חוף נקי

 

תוכנית “חוף נקי”

תוכנית “חוף נקי” לשמירה על חופי הים הבלתי מוכרזים מזה כ 7- שנים שעיריית אילת משתתפת בתכנית של המשרד להגנת הסביבה: “חוף נקי”, שמטרתה: שמירה על חופי הים הבלתי מוכרזים נקיים.

במסגרת התכנית מבוצעים מדדים תקופתיים לבחינת ניקיון החופים הבלתי מוכרזים באילת, הכוללים את: חוף “מפרץ השמש”, חוף “חברת חשמל”, חוף “תור-ים” והחופים הדרומיים:

מ-“המגדלור” ועד “הנסיכה”. ראוי לציין, שבשנים האחרונות ממוצע המדדים לחופי אילת נמצא ברמת

ניקיון: “נקי מאוד”! פרויקט “דגל כחול–ירוק” לדרוג איכות החופים המוכרזים בנוסף משתתפת עיריית אילת גם בפרויקט משותף של המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים ומשרד הבריאות:

“דגל כחול – ירוק” המדרג את חופי הרחצה המוכרזים לפי איכותם, בהתייחס למרכיבים הבאים: איכות המים, ניקיון החוף, חניה, הנגשה לנכים, מתקני חוף, טעם לפגם ונקודות חן. החופים המוכרזים הנבדקים ע”פי מדד זה הם:

החוף המופרד במפרץ השמש, חוף הרודס, חוף דן, חוף ממן, חוף מוריה, ניין ביץ’ וחוף ציון. גם בפרויקט זה זכו חופי אילת בשנה שעברה בציונים גבוהים, לרבות שני חופים שקבלו את הציון 100 !

ניקיון פיקוח ואכיפה בשמירה על חופי מפרץ אילת במסגרת הפעילויות אותן מובילה עיריית אילת המשקיעה מאמצים ומשאבים רבים המנותבים לניקיון אינטנסיבי של החופים, פיקוח ואכיפה לאורך החופים ובאזורי התיירות באמצעות “סיירת התיירות” מתבצעת גם פעילות הסברה אותה מובילה היחידה הסביבתית.  פעילויות הסברה לנופשים בעיר אילת היחידה הסביבתית יוזמת בחגים ובחופשת הקיץ מבצעי הסברה בחופים, במסגרתם מסבירים ומחלקים לנופשים שקיות לאיסוף אשפה, מאפרות קונוס אישיות לאיסוף בדלי סיגריות וחולצות לילדים האוספים בדלי סיגריות.

מבצעים אלו מבוצעים תוך שותפות עם עובדי סיירת התיירות, המצילים, התחנה למניעת זיהום ים, רשות הטבע והכנים ובני נוער המתנדבים במשמר האזרחי ובקבוצת הנוער “שומרי המפרץ”. כאמצעי הסברה והרתעה נתלים בחופים הבלתי מוכרזים שלטים שהופקו ע”י המשרד להגנת הסביבה, המתריעים על מתן קנסות כספיים למלכלכים, ע”ג המכוונים המוצבים באיי התנועה באזור התיירות מופיעים פוסטרים להסברה המסבירים על הנזק הנגרם לים מבדלי הסגריות.

מבצעי ניקיון תת–ימיים וחופיים בני הנוער “שומרי המפרץ” תורמים רבות לשמירה על ניקיון המפרץ, תוך קיום מבצעי ניקיון תת ימיים וחופיים, בתדירות של אחת לחודש, בשיתוף עם מועדוני צלילה, חיל הים ומתנדבים מהקהילה. במקביל יוזמת גם עיריית אילת והיחידה הסביבתית מבצעי ניקיון תת – ימיים וחופיים בשיתוף עם המצילים, מפעילי החופים, מועדוני צלילה, רשות שמורות הטבע ומתנדבים. ואת הוצאת הפסולת הגדולה והכבדה שנמצאת בים מובילים במבצעי ניקיון תת ימיים מורכבים התחנה למניעת זיהום ים בשיתוף הגורמים המפורטים לעיל.

הערכות ייחודית באילת למניעת השלכת בדלי סיגריות בחופים היחידה הסביבתית אילת-אילות, בשיתוף סיירת תיירות, תחנות ההצלה ומפעילי החופים, מפעילים מערך להעלאת מודעות הציבור למניעת השלכת בדלי סיגריות

בחופים:

5 מתקנים של מאפרות חוף הוצבו ע”י עיריית אילת ב 5- חופים: חנניה, ממן, ניין ביץ’, ציון וקיסוסקי. המאפרות נרכשו ע”י מפעילי החופים מעמותת “ארץ ללא בדל”, והמתקנים והשילוט מומנו ע”י עיריית אילת. גם בחוף הדקל קיים מתקן כזה, וגם שם רכשו את המאפרות מהעמותה.)צילום ערן שריקי( בחופים הצפוניים עורכים תחנות ההצלה בחוף מבצעי  איסוף בדלי סיגריות במהלכם נאספים עשרות בקבוקי פלסטיק בתכולה של ליטר וחצי. שיפור ושדרוג תשתיות עיריית אילת מתחזקת את חופיה באופן שוטף לאורך כל ימות השנה. לצד זה היא דואגת להצבת סככות צל נוספות בחופים,  לאשפתונים חדשים, למקלחות חוף ולמכלים ייחודים למיחזור בקבוקי פלסטיק.

עבור לתוכן העמוד