קשישים בדרך

הולכי רגל

קשישים הם קבוצת הגיל הנמצאת בסיכון הגבוה ביותר מכלל הולכי הרגל בישראל. מעורבותם הרבה בתאונות דרכים מתבטאת בכל המדדים של היפגעות הולכי רגל: ביחס לשכיחותם באוכלוסייה, ביחס לקילומטר הליכה וביחס למספר חציות כביש.
 
​​​​​​​​​​
בשנת 2011 היו 55% מהקשישים ההרוגים בתאונות דרכים הולכי רגל - שיעור גבוה פי שניים משיעור הולכי הרגל ההרוגים בקרב יתר קבוצות הגיל. בשל הזדקנות האוכלוסייה יש חשש אמיתי ששיעור ההיפגעות של הולכי רגל קשישים בתאונות דרכים אף צפוי לגדול בשנים הקרובות.
מבין הקשישים שנהרגו כהולכי רגל, 38% חצו את הכביש במעבר חצייה, 34% חצו במקום אסור - לא במעבר חצייה ולא ליד צומת, ו-28% נהרגו שלא במהלך חציית כביש.

להיפגעות של הולכי רגל קשישים יש כמה מאפיינים מרכזיים:
  • הולכי רגל קשישים נפגעים בעיקר בשעות היום.
  • הם נפגעים בעיקר באזורים קרובים למקום מגוריהם או למרכזי קניות ובילוי.
  • הם מעורבים בעיקר בתאונות במצבי תנועה מורכבים, כגון: בצמתים (ובמיוחד בצמתים לא-מרומזרים), בעת חצייה באמצע כביש, בכבישים מרובי נתיבים, כשיש תנועה דו-כיוונית רבה, בעלייה לאמצעי תחבורה ציבורית או בירידה מהם, וכן כאשר כלי רכב פונים או נוסעים אחורנית.
 
יש כמה סיבות להיפגעות של הולכי רגל קשישים בתאונות דרכים:
היחלשות הגוף - היחלשות הגוף עם הגיל גורמת לכך שהולכי רגל קשישים יסבלו מפגיעות חמורות יותר עד כדי אובדן חיים לעומת הולכי רגל צעירים.
 
מאפיינים התנהגותיים - בשל המאמץ הפיזי הרב הנדרש כדי להגיע לצומת או למעבר חצייה, קשישים נוטים לחצות באמצע הכביש ולא במעבר חצייה. נוסף על כך, בעת החצייה קצב ההליכה של קשישים אטי יותר מקצב ההליכה של צעירים, ולכן הם חשופים לסכנות התנועה יותר מצעירים ההולכים אותו מרחק.
 
יכולות קוגניטיביות ויכולות ראייה - ירידה ביכולות הקוגניטיביות וביכולות הראייה של חלק מהקשישים מגדילה גם היא את הסיכוי שלהם להיות מעורבים בתאונה ומקשה עליהם במצבי תנועה מורכבים: חציית צומת, זיהוי רכב מתקרב, הערכה של זמן ההגעה שלו או של המרחק שלו מהם, מהירות תגובה לסיכונים בכביש ועוד.
 
לפיכך הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלת להעלאת המודעות בנושא ולהקניית כללי בטיחות לקשישים הולכי רגל באמצעות פעולות שונות בתחום ההסברה, החינוך וההכשרה, החקיקה, התשתיות והאכיפה.
עבור לתוכן העמוד