צוות היחידה

"העיר אילת מובילה בשנים האחרונות את מהפכת השמירה על איכות הסביבה כחלק משיפור איכות החיים של כולנו. כפועל יוצא מכך הוקמה היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת–אילות מתוך ראיית האזור כולו כמתחם סביבתי הראוי לשיתוף פעולה ולקידום ערכים ומיזמים משותפים...” (מאיר יצחק הלוי – ראש עיריית אילת).

היחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת –אילות הוקמה בשנת 2005 כיחידה אזורית המשותפת לעיר אילת וחבל אילות בהחלטה משותפת של שני מנהיגי האזור מתוך מטרה לקדם את נושא הקיימות ושיפור איכות הסביבה והחיים במגוון נושאים תוך חתירה מתמדת לשיתוף פעולה עם אגפי ומחלקות העירייה והמועצה האזורית, המגזר הציבורי והעסקי והגופים הירוקים ובהתאם להנחיות המקצועיות של המשרד להגנת הסביבה.

שם ותפקיד סלולרי טלפון דוא"ל כתובת 
אסף אדמון- מנהל היחידה 054-9799159 08-6367526

assaf@eilat.muni.il

גבעה 106
תמי בר- מזכירת היחידה 052-4617594 08-6367525 ammy@eilat.muni.il גבעה 106
בועז שמיר- מחזור 057-6777776 08-6367391 boaz@eilat.muni.il גבעה 106
רונן זמיר- מחזור 057-8581601 08-6367524 ronenz@eilat.muni.il גבעה 106
נוני מלכא- תכנון סביבתי 057-3636180 08-6367394 noni@eilat.muni.il גבעה 106
רוברטו ארליך- רישוי עסקים 054-9799264 08-6367391 roberto@eilat.muni.il גבעה 106
רונה שפירא- חינוך סביבתי 057-7425372 08-6367367 rona-s@eilat.muni.il

הכיפה האקולוגית

 
יעל אדרעי- קיימות והסברה 050-7162114 08-6367189 Yael-e@eilat.muni.il גבעה 106
שירלי חכם- דגל כחול 052-2455116 08-6367367 shir.hi@eilat.muni.il גבעה 106
נעמה פישר- חינוך סביבתי 052-3689607 08-6379521

naama@eilat.muni.il

הכיפה האקולוגית

קרן ספיר- מועצה אזורית 054-9799128

moetza-matnas7@moetza.ardom.co.il

 

 

עבור לתוכן העמוד