מיחזור והפרדת הפסולת לזרמים

צמצום נפחי הפסולת העירונית והפחתת הטמנה

 

כחלק מהמהלך הארצי שמוביל המשרד להגנת הסביבה, התגייסה גם העיר אילת למאמץ בניסיון להפחית ככל הניתן את הפסולת המועברת להטמנת ולהעביר את מירב הפסולת למחזור.
המאמץ החל בשנת 2006 בתכנית חינוכיות נרחבות במקביל להגברת ההסברה העירונית כל זאת במטרה להגביר את מודעות התושבים בנוגע להשלכות של תרבות הצריכה, לכמויות הפסולת העולות ולנתיבי המחזור העירוניים הקיימים, בהם נדרשת הענות ושיתוף פעולה של הציבור. פעולה זו נעשתה במקביל להצבת מכלי מחזור עירוניים.
 
באותה השנה החלה היחידה האזורית לאיכות הסביבה בהצבת כ 50- מתקנים לאיסוף קרטון. במהלך השנים המשיכה היחידה האזורית לאיכות הסביבה להגביר הן את פעולות החינוך ואף פרסה כלי אצירה נוספים לאיסוף פסולת למחזור. במשך השנים הוצבו כאלף כלי אצירה לאיסוף פסולת למחזור. כ 100- מתקנים לאיסוף קרטון, 155 מתקנים לאיסוף בקבוקי פלסטיק עליהם מותקנים פחים מיוחדים לאיסוף סוללות ודיסקים ו 500- עגלות לאיסוף נייר. הנגשת כלי האצירה קרוב לביתם של התושבים הובילה להיענות רחבה יותר של התושבים שהולכת וגדלה ואיתה כמובן עלו גם היקפי המחזור בעשרות אחוזים מדי שנה. לאור הצלחת התהליך יכנסו בשנה הקרובה 2013  שני זרמים נוספים למחזור. האחד כלי אצירה מיוחדים לאיסוף בגדים ומוצרי טקסטיל והשני הוא זרם אריזות מתוקף חוק האריזות ועל כך מפורט בהמשך.
 
חוק האריזות יוצא לדרך – איסוף אריזות למחזור חוק האריזות נכנס לתוקף בסוף שנת 2011 . החוק החדש מטיל את האחריות על איסוף כל האריזות על היצרנים והיבואנים של המוצרים הנכנסים לשוק, במסגרת החוק, היצרנים והיבואנים נדרשים לממן את כל פעילות איסוף, הטיפול והמחזור של האריזות. החוק חל על כל מוצר הנמכר לצרכן החל מעטיפה של מסטיק, דרך חפיסת סיגריות, שקית חטיף או קופסת שימורים ועד לאריזה של מחשב, טלפון נייד או מקרר. ההזדמנות החבויה בחוק האריזות לא נעלמה מעיני מקבלי ההחלטות בעיר ואילת החליטה להיות בין הרשויות הראשונות בארץ שתחתום על הסכם עם תאגיד האריזות אשר הוקם מכח החוק.
בימים אלה מתפרסם מכרז לבחירת קבלן שיבצע את איסוף הפסולת למחזור ויפרוס כ 1000- כלי אצירה בצבע כתום שישמשו את התושבים ובתי המלון בעיר לכל פסולת האריזות )פרט לזכוכית לה יוקצה כלי אצירה נפרד(. המשמעות המיידית של יישום המכרז היא שלכל תושב בעיר יהיה פח סמוך לביתו אליו יוכל להשליך את האריזות המהוות 20-30% ממשקל הפסולת, פסולת זו תועבר למיון וככל הניתן למחזור באופן שצפוי להכפיל ואף לשלש את היקפי איסוף הפסולת למחזור בעיר.
 
פריסת זרם האריזות צפוי להתבצע עד סוף שנה זו ויהוה צעד משמעותי נוסף להגשמת חזון מהפכת המחזור. הפרדה במקור של הפסולת האורגנית בשנים האחרונות מוביל המשרד להגנת הסביבה את מהפכת ההפרדה במקור. זוהי אולי המהפכה החשובה ביותר שתוביל לטיפול בכל מערך הפסולת האורגנית ברחבי מדינת ישראל שכיום מהווה כ– 40% מסך הפסולת המושלכת לפח. בסיס המהפכה הוא הפרדת הפסולת האורגנית הביתית ע”י התושב בביתו אשר ידרש להפריד את הזרם האורגני “הרטוב” מיתר הפסולת. לצורך כך יוצבו פחים יעודיים לפסולת אורגנית מחוץ לבתי התושבים ומשם תועבר הפסולת למתקן טיפול ייעודי לצורך הפקת אנרגיה מהפסולת ו\או הפיכתה לדשן. בכדי להעירך להפרדה במקור ולשינויים הצפויים בניהול הפסולת הכינה היחידה הסביבתית בסיוע יועצים חיצוניים תכנית אב ותכנית מפורטת להפרדת פסולת במקור ולהפחתת הטמנה, במסגרת התכנית נעשה סקר כלי אצירה ומופו כל כלי האצירה לפסולת בעיר על בסיס מפות ממוחשבות.
 
התכנית ובסיס המידע והמיפוי שנלווים אליה, מהווים בסיס תכנוני איכותי לכל שנוי ושיפור בניהול הפסולת בעיר בכלל ומהפכת המחזור בפרט. לצורך כך ולאור העובדה שהעיר אילת מבודדת ורחוקה מריכוזי אוכלוסייה ומתקנים אחרים בארץ, יש צורך להקים מתקן קצה ייעודי וייחודי לטיפול בפסולת של העיר אילת וסביבתה. המיקום שנבחר להקמת המתקן הוא כארבעה ק“מ צפונית לעיר וגיבוש הטכנולוגיה כבר החל לפני כשנתיים. במקביל הגישה עיריית אילת באמצעות היחידה האזורית לאיכות הסביבה בקשה לתמיכה תקציבית של המשרד להגנת הסביבה בהקמת המתקן אשר יכלול מתקן עיכול אנאירובי ומתקן למיון הפסולת היבשה, על פי מודלים שעובדים בעולם. עם הקמת המתקן באופן שיאפשר קליטת פסולת אורגנית, יחל פרויקט הפרדת הפסולת האורגנית מבתי התושבים ומבתי המלון בעיר. תהליך ההכנה של התלמידים כבר החל בתהליכים חינוכיים שמובילה המחלקה לחינוך סביבתי ובמקביל כאשר יחל הפרויקט תחל גם הדרכה פרטנית לתושבים שתתקיים בבתים ברחבי העיר. 

מחזור פלסטיק

מחזור נייר

מחזור קרטון

פסולת אלקטרונית

סוללות משומשות

צמיגים

חוק האריזות

קמפיינים פרסומיים והסברה

עבור לתוכן העמוד