זיהום קרקע

זיהום קרקע הוא הרס ופגיעה באדמות כתוצאה מפעילות אנושית וטיפול לקוי בקרקעות. הגורמים העיקריים לזיהום קרקעות הם: עיור, פרבור ותעשייה וביניהם: השלכת פסולת או חומרים מסוכנים ממקור חקלאי, תעשייתי או עירוני באופן בלתי מבוקר, חשיפה של מינרלים לקרקע כתוצאה מפעולות כרייה וחציבה, תכסית עירונית מזהמת המשמשת את בני האדם, צורות שונות של זיהום מים וזיהום אוויר וכן סוגים מסוימים של פעילויות חקלאיות.

בישראל קיים זיהום אוויר קשה בעיקר באזורים עירוניים ובסמוך לאזורי תעשייה. החשש המרכזי הוא כי זיהומים אלה יחדרו למי התהום ודרכם למי השתייה, וכן יפגעו במערכות אקולוגיות.

תחום זה מטופל ע"י המשרד להגנת הסביבה - אגף שפכי תעשייה, דלקים וזיהום קרקעות.

וניתן למצוא את תוצאות הבדיקות באתר המשרד להגנת הסביבה. 

 

למידע נוסף על זיהום קרקע והחומרים המזהמים 

 

פניות/תלונות בנושא זיהום קרקע יש להעביר ליחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת- אילות

טל: Phone: +972-8-6367525

פקס: Fax: +972-8-6367693

נייד: Cellular: +972-54-9799264


 

 

עבור לתוכן העמוד