תיירות אקולוגית

עידוד כלכלה מקומית: תיירות בת קיימא באילת

כלכלת אילת המוגדרת כעיר התיירות המובילה בישראל מתבססת ברובה על ענף התיירות, מתקיים ומושתת על משאבי הטבע הסובבים אותה.

הים האדום, מוכר בכל העולם בזכות עושר הדגה ושונית האלמוגים הססגונית המתקיימת בו, ומנגד- הנוף המדברי והרי אילת. על רקע זה נבנתה באילת מערכת תיירותית ענפה, הכוללת מגוון רחב של בתי מלון, אטרקציות תיירותיות ייחודיות, מרכזי קניות, מסעדות, מועדוני לילה וכל השירותים המשלימים הנדרשים לעיר תיירות. במסגרת מאמצי עיריית אילת, באמצעות היחידה לאיכות  סביבה, לקדם ולפתח מערכת לניהול סביבתי, תכנית אב לקיימות, בנייה ירוקה ופיתוח בר קיימא, תוך שיתוף פעולה עם מקבלי ההחלטות ברשות המקומית, הגופים הירוקים, המגזר העסקי-תיירותי והקהילה המקומית, מתוכננת תפיסה חדשה לענף התיירות באילת: תיירות אקולוגית, או: תיירות בת קיימא.

נישה תיירותית זו מדגישה שימוש נכון במשאבי הטבע, תכנון אתרי תיירות באופן אשר ישתלב  בסביבה ויגרום לה לפגיעה מינימלית,שימוש חסכוני במים, חשמל ואנרגיה, צמצום כמויות הפסולת, שימוש חוזר ומיחזור, שתילת צמחייה מותאמת לאזור, הצורכת מעט מים ונותנת צל, אימוץ מדיניות רכש של מוצרים ידידותיים לסביבה כגון חומרי ניקיון וכביסה, מזון ומשקאות, ציוד משרדי, ריהוט, מוצרי קוסמטיקה, בנייה ושיפוצים, הפחתת השימוש בחומרים רעילים ומסוכנים, הדרכת העובדים וקיום פעילות הסברה לנופשים, שמירה על הניקיון וטיפוח המקום ועוד. עקרונות התיירות האקולוגית מגדירים את החברות והגופים הפועלים בתחום זה כגופים בעלי מטרות רווח, אשר יקדמו את  כלכלה המקומית, תוך מזעור הנזקים הסביבתיים מחד, ומקסום הרווחים מאידך, בד בבד עם קידום אינטרסים סביבתיים, עבור הקהילה והסביבה. ההתפתחות של התיירות האקולוגית בעולם תופסת תאוצה, והיקפי צמיחתה עולים על כל התפתחות תיירותית אחרת. כפועל יוצא של התגברות מגמה זו בעולם, והגידול שחל במודעות הציבורית לנושאים אקולוגיים ושמירה על איכות הסביבה, ובשל ייחודה האקולוגי, האקלימי והגאוגרפי, העיר אילת תשמש מצע נוח לקיומה של תיירות אקולוגית, אשר תבדל ותייחד אותה בתחרות מול שכנותיה ומתחריה.

יש לציין שתפיסה זו התקבלה בברכה ע”י קברניטי העיר, ואף בקרב מלונאים ותיירנים אילתים, אשר בשלב ראשון השתתפו לפני כשלוש שנים בסדרת הרצאות בראשות פרופ” יואל מנספלד, ראש החוג לתיירות באוניברסיטת חיפה, במטרה לחשוף אותם לנושא, לצד הצגת כלים ראשוניים אותם ניתן ליישם בשטח.

בנוסף, החלה היחידה הסביבתית לפני מספר שנים בתהליך של יירוק שני בתי מלון באילת: “ישרוטל אגמים” ו-”הילטון מלכת שבא”. במלונות אלה בוצע סקר מקדים, אשר נועד לספק מידע על הנושאים הסביבתיים המשפיעים על בית המלון, לאתר נושאים לטיפול ולשיפור, לקבוע סדרי עדיפות ולוחות זמנים ליישום.

לאחר הסקר, בתי המלון קבעו להם יעדים ומנגנון לניהול ולמעקב אחר ביצוע התכנית בפועל, ולהטמעת הנושא בקרב צוות העובדים, תוך הפקת לקחים ומסקנות והצבת יעדים חדשים. חברת גיאוקרטוגרפיה מבצעת עבור משרד התיירות והמשרד להגנת הסביבה מחקר לקביעת קריטריונים להענקת “תו ירוק” לבתי מלון, אשר יעמדו בהם. לדברי ישראל קורץ, המבצע את המחקר- המלצותיו תוגשנה לאישור משרד התיירות, המשרד להגנת הסביבה והתאחדות המלונות הארצית.

לאחר קבלת הממצאים ואישורם, יוענק “תו ירוק” רשמי, לאותם בתי מלון אשר יעמדו בתנאים ובקריטריונים שנקבעו בנושא, והם צפויים להשיג יתרונות כלכליים ע”י שיפור תדמיתם, מיצובם ויכולת השיווק והפרסום שלהם בארץ ובעולם. שאיפתנו היא לעורר מודעות סביבתית בקרב תושבי העיר,  התיירות הפוקדת את העיר, ובקרב הקהילה העסקית והמקומית, אשר תהפוך את התיירות באילת למנוף של שמירה על ערכי הטבע ואיכות הסביבה, תוך השתלבותה בפעילות הסביבתית-כלכלית-חברתית המתקיימת בעיר.

עבור לתוכן העמוד