חזון מטרות ויעדים

חזון מטרות ויעדים (הגדל)

חזון היחידה לאיכות הסביבה

להוביל ולקבל החלטות בנושא פיתוח העיר והאזור תוך התייחסות והתחשבות בעקרונות הפיתוח הברקיימא, המבוססים על איזון עדין שבין פיתוח מושכל לבין שימור. הסוגיות בהם עוסקת היחידה האזורית לאיכות הסביבה מתייחסות לרצף ולחיבור שבין הסביבה, לכלכלה ולחברה במטרה לייצר שפה סביבתית אחידה בקרב תושבי העיר, תוך שאיפה לקידום עקרונות הקיימות ומניעת השפעות

שליליות ומזיקות על הסביבה הייחודית לאילת ולחבל אילות.

היחידה האזורית לאיכות הסביבה פועלת להגברת הידע והמודעות בקרב תושבי העיר והאזור, תוך עידוד והכוונת התושבים לקיום אורח חיים עירוני מקיים המתחשב בסביבה ומשאביה ופועל לשימוש מושכל ולהפחתת השימוש במשאבים מתכלים במטרה לשמור על משאבי הסביבה להם זכינו.

היחידה האזורית לאיכות הסביבה תפעל לקידום סוגיות סביבתיות מתחומי הפסולת והמיחזור, קידום אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגתית, עידוד וקידום התכנון הסביבתי והבניה הירוקה, פיקוח ואכיפה על חוקים, תקנות, ודרישות סביבתיות, הכוונת עסקים לעמידה בתקנים סביבתיים, טיפול במפגעי רעש, קרינה, זיהום אוויר, ים ומים כל זאת לצד חינוך הקהילה, תלמידים, ועד בעלי עסקים, עובדי הרשות המקומית ומקבלי החלטות.

עבור לתוכן העמוד