות

להלן עלות השכר השנתית של בעלי תפקידים ברשות

יודגש כי מדובר בשכר ברוטו הכולל עלות מעביד וכד'

 

מנהל הכספים - גזבר העירייה, שכר שנתי 713701.44 ₪

מבקר פנימי- מבר העירייה, שכר שנתי 590237.93 ₪

יועץ משפטי - היועץ המשפטי לרשות, שכר שנתי 579606.76 ₪

מנהל כללי - מנכ"ל הרשות,   שכר שנתי 573868.38 ₪

מהנדס העיר- מהנדס הרשות, שכר שנתי 560534.84 ₪

המשנה למנכ"ל - המשנה למנכ"ל וראש מינהל שחק, שכר שנתי 538787.54 ₪

 

עבור לתוכן העמוד