רעש וריח

רעש

הרעש הוא קול לא רצוי שנחשב כהפרעה סביבתית. רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם.

לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם:

הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז

חשיפה לרעש עלולה לגרום למפגעים בריאותיים שונים: מפגעים פיזיים כגון איבוד שמיעה, עייפות ועוד, ומפגעים נפשיים כגון התמוטטות עצבים, פגיעה בכושר הריכוז, חוסר מנוחה ועוד.

 
ריח

סעיף 3 של החוק למניעת מפגעים, התשכ"א -1961 קובע כי לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום, או לעוברים ושבים.

המשרד להגנת הסביבה הגדיר מפגעי ריח ע"פי קריטריונים המאפשרים לרגולטור להחליט מתי בהתאם להגדרת החוק מתקיים מפגע ריח חזק או בלתי סביר .

 

תחום זה מטופל, נבדק ונמדד ע"י המשרד להגנת הסביבה

וניתן למצוא את תוצאות הבדיקות באתר המשרד להגנת הסביבה. 

 

 

הגורם האחראי ברשות בנושא רעש וריח:

 

רוברטו ארליך

Roberto Ehrlich

רכז רישוי עסקים ומניעת מפגעים

Coordinator of Business Licensing

and Hazards Prevention

היחידה האזורית לאיכות הסביבה

Regional Environment Unit

אילת – חבל אילות

Eilat – Eilot

טל: Phone: +972-8-6367525

פקס: Fax: +972-8-6367693

נייד: Cellular: +972-54-9799264

  דו"ח מדידות רעש שנתי 2015-2016
עבור לתוכן העמוד