בר עליון
דלג על בר עליון

אודות ועדות החובה

הוועדה היא המקום לליבון הנושאים העומדים על סדר יומה של הרשות
כאשר רוצים לבחון את הנושאים העומדים על סדר היום, כל אחד לגופו, לברירה בין האפרשויות השונות, להגדרת נקודות המוצא והמחלוקת ובניסיון לשכנע זה את זה, וכל זאת במטרה להגיע לפתרונות מעשיים, אז כדאי ורצוי לדון תחילה בנושאים אלו בוועדות המקצועיות.
הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי - מקצועי של הרשות, הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור עם הנהלת הרשות והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את דעת המומחים והיועצים השונים. כל הגורמים מטכסים עצה במשותף עם נציגים הנוגעים בעניין, וכך מגיעים להצעות החלטה שקולות אשר הביאו בחשבון את כל ההיבטים השונים (חוקיים, כספיים, חברתיים, מקצועיים וכו').

יכולתה של המועצה לפעול באמצעות ועדות היא אחד הגורמים להצלחתה, אף שבדרך כלל המועצה היא הגוף היחידי המוסמך לקבל החלטות.הוועדה היא אם כן, הזירה המתאימה ביותר לנבחרי הרשות להשפיע ולבקר ברוח מצע רשימתם, ובהתאם להבטחותיהם לציבור. בוועדה יוכל כל נבחר לתת ביטוי מלא להכשרתו המקצועית, לניסיונו וכמובן גם לתפיסת עולמו. במסגרת הוועדה יוכל חבר הוועדה ללוות את כל שלבי הטיפול בתוכנית אותה הוא מעוניין לקדם, מההתחלה ועד למבחנה הסופי בחיי היום יום.

למעשה אין כל מגבלה חוקית על מספר הוועדות שמועצת הרשות או ראש הרשות רשאים להקים.

עבור לתוכן העמוד