היחידה לשיקום האסיר

העבודה מכוונת לאתר ולתת מענה פרטני, קבוצתי וקהילתי לצעירים במצוקה. המגמה היא לסייע להם להשתלב בחברה הנורמטיבית, תוך הקניית מיומנויות ביחסים בינאישיים, מתן הכשרה תעסוקתית וליווי ע"י "מעסיק ידיד", העלאת ביטחונם העצמי ותחושת השייכות במטרה לצמצם ולמנוע כניסה או חזרה לעולם העברייני.  
עבור לתוכן העמוד