הפעלת מערך התנדבות עירוני

איגוד כ-40 ארגוני המתנדבים, ארגון יום שנתי להוקרת פועלם, צביעת בתי קשישים, סב גן ועוד. הפעלת מערך המתנדבים, הכשרתו, הכנתו והפעלתו בחירום.

עבור לתוכן העמוד