מעונות קהילתיים "אור שלום"

3 מעונות הפועלים בתנאי פנימייה, אחד מהם למתבגרות. מסגרות המיועדות לטיפול בילדים במצבי מצוקה, כאשר קיים חשש, כי המשך השהות של הילדים בבית הוריהם עלולה לסכן את שלומם ואת התפתחותם. המסגרות הינן קהילתיות ומאפשרות הוצאת הילד מהבית מבלי לנתקו מסביבתו הטבעית והמוכרת ועבודה אינטנסיבית עם ההורים על חיזוק הקשר עם הילד, על מנת לאפשר החזרתו הביתה כשחל שיפור במצבו או במצב משפחתו.

עבור לתוכן העמוד