ערים בלילה

תוכנית עירונית לאיתור, טיפול ומניעה של זנות נוער באילת, בה מעורבים לא אחת, בני נוער המגיעים לעיר מאזורים אחרים. עבודת האיתור נעשית על ידי שתי עובדות בשיתוף צוות מתנדבים ובתיאום עם גורמים שונים בעיר: עובדות הרווחה, ניידת עלם, ומשטרת המרחב. הודות ליישום התוכנית מטופלות כיום מספר נערות וצעירות, הנמצאות בתהליך טיפולי.

עבור לתוכן העמוד