ועדת איכות סביבה עירונית

ועדת איכות הסביבה העירונית

היחידה לאיכות הסביבה מרכזת ומנהלת מזה כ 5 שנים את פעילות הועדה לאיכות הסביבה: תאום מקום ומועדי הישיבות, תאום הנושאים העומדים על סדר היום, זימון המשתתפים, כתיבת פרוטוקולים והפצתם, עדכון חברי הועדה בנושאים הקשורים לתחומי פעילותה, הזמנת חברי הועדה לימי עיון וכנסים המאורגנים ע”י המשרד להגנת הסביבה וארגונים סביבתיים וכיו”ב.

הרכב הוועדה:

בראש הוועדה עומד חבר מועצת העיר – דר’ מאיר ויסנוביץ. בנוסף חברים בוועדה עוד 4 חברי מועצה, המיצגים מגוון רחב של עשייה בעיריית אילת, ראש מנהלת תיירות, פיקוח ואכיפה של עיריית אילת, מנהל היחידה הסביבתית, אנשי ציבור בעלי רקע סביבתי, נציגי גופים ירוקים, נציגת השר להגנת הסביבה ונציגי ציבור מקומיים. הוועדה מונה סה”כ 19 חברים.

התנהלות הוועדה:

הוועדה נפגשת בתדירות של 4– 3 מפגשים בשנה, כאשר רוב המפגשים מתקיימים בכיפה האקולוגית. חברי הוועדה מתבקשים להעלות לסדר היום נושאים סביבתיים בוערים, עליהם מתקיימים בישיבות הוועדה דיונים פתוחים, כאשר כל גורם מביע את דעתו והשקפתו.

בסיום הדיון מתקבלות החלטות והמשך דרכי פעולה מומלצים. במידת הצורך, מוזמנים לישיבות הוועדה מומחים מהנושאים העומדים לדיון, ו/או גורמים אחרים בעלי עניין מתוך העירייה, או מחוצה לה. הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה מפורסמים באתר האינטרנט של העירייה וישיבות הוועדה פתוחות לקהל הרחב. נושאים עיקריים שהועלו וטופלו ע”י הוועדה:

• פיתוח ושמירה על חופי אילת, לצורך הטמעת התפיסה הסביבתית, בהתאם לתמ”א 13 , והסדרת הקמפינג על חופי הים בחופשות ובחגים.

• פיתוח וקידום התקנת מערכות סולאריות לייצור חשמל בבתים פרטיים ובגגות מסחריים, כולל מוסדות העירייה ומוסדות חינוך.

• הרחבת המיחזור בבתי התושבים.

• הפחתת השימוש בשקיות ניילון.

• מפגעי רעש.

• הסדרת נושא הדיג במפרץ אילת.

• סקירת פעילויות היחידה הסביבתית באילת.

ההישג הגדול ביותר אותו יכולה הוועדה לזקוף לזכותה הוא נושא הסדרת הקמפינג בחופי אילת, אשר בהמלצתה הוגבל לשני אזורים בלבד.

נושא חשוב נוסף לו הקדישה הוועדה זמן ומאמצים הוא נושא הסדרת הדיג במפרץ אילת. אמנם טרם התקבלה התייחסות לנושא משרת החקלאות, שמתפקידה לטפל בתחום פרוץ זה, אך חברי הוועדה נחושים לפעול בכל דרך אפשרית כדי לעגן בחוק את הנושא.

הוועדה תמשיך לטפל בנושאים סביבתיים חשובים ומהותיים, ותפעל בכל הדרכים כדי לסייע ליחידה הסביבתית בתחומים בהם היא זקוקה לעזרה

  חברי הועדה לאיכות הסביבה
עבור לתוכן העמוד