בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים וועדת מכרזים

  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 9 מיום 12.7.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 2 מיום 3.2.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 3 מיום 19.2.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 4 מיום 23.2.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 5 מיום 27.3.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 6 מיום 9.4.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 7 מיום 18.5.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 8 מיום 2.6.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 9 מיום 10.6.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 10 מיום 25.6.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 11 מיום 30.6.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 12 מיום 6.7.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 13 מיום 10.7.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 14 מיום 30.7.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 15 מיום 18.9.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 16 מיום 29.9.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 17 מיום 27.10.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 18 מיום 4.11.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 19 מיום 16.11.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 20 מיום 2.2.14
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 1-15 מיום 28.1.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 2-15 מיום 15.2.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 3-15 מיום 22.2.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 4-15 מיום 9.3.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 5-15 מיום 11.5.15
  פרוטוקול ועדת מכרים מס 6-15 מיום 18.6.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 10 מיום 11.11.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 11 מיום 8.12.15
  פרוטוקול ועדת מכרזים 1-16 13.1.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 2 מיום 28.1.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 3 מיום 16.2.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 4 מיום 21.2.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 5 מיום 29.2.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 7 מיום 23.6.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 8 מיום 6.7.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 10 מיום 2.8.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 11 מיום 16.8.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 12 מיום 6.9.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 13 מיום 19.9.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 14 מיום 20.11.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 15 מיום 27.11.16
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 16 מיום 1.12.316
  פרוטוקול ועדת מכרזים מס 17 מיום 7.12.316
  פרוטוקול מס1-17 שהתקיים בתאריך 9-1-17
  פרוטוקול מס2-17 שהתקיים בתאריך17-1-17
  פרוטוקול מס3-17 שהתקיים בתאריך 6-2-17
  פרוטוקול מס4-17 שהתקיים בתאריך 15-2-17
  פרוטוקול מס5-17 שהתקיים בתאריך 6-3-17
  פרוטוקול מס6-17 שהתקיים בתאריך 13-3-17
  פרוטוקול מס7-17 שהתקיים בתאריך 27-3-17
  פרוטוקול מס8-17 שהתקיים בתאריך 6-4-17
  פרוטקול מס9-17 שהתקיים בתאריך 22-6-17
עבור לתוכן העמוד