מרכז תעסוקה רב נכותי

המרכז מציע תעסוקה מוגנת המיועדת לבוגרים עם מוגבלויות המונעות מהם להיקלט בשוק העבודה    הפתוח. המשתקם גם מקבל תגמול כספי על עבודתו וגם עסוק בפעילות חיובית בשעות היום, עובדה שמקלה על תחושת הבדידות ומשפרת את הדימוי העצמי. במסגרת קיימת גם תעסוקה נתמכת המיועדת לאנשים שיכולתם התעסוקתית גבוהה יותר מזאת של המופנים לתעסוקה מוגנת, אך אינם מסוגלים לעבוד בשוק הפתוח באופן עצמאי. המסגרת פועלת באמצעות הקרן למפעלי שיקום. לאחרונה נפתחה במרכז גם יחידה טיפולית סיעודית לאוכלוסיית הפיגור. טלפון: 08-6315845.

עבור לתוכן העמוד