זכויות נוער ותלמידים

זכויות

 

אמנת זכויות הילד 

הינה אמנה בינלאומית אשר קובעת את זכויותיהם של הילדים בכל תחומי החיים.

באמנה נכנסה לתוקף בשנת 1991 בישראל.

באמנה הוגדר כי ילד הוא כל יצור אנושי עד גיל 18, אלא אם כן הוגדר בחוקי המדינה גיל צעיר יותר.


חוק זכויות התלמיד

נחקק בשנת 2000 והיה ראשון מסוגו בעולם.

חוק זה קובע את זכויות התלמידים והופך את העבירה עליהן לעבירה על החוק.


חוק עבודת הנוער

נקבע בשנת 1953 קובע את זכויות וחובות בני נוער.

אנו ממליצים לכם לקרוא על זכויותיכם לפני שיעבדו עליכם.


עבור לתוכן העמוד