קרינה וחומרים מסוכנים

 

מהי קרינה?
הקרינה היא מעבר האנרגיה בטווח. לפי טיבעה, קיימים שני סוגים של  קרינה: קרינה של גלים וקרינה של חלקיקים. הקרינה מאופיינת גם לפי רמות האנרגיה המועברת: קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת.

בעולם המודרני נעשה שימוש רב במקורות קרינה:

  • ברפואה משמשים חומרים רדיואקטיביים לאבחון ולטיפול
  • בתעשייה נעשה שימוש בחומרים רדיואקטיביים בתהליכי בקרת הייצור
  • גלאי עשן רבים מכילים חומר רדיואקטיבי


וכמובן - כולנו מדברים בטלפונים סלולריים, מאזינים לרדיו ומשתמשים במכשירי מיקרוגל.

 

קרינה מייננת
קרינה מייננת היא קרינה שהאנרגיה שלה גבוהה מספיק כדי לגרום לשבירת המולקולות לאטומים בודדים ואלקטרונים חופשיים, דהיינו ליינון של החומר. יינון הוא תהליך בו אטומים מאבדים, או לעתים מקבלים אלקטרונים. כך הם הופכים להיות טעונים במטען חשמלי ונקראים בשם יונים (Ions). כאשר קרינה מייננת עוברת בחומר ומייננת אותו, היא מאבדת מעוצמתה.
ניתן למצוא קרינה מייננת בחומרים רדיואקטיביים, מכשירי רנטגן ומאיצים, גז ראדון טבעי וחומרים רדיואקטיביים בחומרי בניין ועוד.

קרינה בלתי מייננת
קרינה בלתי מייננת היא קרינה שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם. בהתחשב ביכולת הישירה לייצור שינויים בתאים החיים, קרינה בלתי מייננת מסוכנת פחות מקרינה מייננת, אך גם לה עלולה להיות השלכה שלילית על הבריאות והיא עלולה לפגוע באופן עקיף בתאים חיים. 
ניתן למצוא קרינה בלתי מייננת בתדר הרדיו, מרשת החשמל, מהמיקרוגל מהטלפון הסלולרי ועוד.
שימוש רב במכשירים פולטי קרינה מגביר את סכנת החשיפה אליה.  ההשפעות הבריאותיות שונות בהתאם לסוגי הקרינה.


 

רשימת אנטנות סלולריות על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה 

  דוח תוצאות סקר שטף שדה מגנטי וקרינה בבתי הספר באילת, יוני 2011
  מפת פריסת אנטנות סלולריות באילת
  עדכון דוח סקר שטף שדה מגנטי סדר חדש בגני הילדים אילת, 2017
  דוח תוצאות פיקוח עליון - מיגון מגנטי מוסדות החינוך באילת, אוגוסט 2011
  הודעה על סיום מוצלח של צמצום השטף המגנטי במוסדות החינוך באילת, ספטמבר 11
  מדידה חוזרת של שטף שדה מגנטי במוסרות חינוך באילת, אוגוסט 2011
  מפרט מיגון מגנטי מוסדות החינוך באילת, 24 יולי 2011
  עדכון דוח סקר שטף שדה מגנטי סדר חדש בגני הילדים אילת, יוני 2011
עבור לתוכן העמוד