קורסים והשתלמויות

הכשרות והשתלמויות בנושאי קיימות

מיום הקמתה של היחידה הסביבתית באילת, היא פועלת לקידום ולקיום השתלמויות והכשרות מקצועיות הן לעובדי העירייה והן לתושבי העיר, במגוון רחב של נושאים סביבתיים, מתוך הבנה שהקניית ידע והגברת המודעות לקיומו של המשבר הסביבתי הגלובלי – יסייע ברמה זו או אחרת להובלת תהליך של שינוי באורח החיים של התושבים והעובדים, לשימוש מושכל במשאבים ולשמירה על המערכות האקולוגיות הקיימות, ערכי הטבע, הנוף והמורשת עבורנו ועבור ילדינו.

פרוט ההשתלמויות שהתקיימו לאורך השנים בכיפה האקולוגית בעיר אילת:

• “מנהיגות סביבתית” בנושא פיתוח בר קיימא על מגוון היבטיו. יועד לעובדי הרשות, לפעילים סביבתיים ושוחרי סביבה מאילת והערבה.

• “החלפת דיסקט” הכרות עם מושגי יסוד בפיתוח בר קיימא והאפשרויות להטמעתם בסדר היום של הרשות המקומית. ההשתלמות הועברה להנהלת העירייה ולחברי מועצת העיר.

• “רקמה” קורס בסיסי בנושא פיתוח מקיים העוסק בהרחבת הידע ובקידום נושאים סביבתיים – חברתיים באילת. הועבר למנהלי האגפים והמחלקות של עיריית אילת.

• “תיירות בת קיימא” הכרת הנושא, מגמות עולמיות ומקומיות, עקרונות לפיתוח ויישום ועוד. הועבר לעובדי הרשות, משרד התיירות, מלונאים ותיירנים.

• “גינון אקולוגי” לימוד עקרונות הגינון האקולוגי, מושגים, בחירת צמחים, שיטות גידול וכיו”ב, בשילוב עם סיורים בחוות גידול באילת ובערבה. הועבר לעובדי גינון, למתנדבים ולמפעילי גינות קהילתיות.

• “רכש ירוק” הקורס עוסק בהכרת מוצרים ירוקים, עקרונות ודוגמאות לרכש ירוק. הועבר לעובדי מחלקת הרכש של העירייה, המתנ”ס ובתי מלון.

• השתלמות וסיור לימודי בנושא מיחזור ואכיפה לימוד תאורטי משולב עם סיור לימודי, שנועד להדק את שתה”פ בין היחידה הסביבתית וגורמי האכיפה העירוניים, במטרה להגדיל את האכיפה הסביבתית ואחוזי המיחזור בעיר. הועבר לעובדי הפיקוח העירוני וסיירת התיירות.

• הדרכה בנושאים סביבתיים במסגרת תו התקן ISO 14001 חשיפת עובדי העירייה למגוון רחב של נושאים סביבתיים, בדגש על היבטים מעשיים, הניתנים ליישום בעבודתם ובחיי היום יום.

אין ספק שהצגת המשבר הסביבתי וחשיפתו בפני קהלי יעד שונים, באמצעות הרצאות, הקרנת סרטים, יציאה לסיורים ובכל אמצעי המחשה אחר – משיג את המטרה העיקרית לשמה מתקיימות ההשתלמויות וההדרכות:

הקניית ידע בנושא והגברת המודעות לשמירה על הקיים! אנו מאמינים, שככל שנחשוף יותר אנשים למגוון רחב יותר של משברים סביבתיים, תוך התמקדות בנושאים הייחודיים לסביבתנו הקרובה – כך תעלה מידת האהדה וההזדהות שלהם לשמירה ולהגנה על הקיים!!!

עבור לתוכן העמוד