צוות היחידה

"העיר אילת מובילה בשנים האחרונות את מהפכת השמירה על איכות הסביבה כחלק משיפור איכות החיים של כולנו. כפועל יוצא מכך הוקמה היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת–אילות מתוך ראיית האזור כולו כמתחם סביבתי הראוי לשיתוף פעולה ולקידום ערכים ומיזמים משותפים...” (מאיר יצחק הלוי – ראש עיריית אילת).

היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת –אילות הוקמה בשנת 2005 כיחידה אזורית המשותפת לעיר אילת וחבל אילות בהחלטה משותפת של שני מנהיגי האזור מתוך מטרה לקדם את נושא הקיימות ושיפור איכות הסביבה והחיים במגוון נושאים תוך חתירה מתמדת לשיתוף פעולה עם אגפי ומחלקות העירייה והמועצה האזורית, המגזר הציבורי והעסקי והגופים הירוקים ובהתאם להנחיות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה.

שם ותפקיד סלולרי טלפון דוא"ל כתובת 
אסף אדמון- מנהל היחידה 054-9799159 08-6367526

assaf@eilat.muni.il

גבעה 106
אלונה -  מזכירת היחידה 052-4617594 08-6367525 ammy@eilat.muni.il גבעה 106
בועז שמיר- מחזור 053-6777776 08-6367391 boaz@eilat.muni.il גבעה 106
צחית חמו - מחזור 08-6367524 zahit@eilat.muni.il גבעה 106
 שירה חרוש - תכנון סביבתי 08-6367394 shirah@eilat.muni.il גבעה 106
 רישוי עסקים - אמיר פורמר 08-6367391 amirf@eilat.muni.il גבעה 106
 חינוך סביבתי 08-6367367

הכיפה האקולוגית

 
יעל אדרעי- קיימות והסברה 050-7162114 08-6367189 Yael-e@eilat.muni.il גבעה 106
תכניות ופרויקטים בינלאומיים 08-6367367 גבעה 106

 

 

עבור לתוכן העמוד